Ochrana

ochrana

Máme potrebu ochraňovať sa pred silnou negatívnou energiou, ktorú už nedokážeme spracovať, transformovať. Ochrana nerieši karmu, nedokáže nás pred ňou ochrániť a ani ju zmierniť. Ochrana je vždy len dočasné riešenie. Ak máme pocit, že potrebujeme ochranu, znamená to, že máme z niečoho strach a je potrebné riešiť predovšetkým samotný strach. Keď dlhodobo nezvládame negatívne energie, musíme riešiť skutočný dôvod. Energeticky zosilnieť, riešiť energetické úniky, riešiť seba samého, vzory, ktoré sme prebrali, negatívne programy a postoje k sebe samému. Problém vždy vychádza z nás samotných a pokiaľ ho budeme hľadať v iných ľuďoch, nikdy ho nezvládneme. Môžeme dočasne pred problémom utekať, môžeme ho oddialiť, ale nakoniec sa vždy vráti a musíme ho riešiť. Hlavné energetické úniky sú strachy. Tie je potrebné riešiť ako prvé. Ďalej vzory správania ktoré čiastočne preberáme z minulých životov, ale najväčšiu časť získavame v našom detstve. Ako dieťa máme dostatok času a sledujeme správanie rodičov a všetko si ukladáme do podvedomia. Podľa týchto vzorov sa správame aj my sami. Vzory sebaobetovania pre iných znamenajú, že viac energií dávame iným a pre nás samotných ostáva málo. Nedostatok sebalásky znamená, že sami sebe nedoprajeme dostatok energií, sme nastavený skôr na utrpenie a ponižovanie. Stres a napätie, myšlienkový chaos, to, že chceme robiť veľa vecí súčasne, na veľa vecí myslíme a v myšlienkach riešime, spôsobuje veľkú spotrebu energie. Postupne sa zosilňuje psychická únava, začína nás unavovať náš osobný život. Máme pocit, že sme ako škrečok a neustále sa točíme v jednom kruhu a to celé dni a roky. Sme frustrovaný vlastným životom, našimi neúspechmi aj úspechmi, tým čo sme dosiahli, tým čo znamenáme, to kým sme sa stali, čo robíme. Ale hlavne tým ako sa pri tom cítime, ako sa vnímame. Zasahuje to všetky vekové kategórie ľudí aj deti, zasahuje to rovnako bohatých ako aj chudobných. Je to syndróm vyhorenia, má štyri stupne.

Prvý stupeň je mierny a zažíva ho veľké množstvo ľudí. Druhý základný stupeň sa už prejavuje viac a je často potláčaný liekmi. Tretí, stredne silný, má už dopad nielen na psychické zdravie, ale už aj na fyzické. Štvrtý stupeň je už veľmi silný, kde hrozí celkový kolaps. Je tu potrebná pravidelná lekárska starostlivosť, prípadne až hospitalizácia. Na prvé tri stupne výborne zaberá Lotosterapia. Môžeme sa naučiť meditovať, robiť uvoľňujúce cvičenia, veci, ktoré nás dokážu psychicky zregenerovať a nabudiť.

Veľakrát robíme sami chyby v tom, že pracujeme na doraz, nedoprajeme si odpočinok. Zachádza to až do krajností, že človek sa už nedokáže uvoľniť, stále žije svoj život v napätí, očakávaní čo zase musí riešiť a na čo musí byť pripravený. Nedokáže vypnúť mozog, myšlienky, ktoré neustále vznikajú jedna za druhou a ich kombinácie, ktoré nemajú zmysel. Riešime čo bude, ako čo dopadne, na čo sa máme pripraviť, nenechať sa zaskočiť, dobehnúť, máme predsa konkurenčné prostredie a to nielen v podnikaní, ale aj bežnom živote, pri bežnej práci, čo ak nás vymenia za schopnejších, výkonnejších, mladších, krajších a pod. Je to veľký tlak, z ktorého sa dostať nie je jednoduché. Syndróm vyhorenia je už v súčasnosti bežné ochorenie a nielen u manažérov, ale aj v bežných pracovných profesiách. Všetko toto vytvára ovzdušie negatívnej energie, nespokojnosti, frustrácie, arogancie, nevraživosti. Vytráca sa spolupatričnosť, nezištná pomoc, vytráca sa láska k blížnemu. Ľudia už začali závidieť aj choroby, nešťastie a trápenie, nielen bohatstvo, úspech a šťastie. Máme možnosť sa tomu brániť, ochraňovať sa pred týmto vplyvom, ale je to ťažšia cesta. Ľahšie je prispôsobiť sa a stať sa obeťou systému ako všetci v okolí. Ostatní nám budú dobre rozumieť, budeme sa mať vždy o čom rozprávať, na čo nadávať, koho posudzovať a odsudzovať, stať sa bežným človekom, ktorý nechce vyčnievať z radu. Citlivejší sa prispôsobia, ale vo svojom vnútri budú vždy trpieť, vytvárať si ochorenia. A napriek tomuto utrpeniu sa nebudú chcieť vzdať svojho spôsobu života.

Je potrebné si uvedomiť skutočný dôvod, prečo sme tu na zemi. Tí, čo sa pokladajú za duchovne vyspelých, si majú uvedomiť svoje poslanie. Prečo vlastne robíme niečo, čo nás nebaví? Hľadajme niečo, čím sa môžeme inšpirovať, čo nás dokáže zaujať. Objavme to, čo nás dokáže urobiť šťastnými. Šťastie sa nedá kúpiť, nedá sa nájsť, šťastie sa tvorí. Tvoria ho maličkosti nášho života a tieto maličkosti, ktoré tvoria šťastie, si neuvedomujeme, nemáme na to čas a máme pocit, že nám niečo chýba.

Súčasný životný štýl nás vedie k tomu, že sa stávame viac a viac slepými, hluchými, prestávame vnímať, zmysly máme otupené. Ľudia, ktorí vedia zarobiť peniaze, to nahrádzajú práve peniazmi, majetkami a napriek tomu sa ich prázdnota len a len prehlbuje. Iní to nahrádzajú emóciami a starosťami všetkých navôkol, ďalší informáciami, ale výsledok je stále rovnaký, prázdnota sa prehlbuje. Máme pocit, že sme sami a potrebujeme sa obklopovať ľuďmi, aby táto prázdnota na nás tak nedoliehala, veľakrát už nedokážeme byť sami so sebou. Preto takí ľudia zažívajú úžasný úspech sociálnej siete. Ozaj, kde všade ste už prihlásení, snažíte sa získať si pozornosť? Moderná spoločnosť, ktorá odmieta realitu bežného života ako niečo bezcenné, fádne, nudné. Sme šťastní, keď máme veľký počet lajkov, žijeme v bubline našej fantázie. Kto nás ochráni pred nami samotnými? Chceme mať všetko, a pritom nemáme nič, všetko strácame. Ostáva nám len ilúzia úspechu, kariéry, bohatstva, rodinnej pohody.

Modlíme sa za ochranu pre naše deti, ale lepšie urobíme, ak sa budeme modliť, aby prijali vyššie vedomie, aby vedeli, kde robia chyby, vedeli čo činia, vedeli pracovať s energiami. Modlíme sa za to, aby energeticky zosilneli a dokázali zvládnuť svoje životné úlohy, ktoré ich čakajú. Modliť sa za ochranu je strach a tento strach prenášame na naše deti a tie zase budú prenášať na ich deti. Je načase pochopiť, ako skutočne pôsobia duchovné zákony a pracujú energie. Ak už chceme niekoho ochrániť, tak ho naučme, ako prekonávať nástrahy života, aby sa dokázal z chýb poučiť.

Pokiaľ chceme dokonalú ochranu, musíme sa duchovne vyvíjať, splácať karmu, aby na nás nemala dopad, prijať energie lásky, zbaviť sa strachu, negatívnych vzorov a myšlienok. Vtedy negatívne útoky nemajú žiaden účinok. Dokonalú ochranu získame vtedy, keď ju už nepotrebujeme. Každý útok pôsobí vždy len v tej oblasti, kde máme strach, čoho sa obávame. To posilňuje. Ale ak na sebe pracujeme, zdokonaľujeme sa, zbavujeme sa strachu. Tieto útoky na nás prestávajú mať vplyv, nemajú čo negatívne posilniť. Začať tým, že každý deň budeme upevňovať vieru, predovšetkým vieru v seba, vieru v Stvoriteľa. Dokázať odpustiť sebe ako aj iným ľuďom. Začínať deň vždy v dobrej nálade, s pozitívnym pohľadom na svet, snažiť sa udržať si pozitívne myslenie počas celého dňa, smiech a humor pomáha. Pravidelne sa starať o telo, udržať ho vo výbornom fyzickom stave, cvičiť, otužovať, saunovať.

Najsilnejšia ochrana je Láska, naplno otvorená srdcová čakra na výdaj a príjem vysokých energií lásky, energií Stvoriteľa. Naplniť svoje vnútro ako aj auru energiou svetla lásky, liečivou energiou Stvoriteľa, čisto bielym kryštalickým svetlom. Tou násilnejšou energiou, na ktorú sme pripravení a ktorú dokážeme prijať.

Ochrana cez modlitbu

Ak už máme pocit, že potrebujeme ochranu, požiadajme o ňu Stvoriteľa, anjelov, bytosti svetla. Ochrana cez modlitbu je jednoduchá a účinná ochrana pre veriacich ľudí, ktorá nebráni riešeniu karmy, účinnosť je priamo úmerná našej viere. Veriaci človek je každý, ktorý verí v seba, verí v Stvoriteľa, verí, že niečo vyššie riadi tento svet. Človek, ktorý pravidelne navštevuje kostol, nemusí byť veriacim, väčšina ľudí tam práve vieru hľadá. Ráno sa pomodlíme Otče náš, Zdravas, Sláva, k anjelovi strážnemu, k archanjelovi Michaelovi a poprosíme ho o ochranu. Večer sa pomodlíme to isté, poďakujeme sa za ochranu a poprosíme archanjela Michaela o ochranu aj počas noci.

Ochrana náramkami s prírodnými minerálmi

Na ochranu sa používajú rôzne druhy minerálov. Vždy vyberáme pocitovo, ktorý je pre nás najvhodnejší. Majú rôzne zamerania, môžu priamo negatívnu energiu transformovať: skoryl, turmalíny. Osobnú energiu posilňovať: granát, hematit, tigrie oko, jaspis červený. Posilňovať aj transformovať: karneol, krištáľ, záhneda. Posilňovať psychickú energiu, odolnosť: lepidolit, ametyst, čaroit. Posilňovať emočnú oblasť: ruženín, serafinit, unakit. Posilniť aj očisťovanie fyzického tela od toxínov a škodlivín: magnezit, tyrkys, chryzopras. Máme na výber z cca 100 druhov minerálov, z ktorých sa vyrábajú náramky.

ochrana

Ochrana vytvorením vajíčka, ochranného obalu okolo seba

Ochrana vajíčkom pomáha, ale je potrebné robiť si ju len v nevyhnutných situáciách. Z pohľadu karmického zákona táto ochrana nemá zmysel a väčšina negatívnych situácií vzniká z dôvodu karmy. Niektorí ľudia sú pri tejto ochrane tak dôslední, že si blokujú prísun aj pozitívnych energií, ktoré cez obal nepreniknú. Ľudia sú veľmi vynaliezaví, ale veľakrát nemyslia na dôsledky, nemajú žiadne vedomosti ako pracujú energie a duchovné zákony. Môžu si takýmto spôsobom karmu aj odsunúť a budú ju riešiť neskoršie, veľa vecí naraz a pod tlakom.

Úprava príbytku na zvýšenie pozitívnych energií

Základom je vždy očistenie príbytku, uzatvorenie geopatogénnych zón (GPZ), bez toho sú akékoľvek úpravy len čiastočné a pocitovo môžeme stále vnímať negatívne energie. GPZ v príbytku môžu posilňovať psychickú únavu, tlak, napätie a nervozitu, narúšať koncentráciu, spôsobovať výpadky pamäte.

Upraviť príbytok podľa feng-šuej alebo pocitovo, prípadne sa nechať viesť anjelmi svetla tak, aby sme dosiahli čo najväčšiu harmóniu. Môžeme vnímať, preciťovať prúdenie energií v príbytku a odstrániť všetko rušivé, nepotrebné. Pozor na negatívne tvarové žiariče ako obrazy, sošky, masky, fotky, okrasné veci, tvar nábytku, lustrov, bytových doplnkov.

Hlava počas spánku má smerovať na sever, SV, SZ, zo spálne odstrániť fotky zosnulých, dokumenty, knihy. Farby na stenách v jasných, teplých, pastelových farbách. Dôležité je, čo nám visí nad manželskou posteľou, aký je obraz, jeho význam a čo symbolizuje.

Potrebné je odrušiť aj nadmerný elektromagnetizmus, škodlivé žiarenia, ktoré pochádzajú z televízora, počítača, tabletu, mobilu, internetu, mikrovlnky. Wi-fi vypínať, pokiaľ ho práve nepoužívame. Na odrušenie, pohltenie sú účinné prírodné minerály, stačí pred televízor, počítač umiestniť väčší šungit s krištálom.

Spriechodnenie energií v príbytku

Na pôsobenie čistejších energií v príbytku môžeme umiestniť obrazy, mandaly s vyžarovaním pozitívnych energií. Majú veľký vplyv na pocitovú atmosféru, niektoré môžu vyžarovať veľmi silné energie a negatívne naladený človek pri nich nevydrží. Veriaci si môžu umiestniť nad vchod do príbytku Benediktínsky kríž, symbol viery, ochrany a očistenia od negativity.

ochrana

Umiestňujeme do príbytku aj prírodné minerály, ktoré majú pozitívny vplyv na celkové energie. Výborne očisťujú, dodávajú energiu, posilňujú, liečia, majú širokospektrálne pôsobenie. Máme na výber z cca 400 druhov bežne dostupných minerálov. Je len na nás, pre aké sa rozhodneme. Častým a používaným minerálom je ametyst, ametystová geóda, ktorá býva dostupná od pár kíl až po exempláre, ktoré majú niekoľko ton. Cenovo najdostupnejšie sú od 30 do 80kg, v cene pri prepočte za jeden kilogram. Tmavé ametysty sú energeticky hutnejšie, vyššie vibrácie majú bledofialové. Ďalším dostupným, ale cenovo drahším minerálom je krištáľ, bežne dostupný do veľkosti cca 20 – 30kg. Výborný a cenovo prijateľný je aj ruženín, dajú sa zohnať aj 70kg kusy. Šungit, zázračný minerál z Ruska, výborne eliminuje elektromagnetizmus, cena ako ruženín, dá sa zohnať do veľkosti cca 80kg. Pre ľudí žijúci v strese a napätí, podnikateľov, manažérov je ideálny minerál lepidolit, keď zistia, čo dokáže, budú ho milovať.

Ťažké sny

Pred spaním si nič neriešiť v myšlienkach, krátko pred spaním môžeme 5 – 10 minút meditovať. Očistiť izbu, posteľ, uzatvoriť GPZ, nechať čajový kahanec horieť v soľnej lampe. Nejesť po 19.00 žiadne potraviny, minimálne 3 hodiny pred spaním. A keď už musíme, tak len jablko. Pred spaním si povedať: nech Božská láska a milosť ma ochraňuje po celú noc.

Július a Vladimíra Lotoscentrum a Lotosmineraly

Ochrana

Komentáre

O nás

Sme ľudia zaoberajúci sa duchovnou činnosťou, prácou s energiami, spoznávaniu zemských ako aj vesmírnych zákonitostí.

V roku 2007 sme založili Lotoscentrum, v ktorom sa venujeme poradenstvu, kontaktom s anjelskými bytosťami, bytosťami astrálneho sveta, očisťovaniu, spriechodňovaniu energií, liečeniu, diagnostike.

Svoj život sme zasvätili predovšetkým učeniu, odovzdávaniu duchovného poznania od základov až po vysoké duchovné poznanie.

Najnovšie články

Sledujte nás

Kontaktujte nás

Radi zodpovieme vaše prípadné otázky.