Naše služby

Kontakt s Anjelom strážnym

25 za hodinu
 • Kontakt je potrebný pri riešení životných problémov s ktorými si nevieme dať rady, problémoch vo vzťahoch, v rodine, v práci, v škole a pod. Keď máme pocit že sa nič nedarí, beznádeje, úniku energie, energetických útokov a mágií. Je dôležité pripraviť si otázky.
 • Dĺžka trvania kontaktu max. 2 hodiny

Očistenie anjelského písma

25
 • Nadväzuje priamo na anjelský kontakt, písmo. Očisťujú, uvoľňujú a odpájajú sa negatívne energie a sily, bloky, entity, programy, mágie, neprajnosti a iné negatívne vplyvy z tohto, ako aj z minulých životov, ktoré majú priamy dopad na vzťahy, osobný, rodinný aj pracovný život, majetok, spriechodňujú sa zablokované energie. Očistenie sa robí po anjelskom kontakte.

Liečenie

30 za hodinu
 • Liečenie od jednoduchých ochorení až po závažné zdravotné problémy ako rakovina, leukémia, autoimunitné ochorenia a pod.

Poradenstvo partnerské, vzťahové, výchova detí

25
za každú hodinu
 • Problémy v komunikácií a porozumení medzi partnermi, manželmi, vzory správania a chovania zdedené a prebraté, priority, problémy vo výchove detí, pochopenie ich správania, pomoc pri riešení konfliktov.

Hĺbkové očistenie a harmonizácia čakier

30
Dĺžka trvania cca 1 hodina
 • Čakry je potrebné udržiavať v čistote z dôvodu prísunu energie do tela, správnej funkčnosti jednotlivých orgánov, ako aj celého tela. V duchovnej oblasti pomáhajú pri duchovnom raste, napredovaní, prijímaní vyšších foriem vedomia. Pri hĺbkovej očiste sa odstraňujú negatívne energetické nánosy a bloky nielen v čakrách, ale aj v energetických dráhach a meridiánoch.
 • Súčasťou čistenia je doplnenie energie a zharmonizovanie čakier. Po očistení prichádza k naštartovaniu samoliečebných procesov v tele, posilňuje sa celková regenerácia a vitalita.

Duchovný rast, práca s energiou

25
za každú hodinu
 • Pochopenie pôsobenia duchovných princípov, zákonov karmy, zeme, vesmíru a ich vplyv a začlenenie do bežného života. Uvoľnenie blokov na spriechodnenie schopností.

Očistenie osôb a predmetov

30
 • Je potrebné v prípade energetických útokov, mágií, urieknutia urobených v súčasnom alebo v minulých životoch, ktoré sa môžu prejavovať nedostatkom energie, apatiou, bolesťami hlavy, kŕčmi v solar plexe, chorobami a pod.
 • Očistenie predmetov sa väčšinou týka osobných vecí, šperkov, ktoré môžu byť negatívne naprogramované za účelom škodiť, odoberať energiu.

Poradenstvo podnikateľské, firemné, investičné

25
za každú hodinu
 • Problémy so zamestnancami, obchodnými partnermi, pracovné vzťahy, investičné zámery, projekty, finančné bloky.

Liečivá terapia na uvoľnenie psychických a emočných blokov

25
za každú hodinu
 • Terapia slúži na uvoľnenie rôznych blokov, ktoré vzniky v detstve, v priebehu tohto života, ako aj v minulých životoch. Blokov, ktoré majú dopad na súčasný citový a emočný život, psychickú stabilitu, adaptáciu a zaradenie sa do bežného života.

Očistenie príbytkov a nehnuteľnosti

od 50
očistenie a uzatvorenie GPZ na diaľku
 • Očisťujú sa byty, domy, pozemky, novostavby, budovy, kancelárie, firmy aj celé podniky a stavby od negatívnych programov, energií, mágií, neprajnosti, závisti. Odpájajú sa duchovia, duše a ostatné negatívne vplyvy.
 • Budovy aj pozemky sú mnohokrát zanesené negatívnymi energiami, ktoré sú zámerne vsadené neprajníkmi, môžu byť pozostatkom predchádzajúcich obyvateľov príbytku ako aj daného miesta z minulosti.
 • Spolu s očisťovaním sa uzatvárajú aj geopatogénne zóny a prieniky, ktoré majú negatívny dopad na zdravie a psychickú pohodu obyvateľov, spriechodňujú sa energie.

Očistenie motorového vozidla

25
 • Očisťujú sa motorové vozidlá hlavne jazdené, uvoľňujú sa energie od pôvodných majiteľov, vodičov, ktoré sa prejavujú zvýšenou poruchovosťou a nehodami. Informácie o technickom stave vozidla.

Neplodnosť, problémy s otehotnením

50
Dĺžka trvania max. 2 hodiny
 • Určenie príčiny neplodnosti, odporučenie vhodnej terapie, uvoľnenie fyzických, psychických a emočných blokov.

Diagnostika, určenie fyzických a duchovných príčin ochorenia

30
za každú hodinu
 • Určenie zdravotných problémov existujúcich aj budúcich, fyzickej a duchovnej príčiny ochorenia, prognóza vývoja ochorenia.

Odstránenie negatívneho pôsobenia geopatogénnych zón

od 50
Očistenie a uzatvorenie GPZ na diaľku
 • Geopatogénne zóny ( GPZ ) škodlivo pôsobia na celkové zdravie a vitalitu človeka, oslabujú imunitný systém, posilňujú napätie, stres, depresie, migrény, podráždenosť, psychickú nestabilitu, apatiu, narúšajú koncentráciu, spôsobujú výpadky pamäte, problémy s učením, hyperaktivitu, nespavosť.
 • Geopatogénne zóny sa nachádzajú v zemi sú to zemské praskliny, pukliny v horninách, jaskyne, geologické náleziská, podzemná a spodná voda, močariská, energetické prieniky, pohrebiská, katakomby, banské diela, archeologické náleziská a ďalšie iné škodlivé žiarenia.
 • Uzatvorenie týchto negatívnych geopatogénnych zón prebieha na základe pôsobenia energií, prírodných a duchovných zákonov. Uzatvorenie negatívneho pôsobenia zón je trvalé. Poskytujeme poradenstvo pri odrušení elektromagnetizmu.

Očistenie pozemkov, úrody, zvierat + GPZ

50
 • Očisťujú sa od negatívnych energií, zásahov, prepojeností, útokov, neprajností. Uvoľňujú sa negatívne vplyvy predchádzajúcich majiteľov a obyvateľov pozemkov.