Očisťovanie

ocistovanie

Téma očisťovania je veľmi tabuizovaná, mnohí držia v tajnosti všetko, čo sa toho týka, dezinformujú, aby neprišli o výhodný biznis. Niektorí si pýtajú premrštené peniaze za to isté, čo iní očistí za zlomok ceny. Tu vôbec neplatí čím drahšie, tým lepšie a kvalitnejšie. Cena je stanovená väčšinou podľa oblasti pôsobenia, klientely alebo aj podľa veľkosti ega. Ak chce niekto pracovať len s VIP klientelou, stanoví si aj VIP ceny.

Očisťovanie patrí medzi jedny z najstarších techník práce s energiou. Často využívané aj v súčasnosti od bežných ľudí, celebrity, podnikateľov a politikov. Ľudia, ktorí na to majú, si platia očisťovanie, ochranu, dodávanie energie ako komplexné energetické služby. Niektorí dokonca ponúkajú aj očistenie karmy, čo je z pohľadu duchovných zákonov nezmyselné. Jediné čo môžu dosiahnuť je odsunutie karmy na neskoršie riešenie v tomto živote a to si v podstate dokážeme odsunúť aj sami.

Väčšina ľudí pozná iba fyzické čistenie od potu a baktérií, nevníma pôsobenie energií. Očistenie od negatívnych energií a od energií, ktoré nám nepatria, ktoré sme len prebrali, by mali byť samozrejmosťou. Psychické očistenie si postupne začíname viac a viac uvedomovať. Len nevieme ako sa sami očistiť. Po návšteve odborníka príde človek s tabletkami na ovplyvnenie psychiky pre lepšiu náladu, bezstarostnosť so silnými vedľajšími účinkami na vnútorné orgány. A ak sa doteraz na nič ešte zdravotne neliečil, tak za pár rokov užívania týchto tabletiek už bude. Vo väčšine prípadov dokáže tieto problémy ako stres, nervozitu, psychické napätie a tlak výrazne zmierniť prírodný minerál lepidolit, a to bez vedľajších účinkov a je úplne jedno, či na minerály človek verí, alebo nie.

Očistenie sa netýka len negatívnych energií, ale uvoľňujú sa aj bloky, ktoré môžu spôsobiť ochorenie, uvoľňujú sa karmické bloky pre ľahšie riešenie problémov. Môžu sa uvoľniť zablokované duchovné ako aj fyzické schopnosti. Očisťujú sa osoby, zvieratá, príbytky, domy, budovy, pozemky, osobné veci, šperky, motorové vozidlá, atď.

Negatívne energie pôsobia na našu auru, čakry, celkovú energiu, vitalitu, pohodu. Aurou vnímame, zachytávame, vymieňame energie, je neustále aktívna. Vplyv negativity na auru je rýchly, prakticky okamžitý a ako sa s touto energiou aura vysporiada je len na tom, akou energiou sami disponujeme. Pokiaľ sme oslabení, čakry sú zanesené, vplyv negatívnej energie v aure môže dlhodobo pretrvávať. Dlhodobé pôsobenie negatívnej energie v čakrách nespôsobuje len ich zanesenie a oslabenie funkčnosti, ale má vplyv aj na vnútorné orgány, na naše celkové zdravie, energiu a vitalitu. Máme pocit tlaku, nedostatku energie, sme emočne podráždení, psychicky vyčerpaní.

ocistovanie

Samotné fyzické telo ako aj ostatné jemnohmotné telá majú výbornú samočistnú funkciu, ktorá je spojená s našou osobnou energiou, ktorá stačí na bežné očisťovanie, transformáciu. Ale nemusí stačiť pri dlhodobom a pravidelnom zaťažení, ktoré neustále narastá. Zanášame sa vlastnými ako aj prevzatými negatívnymi myšlienkami, pocitmi, emóciami. Ďalej sa k tomu pridáva vhodenosť, závisť, neprajnosť, posudzovanie, odsudzovanie, nadávky, atď. Pridajme k tomu ešte vplyv civilizácie ako elektrosmog, zemské a kozmické žiarenie, žiarenie mobilných sietí, počítačov, wi-fi, mikrovlnné žiarenie, vplyv GPZ.

Účinnosť jednotlivých očistných techník je individuálna, podľa toho, čo vlastne chceme očistiť, do akej hĺbky chceme očistenie urobiť, podľa toho, aké máme osobné energie. Pustiť sa do vyšších foriem očisťovania pri nízkych osobných energiách nedopadne dobre. Ani tá najlepšia technika nám nedokáže sama o sebe očistiť to, čo potrebujeme. Pri čistení je najdôležitejšia naša energia, viera a láska.

Očisťovanie môžeme rozdeliť do kategórií

  • Jednoduché očisťovanie: je založené na účinných postupoch pri bežných energiách a zvládne ho skoro každý. Je časovo náročnejšie. Dôležitá je viera. Môžeme si na pomoc privolať anjelov svetla, duchovných majstrov. Ak očistenie účinkuje len krátkodobo alebo nezaberá, je potrebné vyhľadať profesionálne očistenie.
  •  
  • Zložitejšie očisťovanie: je pre ľudí, ktorí sa venujú duchovnu, majú už vedomosti, poznanie a vyššie formy energií. Pri tomto spôsobe je dôležitá precíznosť očisťovania, viera, kontrola osobných energií. Pomôže aj vnímavosť alebo preciťovanie pôsobenia energií. Čas pri očisťovaní záleží len na osobných energiách.
  •  
  • Profesionálne očisťovanie: profesionálny očisťovateľ očisťuje všetko, pokiaľ je to v súlade s Božím a karmickým zákonom dovolené. Uvoľňuje aj ďalšie vplyvy, ktoré si vôbec neuvedomujeme a majú dosah na náš život, energie a duchovný vývoj. Dá sa očistiť čokoľvek, ale nemusí to byť vždy dovolené. V tomto robia najväčšie chyby amatéri a na to aj doplácajú. Nevedia, čo všetko očistiť a či to vôbec môžu očistiť, púšťajú sa do vecí, na ktoré nemajú energie a schopnosti. Toto očisťovanie patrí do rúk len odborníkom. Dôležitá je priama komunikácia s anjelmi svetla, duchovnými učiteľmi a majstrami. Používajú sa rôzne očistné techniky, doba očistenia je v sekundách až minútach.

Tu popísané očistné techniky spadajú do kategórie 1 – 2 jednoduchého a zložitejšieho očisťovania. Profesionálne očistné techniky sa odlišujú a nie sú tu uvedené.

Očistenie aury, základné očistenie

Negativitu stiahneme z našej aury rukami do ohňa sviečky min. 7krát z celého tela, smerom od hlavy k nohám, proti smeru hodinových ručičiek, nakoniec očistíme dlane nad plameňom sviečky. Pokiaľ nemáme pri sebe sviečku, tak si v duchu predstavíme oheň, môžeme si predstaviť aj samotné čistenie, urobiť ho len v predstave. Spôsob je univerzálny pre čistenie seba, rodinných príslušníkov, známych, zvierat, darov, šperkov, zakúpených vecí, motorových vozidiel. Je to jednoduchý spôsob očisťovania vhodný pre každého. Pokiaľ očisťujeme osoby, je dobre povedať pred samotný očistením: očisťujem to, čo je v súlade s Božím a karmickým zákonom dovolené.

ocistovanie

Očistenie čakier

Pravidelné očisťovanie čakier má patriť medzi základ duchovnej práce a práce s energiami. Čakry si môžeme očistiť sami, ale účinok samočistenia býva väčšinou nízky a krátkodobý. Ak hľadáme človeka na očistenie čakier, musí mať vyššiu energetickú úroveň, akú máme sami alebo aspoň aby bol na rovnakej úrovni. Mnohí ľudia si už postupne uvedomujú dôležitosť čakier a dávajú si ich očisťovať. Pozor, keď príde na očistenie čakier negatívny človek, ktorí sa dlhodobo negatívnou energiou živí, bude mať po očistení pocit, ako keby ho prešiel vlak. Pri očisťovaní sa negatívna energia transformuje na pozitívnu.

Samočistenie čakier môžeme používať ako priebežné čistenie medzi jednotlivými hĺbkovými čisteniami. Môžeme si pomôcť pri dočisťovaní čakrovou hudbou, mantrovaním, prírodnými silicami, svetelnou terapiou, tibetskými misami, čakrovými sviečkami. Človek, ktorý pracuje s energiami a má skúsenosti, si najlepšie očistí čakry počas meditácie, kde rieši nielen bloky, ale aj to, prečo sa vytvorili. Čakrová meditácia je výborná na očisťovanie, potrebné je si ju sami pripraviť. Internet a obchod väčšinou ponúka len veľmi jednoduché a málo účinné meditácie alebo tak komplikované, že sa v nich človek stratí. Dýchacie cvičenie pomáha pri akútnych čakrových a energetických problémoch. Cvičenie je jednoduché. Nadychujeme a vydychujeme nosom, pomalý a hlboký nádych a výdych s predstavou a pocitom, že pri nádychu vzduch vchádza do nášho tela príslušnou čakrou a pri výdychu vychádza. Začíname vždy prvou čakrou, dvakrát sa nadýchneme a vydýchneme, pokračujeme ďalšou a končíme pri siedmej, ktorá sa nachádza na temene hlavy, podľa potreby opakujeme. Môžeme vnímať, preciťovať prúdenie energií v čakrách.

Minerály sú výborné na dočistenie a vibračné nastavenie čakier. Musia mať min. veľkosť 5 cm, okrem krčnej, kde stačí 3 – 4 cm. Ak si dáte na ruku čakrový náramok a čakáte, že sa očistia čakry, ste na veľkom omyle. Náramok posilní už očistené čakry, pri zanesených pôsobí viac sila viery ako samotný náramok. Náramky z minerálov sa používajú na posilnenie aury, kde sa ich účinok dokáže najviac prejaviť.

Výborné je aj očisťovanie čakier energiami. Môžeme použiť svetlo, liečivé energie, atď. Pokiaľ si robíme očistenie sami, najlepšie je počas meditácie. Môžeme kombinovať s dýchaním, vizualizáciou.

Najúčinnejšie je hĺbkové očistenie čakier, pokiaľ toto čistenie vykoná odborník. Je to práca s vyspelými formami energií za pomoci archanjelov, kde sa očisťujú nielen čakry, ale aj energetické dráhy, uvoľňujú sa bloky z tohto, ako aj z minulých životov, riešia sa duchovné príčiny problémov.

Očistenie svetlom, energiou

Tento spôsob očisťovania je náročnejší, ale dôsledný. Vie odhaliť aj skryté problémy. Na očistenie použijeme liečivú energiu, energiu lásky, krištáľovo biele svetlo, dôležitá je predstavivosť, vizualizácia. Predstavíme si postupne jednotlivé orgány a naplníme ich svetlom, znova sa k nim vrátime a pozorujeme farby, intenzitu, doplníme svetlo na maximum. Ďalej pokračujeme krvným obehom, nervovým systémom, lymfou, svalmi, kostrou, celým telom. Ak sa nedarí udržať krištalicky biele svetlo v určitom orgáne, znamená to, že tam prebieha ochorenie. Ochorenie vždy začína v energetickej podobe, až neskoršie sa prejaví vo fyzickej. Pokiaľ zistíme problém v energetickej sfére, máme čas ho riešiť, uvoľniť, aby neprešiel do fyzickej podoby. Potrebné je riešiť predovšetkým duchovnú príčinu, inak sa problém s veľkou pravdepodobnosťou vráti.

Očistenie energiou najčastejšie používajú ľudia pracujúci s energiou, liečitelia. Dokážu sa napojiť na liečivú energiu a touto energiou postupne napĺňajú jednotlivé orgány až nakoniec celé telo, všetky nedostatky transformujú, uvoľňujú bloky, čistia a nastavujú čakry, posilňujú auru.

Najsilnejšia možná forma očisťovania je práca s energiou lásky. Postup je rovnaký, len sa napojíme na energiu Stvoriteľa, najvyššie možné energie, energie lásky. Pokiaľ doteraz človek pracoval so svetlom alebo pracoval s liečivou energiou, tak tieto skúsenosti nepostačujú na prácu s vysokými energiami svetla lásky. Potrebné je naučiť sa pracovať s touto energiou, vedieť ju správne a uvážlivo používať. Je to tak silná energia, akú si väčšina ľudí nevie ani predstaviť. Ak človek zažil zamilovanosť, fyzickú lásku, spoznal nepatrný zlomok tejto energie. Táto energia sa pri očisťovaní a liečení dávkuje po kvapkách, toľko koľko dokáže klient prijať. Inak sa preťaží nervový systém a klient odpadne, stratí vedomie.

Očisťovanie s anjelmi

Napojíme sa na anjelskú sféru, poprosíme anjelov a archanjelov očisťovateľov, archanjela Michaela o očistenie. Potrebné je uvedomiť si, čo potrebujeme očistiť a uvoľniť, vizualizovať si samotný čistiaci proces, prijať svetlo, energie lásky a vzdať sa toho, čo nepotrebujeme, čo nás zaťažuje. Prácu s anjelmi určujú duchovné zákony. Od Stvoriteľa máme danú slobodnú vôľu a anjeli ju maximálne rešpektujú, nemôžu zasahovať, keď nie sú o pomoc požiadaní. Sú našimi pomocníkmi a nie sluhmi! Zo začiatku môžu za nás očistiť všetko, čo potrebujeme, ale ich úloha je iná a postupne nás samotnému očisťovaniu budú učiť tak, aby sme sa nespoliehali len na nich. Súvisí to s našou karmou.

Zvukové a frekvenčné očistenie

Očistenie prebieha aj za pomoci hudby, špeciálnej hudby alebo aj úplne obyčajnej. Dôležité je, že má správne frekvencie, ktoré potrebuje naše telo. Podvedome vycítime, ktorá je tá správna, môže nám hudba rezonovať v hlave, opakovať sa. Môžeme si vybrať vážnu hudbu, ktorá má veľký výber rôznych skladieb. Meditačná, inštrumentálna hudba ponúka obrovské množstvo výberu. Správna hudba nás nielen očisťuje, ale aj lieči. Môžeme siahnuť aj po populárnej hudbe. Aj tam sa dá nájsť správna hudba.

Vyberieme si podvedome hudbu, ktorá nám rezonuje v našom vnútri. Zladíme sa s hudbou tým, že ju naplno začneme vnímať celým telom, nielen sluchom. Hudbu počúvame opakovane, celé minúty, pokiaľ je nám to príjemné. Nič iné nevnímame, len hudbu. Veľmi dobre pôsobí na psychiku a psychickú energiu. Rovnako sa môžeme naladiť na spev alebo aj sami spievať.

Mantra OM, najlepšie je, keď mantrujeme sami, nadýchneme sa z plných pľúc a vydávame zvuk tak, aby bol frekvenčne silný. Hlasitosť nie je dôležitá. Mantruje sa A-U-M, ale môžeme aj O-M, to čo nám lepšie vyhovuje. Prvá verzia je frekvenčne vyššie postavená, druhá verzia je univerzálnejšia. Na jeden výdych vydáme jedenkrát mantru alebo môžeme v jednom slede pri výdychu viackrát mantru opakovať. Vydávaný zvuk má rezonovať v našom vnútri tak, ako keby sme ladili hudobný nástroj. Opakujeme, pokiaľ necítime vo svojom vnútri silné energie, môžeme cítiť prúdenie energie v čakrách, vnímať auru.

Výborne očisťuje a lieči Lotosterapia, ktorá pracuje na základe frekvenčného vybudenia minerálov. Pôsobí komplexne na fyzické, ako aj psychické energie, očistenie prebieha na bunkovej úrovni, frekvenčne vylaďuje a posilňuje orgány, dodáva energiu, detoxikuje, regeneruje. Účinok je okamžitý. Stačí si na 30 min. ľahnúť na lôžko s Lotosterapiou, počúvať meditačnú hudbu a relaxovať. Účinky terapie pôsobia do dvoch týždňov, chorým ľuďom sa skracuje doba liečenia, zlomeniny rýchlejšie zrastajú, celková regenerácia je úžasná. Komplexnosť a účinnosť terapie sa nedá s ničím zrovnať. Najlepšia je osobná skúsenosť a precítenie pôsobenia energií minerálov, ktorú zachytia bez problémov skoro všetci ľudia.

ocistovanie

Očisťovanie dýchaním

Správne dýchanie je dôležité na získanie energie, udržanie vitality. Keď plytko dýchame, chýba nám energia, spomalená je látková výmena, detoxikácia. Očistenie dýchaním je rýchly a jednoduchý spôsob očistenia akútnych energetických, psychických a emočných problémov. Môžeme ho akútne použiť kedykoľvek a kdekoľvek v priebehu celého dňa.

Nadychujeme a vydychujeme nosom. Pomaly a zhlboka sa nadýchneme, môžeme na chvíľku zadržať dych a zhlboka vydýchneme. Pri nádychu prijímame pozitívne energie, energie lásky, harmónie, šťastia, pokoja. Pri výdychu uvoľňujeme všetko negatívne, negatívne emócie, pocity, myšlienky. Vedome dýchame týmto spôsobom min. 3 minúty. Sú rôzne ďalšie dýchacie techniky určené na očistenie a doplnenie energie. Môžeme si vybrať tú, ktorá nám najlepšie vyhovuje.

Očisťovanie modlitbou

Pre veriacich je očistenie modlitbou ideálna voľba. Pred samotnou modlitbou poprosíme Boha, anjelov o pomoc, očistenie. Modlíme sa modlitbu alebo modlitby, ktoré sme si vybrali. Modlíme sa opakovane, až pokiaľ nepocítime úľavu. Je to ideálny spôsob očisťovania pre všetkých ľudí, aj tých, ktorí nemajú dostatok energie. Najdôležitejšia je pri modlitbe viera, veriť si, že to dokážeme. Potrebná energia na očistenie sa kumuluje počas modlitby. Výborný je ruženec Božieho milosrdenstva na očistenie seba ako aj blízkych. Môžeme sa modliť Otče náš, Zdravas, Sláva, atď. Vyberme si modlitbu pocitovo. Správna je tá, ktorá nás osloví alebo si zostavíme svoju vlastnú.

Modlitbu môžeme používať ako pomôcku pri očisťovaní. Modlitbou si zvyšujeme osobné energie, energie v priestore, posilňujeme prácu anjelov a archanjelov očisťovania.

Očisťovanie meditáciou

Očisťovanie meditáciou môže byť veľmi jednoduché, povrchné až po úplné hĺbkové a dokonalé očistenie. Je to dané podľa úrovne vedomia človeka. Vysoké formy vedomia sa otvárajú postupne podľa nášho duchovného rozvoja. Nezáleží na tom, koľko toho vieme, čo všetko sme sa naučili. Dôležité je ako to ovplyvní náš život, naše emócie, pocity, myšlienky. Náš život sa stáva cestou a cesta naším životom. Tá cesta sa volá láska.

Meditácia je dokonalá forma na očistenie všetkého, na čo sme pripravení. Počas meditácie môžeme očisťovať a liečiť emócie, pocity, myšlienky, psychiku, energie, auru, čakry, ako aj fyzické telo. Je dobré zostaviť si vlastnú očistnú meditáciu, meditáciu očistenia a liečenia, transformácie energií, kde si očistíme čakry, psychickú a fyzickú energiu, fyzické telo, jemnohmotné telá, auru. Samotné očistenie spúšťa regeneráciu organizmu, môžeme prijať vyššie formy energie, posilniť jednotlivé orgány a nakoniec celé telo. Môžeme komunikovať s bytosťami svetla, prijať ich pomoc.

Meditácia očistenia – základné očistenie

Osobný očistný rituál

Každý deň, večer si môžeme pred spaním urobiť krátku meditáciu, kde sa vrátime a prehodnotíme celý deň, čo sme zažili, čo sme sa naučili, ako sme na určité situácie reagovali, ako sme deň zvládli. Pokiaľ sme určité situácie nezvládli tak ako sme chceli, je potrebné urobiť si odpustenie, prehodnotiť postoje, môžeme hľadať iné, lepšie riešenie a pripraviť sa na druhý deň. Po skončení uvoľňujeme všetky pocity, emócie a myšlienky, negativitu transformujeme na energie lásky.

Očisťovanie športovaním, cvičením

Očisťovanie účinkuje aj pri športových aktivitách, negativitu transformujeme, spaľujeme fyzickou aktivitou. Pri správnom očistení a uvoľnení blokov začnú športovci dosahovať nadpriemerné výsledky, samozrejme pokiaľ na to majú. Stačí sa zamerať na to, čo je potrebné uvoľniť, očistiť. Zameriame sa na negatívne emócie, pocity, myšlienky a aktivitou ich spaľujeme. Potrebná je na to pevná vôľa, aby sa transformácia uskutočnila. Môže sa to skončiť aj tak, že negativitu v sebe ešte viac posilníme.

Na celkové očistenie je výborná joga. V súčasnosti je používaná len ako bežné cvičenie. To znamená, že môžeme cvičiť aj päť rokov a výsledok bude ako pri bežnom športovaní. Joga je dokonalý a ucelený duchovný systém, ktorý ponúka rôzne očistné dýchacie techniky a cviky. Jogu je potrebné spoznať, pochopiť a pravidelne cvičiť. Ak zoberieme jogu poctivo a stane sa súčasťou nášho fyzického ako aj duchovného života, môžeme dosiahnuť vynikajúci výsledok. Najdôležitejšie pri cvičení je správne dýchanie. Môžeme cvičiť aj Taichi, Cchikung alebo iné cvičenia, kde je rovnako dôležité dýchanie.

Očisťovanie matkou prírodou

Samotná príroda ponúka množstvo možností očisťovania. Je veľmi silným pomocníkom a je dobré tieto možnosti, ktoré ponúka, správne využiť. Ponúka od základných až po vyspelé spôsoby očisťovania. Je na nás vybrať si to správne, môžeme ich kombinovať aj striedať. Samotný pobyt v prírode, na čerstvom vzduchu má očistný účinok na psychiku aj fyzické telo. Sú určité pravidlá a zákonitosti. Jedno z nich je, že čo človek vytvoril, musí prijať naspäť a transformovať, očistiť. Keď človek v minulosti vytvoril cielenú mágiu, musí ju aj človek cielene očistiť. Príroda a anjeli sa v takom prípade stávajú len pomocníkmi.

Očisťovanie minerálmi ponúka od jednoduchých techník až po veľmi dômyselné a mimoriadne účinné spôsoby. Liečenie a prácu s minerálmi popisujeme v našej knihe Liečenie minerálmi. Spoznanie účinkov a práca s minerálmi je na celý život. Minerály nám ukazujú dokonalosť matky prírody, odhaľujú energie a podstatu Stvoriteľa. Výborne očisťuje a lieči Lotosterapia vytvorená na čisto prírodných základoch a vysokom duchovnom poznaní.

Samotná voda má očistné účinky. Otužovanie studenou vodou, kúpele v minerálnych prameňoch, morská voda, kombinácia vody a soli majú výborné očistné ako aj liečebné účinky. Pomáha pobyt pri mori, slnenie, môžeme sa nechať zahrabať do piesku na pláži. Sauna výborne detoxikuje organizmus, posilňuje imunitný systém, regeneráciu. Očistné ako aj liečebné účinky vody môžeme ešte umocniť naprogramovaním. Naberieme do pohára vodu z vodovodu, očistíme ju základným spôsobom a pod pohár položíme nápis, program ako láska, harmónia, detoxikácia, očistenie, posilnenie vitality, názov lieku, ktorý chceme užiť. Povieme: „Programujem túto vodu, aby sa stala očistnou. Programujem túto vodu, aby prevzala pozitívne vlastnosti tohto lieku. Programujem túto vodu, aby prevzala pozitívne vlastnosti tohto minerálu.“ Minerál položíme tesne k poháru, nikdy ho nevkladáme priamo do vody, okrem šungitu. Necháme pôsobiť min. 6 hodín.

ocistovanie

Zem výborne očisťuje fyzické telo, očisťuje lymfu, škodlivé látky, detoxikuje. V Afrike doteraz určité kmene používajú ako prvú pomoc pri otravách, pohryznutí hadom zakopanie do zeme. Zem urýchľuje detoxikačné procesy a neutralizuje jedy. Výborné sú bahenné alebo bylinné zábaly. Na základnej úrovni môžeme na očistenie použiť slnko, mesiac, vietor, oheň. Očisťovanie živlami patrí medzi profesionálne techniky vo vyššom poznaní.

Očisťovateľmi celej Zeme sú stromy. Môžeme ich požiadať o naše očistenie, liečenie, dokonca aj o poznanie. Strom si vyberáme pocitovo tak, aby bol zdravý, energeticky silný, môže sa nachádzať v prírode, v parku, v záhrade. Najlepšie listnatý a nesmie byť ovocný. Strom objímeme a položíme si naň hlavu, meditujeme pár minút, môžeme s ním nadviazať kontakt.

Určité zvieratá sú natoľko obetavé, že dokážu očistiť človeka. Pes vie zo svojho majiteľa stiahnuť negatívnu energiu ako aj chorobu, na ktorú môže sám zahynúť. Sú to veľkí a oddaní ochrancovia. Mačka sa správa rovnako ako pes, ale len vtedy, keď má rada svojho majiteľa. Kone sú výbornými liečiteľmi, psychoterapeutmi, a to aj vtedy, keď ostatné terapie nezabrali.

Bylinky a prírodné silice

Mnohé byliny majú výborné očistné a liečebné účinky. Pripravujú sa formou kúpeľov, zábalov, pitia čaju, tinktúry, pridávajú sa do olejov na vonkajšie použitie, získavajú sa z nich silice. Majú vplyv nielen na fyzické telo, ale aj na psychiku a emócie. Pomáhajú, ak sa používajú aj ako kadidlo na očistenie priestoru. Kadidlo sa všeobecne používa na dočisťovanie, zvýšenie pozitívnych energií v priestore. Použitím kadidla po očistení priestoru sa dosahuje vyššia celková očista, frekvencie energií sa posúvajú do vyšších rovín. Prírodné silice sú výborným pomocníkom so širokým spektrom pôsobenia. Sú to silné koncentráty a ich účinok je prakticky okamžitý.

Očisťovanie darov a osobných vecí

Dary očisťujeme od negatívnych programov, ktoré tam mohli byť naprogramované z minulých životov, pri neprajnosti okolia aj v súčasnom živote. Rovnako môže pôsobiť program na osobné veci, ktoré sme si sami zakúpili. Očistiť si ich môžeme aj sami, jednoduchým stiahnutím negatívnej energie a programov do ohňa sviečky, základné očistenie. Precítime alebo sa zameriame na energie očisťovanej veci a zistíme pôsobenie energie. Pokiaľ energie nie sú uspokojivé, očistenie zopakujeme alebo dáme očistiť profesionálne.

Často bývajú programované manželské obrúčky, závisťou, neprajnosťou, dané programy na rozpad a neúspech manželstva z tohto ako aj z minulých životov. Potrebné je ich zakúpiť, odskúšať, ukázať a dať očistiť. Odporúčame radšej profesionálne očistenie, bývajú tam ťažké programy. Po očistení obrúčky uschovať a ukázať až po svadbe, a to len na prste. Nikdy nestiahnuť obrúčku z prsta a dať pozrieť inej osobe.

Pozor si musíme dať na originálne sošky a masky dovezené z Afriky. Môžu v nich byť silné negatívne programy a mágie. Tie, ktoré sú vyrobené na predaj, sú väčšinou čisté.

Ďalšie techniky

Očistné techniky sú staré ako samotné ľudstvo. Mnohé z nich sa odovzdávali ústnym podaním z generácie na generáciu. Rôzne techniky používali naši predkovia, niektoré sa preniesli aj do zvykov a obyčajov jednotlivých oblastí. Veľmi dobre poznali uhranutie dobytka, urieknutie, pobosorovanie, skapanie z očí. Doteraz sa používa bylinka čistec. Z vňate sa urobí odvar, s ktorým sa opakom ruky, prstami zotiera čelo, spánky, oči, zátylok. Dobre očisťuje samotná voda, lyžičkovanie. Do taniera nalejeme 3 veľké lyžice vody a opakom ruky, prstami zotierame čelo, spánky, oči, zátylok, a pritom hovoríme: „ V mene Otca i Syna i Ducha Svätého Amen. Opakujeme dovtedy, pokiaľ sa neuľaví. Ak sme boli uhranutí, v čistci môžu byť zrazeniny a pri lyžičkovaní bude v tanieri viac vody ako sme naliali.

Šamanské očisťovanie, očisťovanie duchmi prírody, šaman využíva prírodné energie, zosilňuje pritom svoje osobné energie rituálom, spevom, tancom, zapája do toho kolektív. Keď sa dosiahne energetický vrchol, vtedy sa energia uvoľňuje na očistenie alebo liečenie.

Techniky mágov používajú pri čistení všetky sily, ktoré sa im v danej situácii hodia. Je to zlá cesta pre ľudí, ktorí chcú ísť cestou svetla a lásky.

Očistenie príbytkov

Očisťovanie príbytku je lepšie prenechať profesionálnym očisťovateľom. Nikdy nevieme, čo všetko negatívne sa môže skrývať priamo v dome alebo na pozemku za celé dlhé stáročia, aká bola história pozemku, kto všetko na ňom pôsobil. Príbytok môže skrývať veľa nástrah, ktoré nemusíme dokázať očistiť a v určitých prípadoch sa situácia môže dokonca aj zhoršiť. Po očistení si ho môžeme dočisťovať, aby ostal čo najdlhšie čistý, môžeme urobiť úpravy, aby sa rýchlo nezanášal. Po prvé naučiť sa vždy v predsieni domu prezúvať do papúč, nechodiť po dome v obuvi, v ktorej sme chodili po vonku. Na našej obuvi sa zachytáva veľa negatívnych energií od ľudí navôkol ako sú nadávky, vhodenosti, neprajnosti, starosti, nespokojnosť a ostatné negatívne myšlienkové, slovné alebo emočné prejavy. Toto všetko si vieme sami priniesť do príbytku a postupne ho zanášať. Ďalej negatívne pôsobia návštevy a to čo s nimi riešime, preberáme rôzne starosti a problémy a pod. Počas návštevy vždy dať na stôl zapálený čajový kahanec, sviečku bielej farby. Pre bezpečnosť najlepšie umiestniť do soľnej lampy, lampy z minerálov a umiestniť z dosahu detí. Oheň sviečky očisťuje, spaľuje negativitu. Sviečky kupovať zo 100% parafínu a len čajové kahance, ktoré sú štvorhodinové alebo osemhodinové na použitie v príbytkoch. Vypínať wi-fi pokiaľ nepoužívame, aspoň na noc. Odrušiť pôsobenie elektromagnetizmu, televízor, počítač, tablet, mobil. Upraviť príbytok na zvýšenie pozitívnych energií.

ocistovanie

Uzatvorenie GPZ

K očisteniu príbytku patrí aj uzatvorenie negatívneho pôsobenia geopatogénnych zón (GPZ). Bez uzatvorenia, prípadne odrušenia budú stále pôsobiť negatívne energie zo zeme. Pre ľudí citlivých na pôsobenie energií môžu byť GPZ nebezpečné, ohrozujúce zdravie fyzické ako aj psychické. Nemusíme riešiť, či máme GPZ v príbytku, určite áno. Riešiť je potrebné, akú majú intenzitu, či na nich priamo nespíme, aké majú škodlivé účinky na jednotlivých členov rodiny. Dá sa dosť presne určiť podľa GPZ, ktoré sú pod posteľou, zdravotné problémy a bolesti toho, kto na posteli pravidelne spáva. Zdravotne sú najviac ohrození ľudia, ktorí sa v daných geopatogénnych zónach dlhšie zdržiavajú. Najmä tí, ktorí v nich priamo spia, deti, starší ľudia. Pri dlhodobom pobyte nad GPZ dochádza k narušeniu imunitného systému, aktivácii skrytých ochorení, dedičných porúch, k zlyhávaniu funkčnosti oslabených telesných orgánov, poruchách spánku, narastajú psychické problémy, nastáva celková slabosť.

Spôsoby odrušenia alebo odklonenia GPZ

  1. Odrušenie za pomoci vytvorených frekvenčných žiaričov: nepokrývajú celé spektrum, účinnosť kolíše, vyššie náklady, citlivým ľuďom môže tento žiarič vadiť.
  2. Odrušenie za pomoci pohlcovačov negatívneho žiarenia: jednoduché a účinné riešenie, nie je ale vhodné pre každého, potrebný je pravidelný servis, inštaláciu prenechať najlepšie odborníkom na GPZ.
  3. Odklonenie alebo odrušenie GPZ za pomoci tvarových žiaričov: nepokrývajú celé spektrum, účinnosť kolíše, po čase je potrebná výmena cca po dvoch rokoch.
  4. Energetické odklonenie GPZ do stien príbytku: nepraktické riešenie, ten kto ich vie odkloniť, mal by sa naučiť ich aj uzatvoriť, účinnosť diskutabilná.
  5. Energetické uzatvorenie negatívneho pôsobenia GPZ: uzatvorenie je širokospektrálne, účinné a trvalé bez vedľajších negatívnych účinkov, finančne nenáročné.

 

Mágie a energetické útoky

V súčasnej dobe sú v móde mágie rôzneho druhu, energetické a psychické útoky, ktoré ľudia dávajú robiť, aby ubližovali, získali moc, peniaze, partnera, majetok. Neuvedomujú si duchovné zákony a to, že vždy ubližujú predovšetkým sami sebe. Pokiaľ šírite negativitu, negativita sa vám vráti, vráti sa v rôznych podobách. Vráti sa vtedy, keď na to nebudete pripravení, vtedy, keď vás dokáže najviac zasiahnuť, aby ste maximálne pocítili, aké to je, keď niekto vedome ubližuje. Máte pocit, že vám všetci chcú len ublížiť aj napriek tomu, že robíte len správne veci, pomáhate všetkým – karma z minulosti dobehne každého, nie je možné sa tomu vyhnúť. Preto šírme lásku, šťastie, pohodu a vráti sa nám láska, šťastie a pohoda. Vráti sa vtedy, keď to budeme najviac potrebovať, tieto energie sa nám vracajú neustále, ale najviac to pocítime v najťažších okamihoch nášho života a od ľudí, od ktorých by sme to nečakali. Pokiaľ sú robené energetické útoky, nemá zmysel túto energiu odrážať, vracať naspäť. Je potrebné si uvedomiť, že to robí negatívny človek, ktorý na negatívnej energii pracuje a živí sa ňou. Pokiaľ túto vyslanú negativitu vrátime, dotyčnú osobu tým len posilníme, bude silnejšia a môže robiť ešte horšie a silnejšie útoky.

Negatívnu energiu je potrebné transformovať na pozitívnu energiu a pokiaľ na to ešte nemáme dostatok vlastnej energie, poprosíme o transformáciu anjelov a archanjelov očisťovania. Sami sa budeme počas transformácie len modliť, potrebujeme zvýšiť osobnú energiu, aby transformácia prebehla čo najrýchlejšie. Pozor, spoliehať sa iba na anjelov, že to za nás očistia, je veľké nepochopenie duchovných zákonov. Pokiaľ sme strojcami karmy, musíme sa na očisťovaní sami energeticky zúčastniť. Anjeli nám len pomáhajú, aby sme to dokázali zvládnuť. Učia nás správne pracovať s energiami, len potrebujeme byť vnímaví. Všetko nám nepovedia a na mnohé musíme prísť sami. Pri vyšších formách energií sa stávame prirodzeným spôsobom očisťovateľmi, transformujeme energie bez toho, aby sme si to vôbec uvedomili. Pociťujeme akurát výkyvy v energiách. Ak pociťujeme akútne nedostatok energií, stačí začať pomaly a zhlboka dýchať a požiadať o zoslanie energií. Potrebujeme sa naučiť sledovať stav našich energií. Pokles energií o 20% vieme veľmi ľahko a rýchlo doplniť, čas pár minút. Pokles o 40% sa dopĺňa pomalšie, do niekoľkých hodín. Pokles energie pod 40% sa dopĺňa niekoľko dní. Dlhodobý pokles energie so sebou prináša ochorenie najslabších orgánov. Pokiaľ prepukne choroba, dopĺňanie energie sa spomaľuje. Strach, že prichádzame o energiu, spôsobuje blokovanie prísunu ďalšej.

Pri vysokých osobných energiách transformácia prebieha prakticky okamžite, v sekundách, maximálne do pár minút. Negatívne útoky človek vníma už len okrajovo, nevenuje im pozornosť. Keď sa na ne zameria, vie, od koho sú, kto ich urobil a aj dôvod. V podstate sú to zbytočné informácie, ktorými sa netreba zaťažovať. Odkedy sme začali vyučovať a odovzdávať kompletné informácie o duchovne, energiách, očisťovaní sme sami zažili nespočetné množstvo mágií a útokov. Každý jeden útok nás len posilnil a dodal energiu. Mnohí to doteraz nedokážu pochopiť. V skutočnosti existuje len jedna energia. Akú polaritu jej dáme, je len na nás – slobodná vôľa. Každá transformácia energie nás posilňuje, každá skúsenosť nás posilňuje a obohacuje. Dôležité je veriť si.

Sebaobetovanie v duchovne nie je duchovná cesta. Znamená iba to, že človek má veľmi silný pocit a potrebu pomáhať, do čoho ho prirodzene tlačí karma. Ukazuje na nepochopenie duchovných zákonov, nezvládnutie práce s energiami, nižšie formy vedomia. Pýtajú sa alkoholika, prečo začal piť. Odpovedal: „Musel som.“ Alkohol je nebezpečný, je to metla ľudstva a niekto s tým už musel niečo urobiť. Celý život som sa ho snažil čo najviac stiahnuť z obehu. Takto končia svoj život mnohí liečitelia a očisťovatelia. Liečiteľ, ktorý má zničené zdravie a očisťovateľ, ktorý už nedokáže očistiť ani sám seba. Láska nie je len slovo. Je to emócia, energia, ktorá transformuje, lieči, ochraňuje a pokiaľ  chceme s touto energiou pracovať, musíme ju mať vo svojom vnútri. Podeliť sa s ňou s ostatnými toľko, koľko dokážu prijať. Ani viac, ani menej. Koľko dáme, toľko naspäť aj prijmeme.

Najťažšie to majú samoukovia, ktorí si myslia, že všetko im bude zoslané a dané. A napriek tomu, že im to bolo zoslané aj dané, nevedia, čo s tým. Znova im Boh pomáha a zošle človeka, ktorý im to má vysvetliť, naučiť ich to a toto už odmietajú, lebo musia za to zaplatiť. Pokiaľ má človek problém v zaplatení kurzu, je potrebné si uvedomiť duchovný zákon: dáš – dostaneš. Ak peniaze chýbajú, je potrebné riešiť dôvod. Pravidlo, ak má človek určitý kurz absolvovať, má o peniaze na kurz požiadať a odovzdať to. Ak neprichádzajú, možno neprišiel ten správny čas, nie je človek pripravený alebo ho nemá vôbec absolvovať a pozrieť sa po inom kurze. Potrebné je učiť sa pozorovaním a vnímaním prírody. Zoberme si len psa, ktorý je chytrý a inteligentný. Vie veľmi dobre, keď niečo zlé zjedol, že potrebuje na prečistenie trávu a byliny. Keď má zdravotné problémy, prestane žrať, sám si naordinuje očistenie organizmu hladovkou. Keď stiahne veľa negatívnej energie, od majiteľa odíde preč a vráti sa až väčšiu časť transformuje, očistil sa. Jednoduché a účinné. Stačí len chcieť sa učiť. Ostatné príde samo.

Július a Vladimíra Lotoscentrum a Lotosmineraly

ocistovanie
Očisťovanie

Komentáre

O nás

Sme ľudia zaoberajúci sa duchovnou činnosťou, prácou s energiami, spoznávaniu zemských ako aj vesmírnych zákonitostí.

V roku 2007 sme založili Lotoscentrum, v ktorom sa venujeme poradenstvu, kontaktom s anjelskými bytosťami, bytosťami astrálneho sveta, očisťovaniu, spriechodňovaniu energií, liečeniu, diagnostike.

Svoj život sme zasvätili predovšetkým učeniu, odovzdávaniu duchovného poznania od základov až po vysoké duchovné poznanie.

Najnovšie články

Sledujte nás

Kontaktujte nás

Radi zodpovieme vaše prípadné otázky.