karma

Význam karmy

Karma = príčina a dôsledok, karmu môžeme voľne preložiť ako hľadanie najvhodnejšieho riešenia. Pôsobenie karmy určuje karmický zákon. Všetky udalosti, ktoré neboli správne doriešené a pochopené za všetky životy, sa ukladajú v podobe osobnej karmy. Karma a jej splatenie nám riadia celý náš život. Duša, ktorá sa rozhodne inkarnovať, znova sa narodiť, si naplánuje celý svoj život na základe minulých životov, karmy. Akým rodičom sa narodí, akú školu vyštuduje, čomu sa bude v živote venovať pracovne, koľko bude mať partnerov, detí atď. Napríklad: rodičov si vyberáme podľa nášho najťažšieho karmického zaťaženia. Tento plán môže obsahovať aj najmenšie podrobnosti. Najdôležitejšie kritérium pri plánovaní je karmická podlžnosť a jej možné splatenie. Ďalším v poradí je učenie, rozvoj vedomia a schopností. Hotový plán sa odovzdá anjelovi strážnemu a ten nás podľa neho usmerňuje a napomáha nám v pozemskom živote. Skutočná slobodná vôľa sa uplatňuje pri plánovaní nášho pozemského života, keď nemáme fyzické telo. Tu na zemi zabudneme, čo sme si naplánovali, a vznikajú nedorozumenia medzi naším plánom a aktuálnym chcením. Môžeme sa od nášho pôvodného plánu aj odchýliť, menšie odchýlky sú tolerované, ale väčšie už nie. Pri väčších odchýlkach prichádzajú viaceré upozornenia, ak ich prehliadneme, nastupujú dôraznejšie opatrenia ako sú rôzne nehody, choroby a úrazy. Dávajú nám väčší priestor na uvedomenie si vlastných chýb, prehodnotenie postojov a nápravu smerovania našej životnej cesty.

karma

Na zemi môžeme slobodnú vôľu uplatniť len na to, čo sme si nezadali, nenaplánovali. Na to, aké budeme mať emócie, pocity, myšlienky, šťastie, harmóniu. Preto je veľmi užitočné naučiť sa komunikovať s naším anjelom strážnym, aby výrazné odchýlky v realite života nevznikali. Anjel strážny nám počas života pomáha naplniť náš plán, vytýčenú životnú cestu. Náhody neexistujú, len plán. V našej praxi sme sa len zopárkrát stretli s ľuďmi, ktorí mali voľný plán.

Karmu je potrebné prijať ako súčasť nášho života, všetkého, čo sa nám v živote udialo aj udeje. Odmietanie, hľadanie vinníka a obviňovanie iných, prečo sa mi toto deje, je úplne zbytočné. Nikam to nevedie a poukazuje to na to, že sme z duchovna nič nepochopili. Sami sme si naplánovali stretnúť týchto ľudí a urovnať si s nimi karmický dlh. Základná úloha tu na zemi je splatenie karmických podlžností.

Karmický zákon je jednoduchý a spravodlivý, učí nás dokonalosti. Duše prichádzajú na zem, aby sa tu učili a zdokonaľovali, dokázali porozumieť všetkým bytostiam a zároveň sami sebe. Je to tu pre duše materská škola vesmíru, a až keď zvládnu materskú školu, môžu postúpiť ďalej a uvoľniť sa spod vplyvu karmického zaťaženia zeme. Boh nás neskutočne miluje a umožňuje svojim deťom robiť chyby, opakovať chyby, veľakrát opakovať rovnakú chybu a čaká, až sa raz podučíme, chybu napravíme a nájdeme to najlepšie možné riešenie. Najlepšie riešenie z pohľadu pravdy, spravodlivosti, odpustenia a univerzálnej – všeobjímajúcej lásky.

karma

Vznik karmy

Karmu si tvoríme od prvopočiatku nášho pobytu tu na zemi. Tvoríme si ju svojím myslením, komunikáciou, konaním, postojmi, nespokojnosťou, strachom, negatívnymi emóciami.

Na to, aby sme zabránili vzniku ďalšej karmy, je dôležité zmeniť naše negatívne myslenie na pozitívne. Myslenie je základom všetkého, čo sa nám deje tu na zemi. Zmena myslenia je kľúčom k nášmu šťastiu, napredovaniu a uvoľneniu karmy. Každý z nás má v sebe, v podvedomí vytvorené negatívne vzorce správania, ktoré vznikli naším myslením, a je potrebné ich postupne preprogramovať na pozitívne. Na preprogramovanie podvedomia nám slúžia afirmácie. Afirmácie sú pozitívne tvrdenia v prítomnom čase, ktoré nesmú obsahovať zápor – nie/nebudem. Každá afirmácia sa opakuje trikrát po sebe a minimálne dva- až trikrát denne v priebehu dvoch až troch mesiacov. Výsledky sa vždy po čase dostavia, je potrebné mať trpezlivosť, vytrvať a veriť si.

Príklady afirmácie:

Premieňam všetky negatívne myšlienky, emócie a pocity na pozitívne.

Uvoľňujem zo seba všetky strachy, obavy a fóbie premieňam ich na lásku, šťastie a harmóniu.

Prijímam a chápem svoju karmu, s ľahkosťou ju riešim.

Karmické nádoby

Aby sme karmu lepšie pochopili, je potrebné rozdeliť ju na päť oblastí. Môžeme si ich predstaviť v podobe piatich nádob. Potrebné je zistiť stav jednotlivých nádob, ich naplnenosť. Najpresnejšie je to v percentách. Počas meditácie poprosíme anjela strážneho, aby nám ukázal v percentách naplnenosť jednotlivých nádob. Tieto informácie sú dôležité na sledovanie nášho ďalšieho vývoja, vývoja v riešení karmických podlžností. Stačí tieto nádoby sledovať v ročných intervaloch.

Prvá karmická nádoba ukazuje stav minulých životov, keď sme ubližovali iným ľuďom.

Druhá nádoba je karma, ktorú má človek sám so sebou. Ukazuje, ako sme si nechali v minulých životoch ubližovať, ako sme si sami ubližovali fyzicky, psychicky, emočne, v myšlienkach, ukazuje celkové naše trápenie, stav sebalásky.

Tretia nádoba určuje karmu voči celým národom, keď sme boli panovníci alebo ľudia, ktorí ovplyvňovali chod a pôsobenie celých krajín.

Štvrtá nádoba je karmické zaťaženie voči celej zemi, prírode, zvieratám.

Piatu nádobu človek spozná, keď vyprázdni predchádzajúce štyri. Môže sa najťažšie prijímať. Môže zaskočiť tých, ktorí majú problém s egom.

karma

Kozmická karma

Prichádza fáza života, keď je potrebné naplno prijať zodpovednosť za svoje emócie, myšlienky a činy. Prichádza rozhodnutie o prijatí kozmickej karmy. Pre horlivcov upozornenie – duchovný zákon neumožňuje prijať kozmickú karmu skôr, ako sú vyprázdnené prvé štyri nádoby. Oproti zemskej karme ponúka úplne iné možnosti, dokonalejšie na učenie, ponúka slobodu výberu, ale aj silnejší tlak na zodpovednosť, uvedomovanie si dôsledkov svojho rozhodnutia. Duchovné schopnosti a vysoké vedomie sú najlepšími pomocníkmi pri poznávaní kozmickej karmy. Meditácie a zmenené stavy vedomia nám umožňujú vnímať, preciťovať, vidieť skutočný svet, to čo potrebujeme v danom okamihu vedieť a pochopiť. Schopnosti nadobúdajú iný rozmer, ťažko opísateľný, keď to človek zažije, až vtedy pochopil. Nemá zmysel popisovať niečo, čo sa slovami nedá ani vyjadriť.

Popis a riešenie piatej nádoby, ako aj kozmickej karmy vysvetľujeme našim žiakom na seminároch VP – vyššieho poznania.

Riešenie karmy

Riešenie karmy je v podstate jednoduché. Prvým krokom je jej prijatie. Boj a odmietanie nemá zmysel. Čím dlhšie odmietame fakt, že nám do života prišla negatívna skúsenosť, emočný, citový a možno aj fyzický zážitok, na ktorý sme neboli pripravení, tým dlhšie človek trpí. Nevidí riešenie a viac si dokáže v trápení a v negatívnych energiách ublížiť. V emóciách koná neuvážene, negatívne, a tým aj negatívnu stránku toho človeka, čo karmu spustil, vyživuje a posilňuje. Môžu sa vyhrocovať aj ostatné oblasti života, vzťahy, práca, duchovný rozvoj. Druhý krok je uvoľnenie negatívnych energií, ktoré karmická situácia spustila. Postupné uvoľnenie emócií, pocitov, myšlienok a postojov. Uvoľnenie potrebuje svoj čas. Ak sa to podarí aspoň na 70 %, môžeme sa posunúť na ďalší tretí krok. Tretí krok je začať hľadať riešenie, uvedomiť si, že každá situácia v sebe skrýva zlo i dobro, pozitívnu, ako aj negatívnu stránku. Spočiatku nie sme ochotní pripustiť, že daná negatívna vec, ktorá nás postretla, v sebe môže skrývať aj pozitívny aspekt, čo i len štipku dobra. To nám bude ukázané až s odstupom času, keď sa s tým dokážeme naplno vyrovnať. Potrebné je uvedomiť si, že všetko, čo sa nám udeje, má svoj význam a zapadá do nášho plánu splácania karmy a rozvoja osobnosti. Príklad: boli sme okradnutí, znamená to, že sme aj sami v minulom živote niekoho okradli. Potrebujeme zažiť rovnaký pocit a emóciu, ktorú sme spôsobili naším činom v minulom živote.

Odpustenie

Základom pri riešení karmy je naučiť sa odpúšťať. Prečo odpúšťať? Neodpustiť znamená trpieť. Je neustále nadviazané energetické prepojenie na danú situáciu a osobu. Pokiaľ nedokážeme odpustiť v tomto živote, tak sa môže presná situácia zopakovať v tom ďalšom a ďalšom živote. Situácia sa môže dokonca aj zhoršovať, ak je posilnená našou vlastnou negativitou. Okrem toho nás to stojí veľa energie, oslabujeme organizmus, jednotlivé orgány, môžeme si spôsobiť až chorobu.

Predstavte si mobil a nabíjačku. Človek, ktorý zapríčinil negatívnu situáciu, sa nízkymi – negatívnymi energiami živý. Negatívne energie mu robia dobre, preto okolo seba šíri neprajnosť, závisť, zlobu, aby z nej čerpal. Teraz spôsobí negatívnu situáciu a čaká, že ho zahrnieme negatívnymi prejavmi pocitov, emócií a myšlienok. Väčšinou sa tak aj stane. Inak povedané, on je mobil a my nabíjačka a my sami mu dodávame energiu, dobíjame ho. Cez odpustenie sa uvoľňujeme, prestávame dobíjať a posilňovať negatívne energie daného človeka. Nastáva uvoľnenie prepojených energií, ako aj samotnej karmy.

karma

Trojité odpustenie

Prvé: Odpustiť človeku, ktorý problém zapríčinil. Odpustiť v myšlienkach, v predstave, zapojiť do odpustenia srdce, city a emócie. Odpustiť z rozumu aj od srdca to, čo nám urobil v minulosti, ako aj v súčasnosti.

Druhé: Poprosiť daného človeka, ktorý problém zapríčinil, o odpustenie. Aby nám odpustil, čo sme mu urobili v súčasnosti, ako aj v minulosti. Poprosiť ho v duchu, v predstave, v myšlienkach o odpustenie. Nie je potrebné osobné stretnutie.

Tretie: Odpustiť sám sebe. Odpustime aj sami sebe, chyby a zlyhania v tomto, ako aj v minulých životoch. Odpustiť z rozumu, odpustiť aj zo srdca. Všetko to, čo človek sám na seba vypovedal, sám sebe urobil, posudzovanie, odsudzovanie, negatívne zmýšľanie.

Opakovanie odpustenia

Ak prišiel ten správny čas, stačí urobiť jedno odpustenie a karma sa uvoľní. Pokiaľ nie sú ešte spracované emócie, pocity a myšlienky, je potrebné odpustenie po čase zopakovať. Najlepšie a najsilnejšie je odpustenie zo srdca, keď sú zapojené pozitívne emócie.

Ako zistíme, či je karma aktívna?

Ako spoznáme, či sme už danú karmickú situáciu doriešili a karmu uvoľnili? Spoznáme to na základe vlastných emócií. Ak máme stále negatívne emócie, pocity a myšlienky k danej osobe, tak karma nie je doriešená. Ak daného človeka stretneme a emócie sa vystupňujú, tak karma je aktívna. Doriešenú karmu spoznáme, ak dotyčnú osobu stretneme a naše pocity a emócie ostanú neutrálne, nič to s nami nespraví. Taktiež ak danú situáciu berieme len ako spomienku a myšlienky sú neutrálne. Povieme si, že sa stalo a ideme ďalej, poučili sme sa, posilnilo nás to.

Zrýchlená karma

Duchovne vyspelým ľuďom sa môže karma zrýchliť. Môžeme mať pocit, že za jeden rok sme riešili toľko vecí, čo predtým päť a viac rokov. Zrýchlenie karmy umožňujú duchovné zákony. Za jeden život máme možnosť pozemskú karmu doriešiť a uvoľniť sa spod vplyvu zeme. Umožňuje to nielen zrýchlenie karmy, ale predovšetkým Božie milosrdenstvo.

Božie milosrdenstvo

Božie milosrdenstvo nám výrazne pomáha pri riešení karmy. Motivuje nás k tomu, aby sme na sebe pracovali. Boh nám odpúšťa naše viny vtedy, keď aj mi odpúšťame a splácame karmické podlžnosti, a to v priamej úmere. Splácame karmu do výšky naplnenia našej karmickej nádoby. Príklad: Ak máme karmickú nádobu naplnenú na 80 %, tak splácame karmu na 80 %. Zvyšných 20 % nám je odpustených formou Božieho milosrdenstva. Ak sme na sebe zapracovali a karmickú nádobu sme znížili na 40 % naplnenia, tak splácame karmu na 40 % a zvyšných 60 % je odpustených formou Božieho milosrdenstva.

Tu je však potrebné uvedomiť si, že najťažšie karmické podlžnosti sú na dne nádoby a riešia sa až nakoniec. Pri naplnení karmy pod 40 % človek získava vyššie a silnejšej formy energií, získava aj schopnosti, ktoré sú potrebné pri riešení zostávajúcej karmy. Z tohto pohľadu je veľmi jednoduché riešiť karmu, pretože najväčšie nástrahy nás čakajú, až keď si myslíme, že sme to zvládli. Začne sa najviac prejavovať ego, cítime obrovské energie, máme neskutočné schopnosti a dojem, že dokážeme všetko, všetko už vieme a ďalej sa už nepotrebujeme učiť. Jednoducho povedané, môžeme podľahnúť vlastnému sebaklamu, žiť v dimenzii odtrhnutej od reality.

Veľká časť karmy sa spláca vo vedomí, v uvedomení si vlastných chýb, v hľadaní správneho riešenia. Učí nás to nadhľadu, pokore, láske.

karma

Karma a vzťahy

Každý náš vzťah sa začal tým, že sme stretli človeka, s ktorým máme karmu na vzťah, partnerský, manželský. Dáva nás dokopy zamilovanosť, často nahrádzaná pojmom láska. Veľa ľudí má problém milovať seba samého a druhých nedokážu milovať vôbec, mnohí vedia skôr spolunažívať, kamarátiť sa, môžu vedieť prejaviť pozornosť, ale cit lásky nepoznajú. Nebol im ukázaný v detstve pri výchove, preto nevedia, čo to vôbec je, čo to znamená, ako sa prejavuje láska. Takíto ľudia sa to potrebujú naučiť. Preto skutočná láska vo vzťahoch hrá malú rolu, zamilovanosť a vášeň veľkú. Ako dať dokopy dvoch rozdielnych ľudí, čo si majú riešiť spolu karmu? Páskou zamilovanosti, po čase zamilovanosť opadá a začína sa riešiť karma, vzájomné postoje, emócie, vzájomné spolužitie. Skutočná partnerská láska vzniká až po doriešení partnerskej karmy. Po skončení sa už rozhodujeme slobodne, či s daným partnerom ostaneme a čo k nemu skutočne cítime. V partnerskom zväzku sa karma môže aktivovať celá naraz alebo postupne podľa časového plánu, ktorý sme si zadali. Učí nás to porozumieť a pochopiť, čo vlastne od života chceme, čo chceme a očakávame od partnera, čo chceme od seba. Učí nás to väčšej zodpovednosti, samostatnosti, spolužitiu s inými, tolerancii, učí nás to riešiť problémy, nielen svoje, ale predovšetkým naše. Učí nás to pochopiť prerozdelenie energií jin a jang 50 % na 50 %. Keď jeden z partnerov dáva do vzťahu 80 % energie a na druhého ostáva len 20 %, vzniká nerovnováha a ničí sa vzťah. Komunikácia sa tvorí už v myšlienkach, z myšlienok vznikajú postoje, z postojov nedorozumenia, ktoré vzťah narúšajú. Tieto postoje sa prenášajú aj z minulých životov a veľakrát si ich vôbec neuvedomujeme. Preto je vo vzťahoch na prvom mieste komunikácia. Komunikácia o citoch, pocitoch, emóciách, o duchovne a až nakoniec o materiálnych veciach. Spoznať partnera, spoznať sám seba, vedieť, čo môžeme od partnera očakávať, poznať jeho silné, ako aj slabé stránky. Slabú stránku posilniť cez naše energie a schopnosti, silnú stránku nechať v pozitívnom smere prejaviť. Navzájom sa dopĺňať. Láska je cit, ktorý je potrebné rozvíjať a živiť správnymi energiami. Lásku môžeme prirovnať k ohňu v kozube. Ak nebudeme prikladať to správne palivo, tak zhasne. Prikladať musíme striedavo raz jeden, raz druhý. Až potom spoznáme skutočnú silu a energiu lásky. Skutočná láska nepotrebuje vlastniť toho druhého, ale dáva voľnosť.

Karma a minulé životy

Výborná pomôcka pri riešený karmy je pohľad do minulých životov. Pozeranie do minulých životov nás učí pochopiť, ako pôsobí karma, uvedomujeme si, kde sme zlyhali v minulosti tiež dôvod zlyhania, okolnosti, príčiny. Uvedomujeme si, že situácia sa znova opakuje v tomto živote a začíname hľadať iné, vhodnejšie riešenie. Snažíme sa to viac pochopiť, zmeniť postoje, uvedomiť si, kde skutočne vznikla príčina problému a kto ju v skutočnosti zapríčinil. To sa nám objasní, až keď sa dokážeme pozrieť na prvopočiatok, keď sa problém zrodil v minulom živote. Daný problém sme mohli riešiť už viackrát, a to v rôznych minulých životoch, môžu to byť aj desiatky životov.

Náhľad do vlastných minulých životov je najjednoduchšia schopnosť, má ju praktický každý človek. Môže však byť zablokovaná strachom z toho, čo uvidí, strachom, že ubližoval iným, strachom z vlastnej smrti a umierania. Keď dokážeme tieto bloky uvoľniť, v pohľade do minulých životov nám už nemá čo brániť. Stačí si urobiť meditáciu, poprosiť anjela strážneho, aby nám ukázal minulé životy a v nich sme našli správne riešenie na súčasný problém, s ktorým nevieme pohnúť. Dôležité je úplné uvoľnenie, čím viac budete chcieť niečo vidieť, tým menej sa vám to bude dariť.

V minulých životoch je skrytá príčina našich súčasných problémov, to, čo sa nám deje a s čím sa v súčasnom živote stretávame. Skryté sú odpovede na naše otázky prečo sme tu, prečo máme rodičov, akých máme, prečo sa nám dejú veci, ktoré sa nám dejú. Nájdeme veľa odpovedí, ale aj otázok na posun vedomia, na náš ďalší duchovný rast a životné napredovanie. Veľa sa môžeme naučiť o našej životnej púti tu na zemi. Musíme si však dať veľký pozor, aby sme sa nestali obeťou našich vlastných minulých životov. Hneď ako minulé životy začneme využívať na manipulovanie a chválu, podliehame ich vplyvu, tým si zdvíhame iba svoje ego a neriešime nič podstatné pre svoj duchovný rast.

Až pri pohľade do minulých životov pochopíme, že sa nám v živote deje iba to, čoho sme boli sami aj strojcami, to, čo sme sami zapríčinili.

Základné duchovné pravidlo

Nerob druhým to, čo nechceš, aby robili tebe. // Rob iným len to, čo chceš, aby robili tebe.

Július a Vladimíra Lotoscentrum a Lotosmineraly

 

karma
Karma

Komentáre

O nás

Sme ľudia zaoberajúci sa duchovnou činnosťou, prácou s energiami, spoznávaniu zemských ako aj vesmírnych zákonitostí.

V roku 2007 sme založili Lotoscentrum, v ktorom sa venujeme poradenstvu, kontaktom s anjelskými bytosťami, bytosťami astrálneho sveta, očisťovaniu, spriechodňovaniu energií, liečeniu, diagnostike.

Svoj život sme zasvätili predovšetkým učeniu, odovzdávaniu duchovného poznania od základov až po vysoké duchovné poznanie.

Najnovšie články

Sledujte nás

Kontaktujte nás

Radi zodpovieme vaše prípadné otázky.