Kurzy

Na osobný a duchovný rozvoj ponúkame naše kurzy a semináre, ktoré vychádzajú z dávneho poznania a osobných skúsenosti. Sú určené pre začínajúcich ako aj duchovne vyspelých.

Kurzy a semináre sú vedené vo voľnej atmosfére, podľa osnovy daného kurzu, prípadné otázky ohľadom výkladu sú zodpovedané ihneď. Na kurzy a semináre zabezpečujeme materiály a nápoje.

Termíny sa stanovujú na základe predbežného záujmu v priebehu celého týždňa, okrem nedele. Nahlásiť záujem je možné telefonicky alebo e-mailom alebo cez formulár min. 50 dní dopredu.

Kurz o základoch duchovného poznania, anjelskej komunikácie, ochrany a očisťovania. Odstraňovanie strachu, stresu, negatívnych blokov zo života. Spriechodnenie energie, liečenie, práca s energiou, meditácie. Jednodňový kurz.

Začiatok o 9.00 hod., ukončenie cca o 17.00 hod.

Cena: 80€ za kurz

Kurz zameraný na prácu s anjelskými bytosťami, rozširovanie vnímania, rozvoj duchovných schopností, preciťovania energií. Riešenie karmických podlžností, zosilnenie energie zasvätením, diagnostika, určenie duchovnej a fyzickej príčiny ochorenia, strava, detoxikácia. Jednodňový kurz.

Začiatok o 9.00 hod., ukončenie cca o 17.00 hod.

Cena 120€ za kurz

Jednodňový kurz zameraný na kontakt s duchovným svetom cez anjelské kresby, anjelské písmo, priamy kontakt s anjelmi. Odovzdanie a nácvik techniky komunikácie s anjelmi, zosilnenie energie zasvätením, práca s vysokými energiami lásky.

Začiatok o 9.00 hod., ukončenie cca o 17.00 hod.

Jednodňový kurz, zameraný na profesionálnu prácu v oblasti očisťovania anjelských písiem, očisťovania príbytkov, negatívnych energií, mágií, kliatieb, odpájanie duchov, duší, atď. Zasvätenie do materializácie a dematerializácie.

Začiatok o 9.00 hod., ukončenie cca o 17.00 hod.

Posledný majstrovský stupeň, práce s liečivou energiou. Zosilnenie energie zasvätením, práca s vysokými energiami lásky, usmerňovanie a transformácia energie, liečenie závažných ochorení, práca s meridiánmi, uvoľňovanie blokov, náprava chrbtice, ďalšie liečiteľské techniky a cvičenia. Kurz má tri časti.

Začiatok o 9.00 hod., ukončenie cca o 17.00 hod.

Jednodňový kurz pre klientov, zameraný na vyhľadanie, identifikáciu a energetické uzatvorenie negatívneho pôsobenia geopatogénnych zón.

Začiatok o 9.00 hod., ukončenie cca o 15.00 hod.

Jednodňový kurz určený pre všetkých, ktorí majú záujem ponúkať profesionálne služby v tejto oblasti. Zameraný je na odovzdanie techniky hĺbkového čistenia čakier, energetických dráh v tele, uvoľnenie blokov z tohto, ako aj z minulých životov, harmonizácia.

Začiatok o 9.00 hod., ukončenie cca o 18.00 hod.

Jednodňový kurz, určený na spoznávanie a identifikácia minerálov, techniky používania, meditácie, komunikáciu s anjelom minerálu, určenie liečivých vlastností. Doplnenie informácií z našej knihy, Liečenie minerálmi.

Začiatok o 9.00 hod., ukončenie cca o 19.00 hod.

Cena: 120€

Jednodňový kurz pre tých, ktorí majú schopnosť komunikovať so zomrelými dušami. Ochrana, práca s osobnou energiou, negatívne vplyvy, spôsoby komunikácie, práca s odkazmi.

Začiatok o 9.00 hod., ukončenie cca o 15.00 hod.

Jednodňový kurz určený duchovne vyspelým a uvedomelým klientom. Poznanie a práca s kronikou duchovných záznamov, možnosť uvoľnenia a očistenia negatívne pôsobiacich záznamov.

Začiatok o 9.00 hod., ukončenie cca o 16.00 hod.

Jednodňové semináre určené na osobný aj duchovný rozvoj s rôznym tematickým zameraním. Zamerania: Vzťahy / Deti / Strach / Vzory / Karma / Komunikácia / Duchovné schopnosti / Energia / a iné

Začiatok o 9.00 hod., ukončenie cca o 15.00 hod.

Jednodňové semináre určené duchovne vyspelým klientom, meditácie, cvičenia s energiami a schopnosťami.

Začiatok o 9.00 hod., ukončenie cca o 15.00 hod.

Cena: 70€.

Máte záujem o kurz z našej ponuky?

Vyplňte online formulár a prihláste sa.