Meditácia

meditacia

Meditácia je stav mysle ako aj tela. Základom meditácie je dosiahnuť úplné uvoľnenie tela, bezmyšlienkový stav, stav bez emócií a pocitov, úplné prázdno. Tento stav je potrebné sa naučiť dosiahnuť na to, aby sme zažili skutočnú meditáciu. Meditácia nám bola daná ako nástroj na naše zdokonaľovanie. Počas nej môžeme nájsť odpovede na naše otázky, dosiahnuť vyššie formy vedomia a energií.

Počas meditácie sa človek dostáva do stavu skutočnej reality a prítomného času, vytráca sa minulosť ako aj budúcnosť. Meditácia je cesta do nášho vnútra. Môžeme si plne uvedomiť naše emócie, pocity, myšlienky, uvedomiť si, kto sme. Počas meditácie sa môžeme dostať do rôznych úrovní nášho vedomia, podvedomia aj nadvedomia, komunikovať s anjelmi, duchovnými učiteľmi, vyspelými bytosťami svetla. Meditácia nás vie vždy obohatiť, môžeme získať energiu, pokoj, vyrovnanosť, silu fyzickú ako aj psychickú. Počas meditácie sa môžeme veľa naučiť o sebe, o svete, o duchovne, o Bohu, o energiách.

Nie je dôležité kde a kedy meditujeme. Môžeme počas meditácie ležať, sedieť, stáť, môžeme cvičiť, športovať, tancovať, vykonávať činnosť kde je telo čo najviac uvoľnené. Meditácia je stav vedomia v dokonalo uvoľnenom tele.

Meditácia v bežnom živote

Počas meditácie si môžeme dopriať pohodlie, komfort. Pohodlné ležanie, pustiť si príjemnú hudbu, dať do odparovača obľúbenú vôňu, v tichom a nikým nerušenom prostredí, v presne stanovenom čase a čakať na úžasnú meditáciu. Ale málokto si to v súčasnosti môže takto zabezpečiť. Preto je lepšie sa naučiť meditovať v realite bežného života, pri nedostatku času, priestoru, v hlučnom prostredí, nepohodlí. Jednoducho povedané dokázať meditovať aj v meste na najrušnejšej križovatke. Môžeme stáť na križovatke a vedomím byť zároveň úplne inde. Hluk vnímať akoby prichádzal z veľkej diaľky, až môže úplne zaniknúť, prestaneme ho vnímať. Môžeme si povedať, že všetky zvuky našu meditáciu prehlbujú. Vedomím si môžeme uvedomovať všetko, čo sa okolo nás deje, dokonca omnoho lepšie ako keď sme pri bežnom vnímaní. Telo je uvoľnené a máme ho plne pod kontrolou, môžeme kráčať, a pritom naše vedomie je úplne inde. Prejdeme kus cesty a nemusíme si to vôbec pamätať. Človek dokáže tento stav úplne bežne zažívať, len ho nevie ovládať a ani vyvolať. Keď sa to naučí, tak vie meditovať. Naučiť sa správne meditovať môže trvať týždne, ba aj mesiace. Čas nie je dôležitý, dôležité je vytrvať a veriť si. Meditovať máme vždy, keď nám to čas dovolí. Nie nasilu a nie z povinnosti. Na meditáciu sa máme tešiť. Meditácia je jednoduchý stav. Nehľadajme v nej zložité postupy.

Dĺžka meditácie a opakovanie

Dĺžka trvania meditácie sa líši podľa druhu, osobnej potreby a podľa toho, čo chceme meditáciou dosiahnuť. V priemere stačí 15 – 20 min. denne. Nie je problém meditovať hodiny alebo aj celé dni. Meditáciu nemáme používať ako únik pred realitou vlastného života alebo ako únik pred problémami. Ak vieme meditovať, stačí v priebehu dňa len krátka meditácia, ktorá nás energeticky aj psychicky vzpruží, dodá obrovské množstvo energie. Stačí si v priebehu dňa nájsť päť minút času. Môže to byť aj v práci, uvoľniť sa, vypnúť vedomie, obraz aj zvuk.

meditacia

Druhy meditácií

Môžeme si vytvoriť meditáciu na čokoľvek, čo potrebujeme riešiť, hlbšie pochopiť, čo sa chceme naučiť a v čom zdokonaliť, posunúť sa na našej životnej ceste. Zostaviť si meditáciu na učenie cudzieho jazyka, na zlepšenie pamäte, zdravia, športových výsledkov, na chudnutie, atď. Našu meditáciu, ktorú si sami vytvoríme, si môžeme nahrať do počítača, tabletu, diktafónu. Po čase ju môžeme zmeniť, nahrať inú, aktuálnejšiu. Napríklad v našom repertoári máme cca 80 meditácií určených na osobný rozvoj, ktoré používame na kurzoch a seminároch.

Počas meditácie môžeme riešiť rôzne varianty problému, ktoré môžu nastať, ktoré nám môžu prísť do života. Zamerať sa na naše nedostatky, ego, vzory, negatívne vlastnosti, strachy, nespracované postoje, emócie a pocity. Odosobniť sa od problémov, vnímať ich z nadhľadu s väčším pochopením. Vrátiť sa do obdobia, keď sme boli dieťaťom, alebo do prenatálneho obdobia a uvoľniť citové a emočné bloky, ktoré v tom období vznikli, transformovať negatívne vzory, ktoré nám boli vsadené do povedomia.

Počas meditácie sa môžeme vrátiť do minulých životov, hľadať riešenie na súčasný problém, vnímať, kde sme v minulosti pri rovnakom probléme urobili chybu v riešení, pochopiť okolnosti, ktoré nás do toho dotlačili, vnímať jeden život, postupne ďalší a ďalší. Dostaneme obraz celého problému, jeho vývoja, prečo vznikol, prečo sa opakuje, čo máme tým pochopiť, čo nás učí. Schopnosti sa v meditatívnom stave prehlbujú, zdokonaľujú, vieme ich lepšie pochopiť, ovládať.

Na čo si dávať pozor pri meditáciách

Meditácia neslúži na ohúrenie našich zmyslov. Nie je o tom videl som, vnímal som, zažil som, ale o tom, čo som pochopil, čo ma vnútorne obohatilo, v čom som sa posunul. Môžete zobrať dieťa z materskej školy na vysokú školu. Určite bude ohúrené, ale nič nepochopí. Aj v meditáciách je potrebná určitá postupnosť podľa nášho duchovného vývoja. Chceme spoznať celý vesmír, otvárať vesmírne brány, riešiť galaktické záležitosti a nemáme doriešenú karmu, strachy, ego, emócie, pocity. Je to presne ako to dieťa na vysokej škole. Je dokonale ohúrené a nič z toho. Horšie je, keď sa už bude považovať za vysokoškoláka, v tomto prípade odborníka na vesmír. Opatrne, ego dokáže robiť veľké divy, keď nadobudneme pocit, že sme majstrami. Skutočný život nás z toho sna dokáže zobudiť. To ako zvládame problémy, skúšky a nástrahy bežného života. Duchovný život sa od bežného nedá oddeliť. Nemôžme byť v jednom majstri a v druhom byť na dne, mať rozbitý osobný život – to je len sen, ktorý sníva naše ego. Je potrebné sa prebudiť a zobrať život poctivo a zodpovedne, byť úprimný sám k sebe. Nespracovaný strach nám môže brániť ísť do hlbších meditácií. Hlboké meditácie súvisia priamo s naším duchovným rozvojom a bloky z tohto, ako aj z minulých životov nás môžu brzdiť v dosahovaní hlbších stavov.

Počas meditácie môžeme aj unikať do iných dimenzií, fiktívnych realít vytvorených egom a naším strachom zo skutočnej reality. Rozpoznať tieto stavy nie je jednoduché. Preto sú dôležité základy, riešiť strachy, karmu, sám seba. Príliš veľká fantázia sa môže odzrkadliť aj v našich meditáciách.

Návod na meditáciu

Návod na meditáciu je pomôcka pre tých, ktorí nevedia ako začať, pre tých, ktorí meditujú a nedarí sa im uvoľniť, nedosahujú hlbšie meditácie. Zo začiatku môžu meditácie končiť spánkom. Je to prirodzené, telo je naučené uvoľniť sa len tesne pred zaspaním. Ak sa fyzicky aj psychicky uvoľníme, máme prirodzenú tendenciu zaspať. Je potrebné naučiť sa udržať bdelé vedomie. V tom nám môže pomôcť koncentrácia.

Začiatky u každého môžu byť úplne iné, podľa duchovnej vyspelosti, aktivovaných schopností, karmických skúseností ako aj zážitkov z tohto života. Môže sa stať, že človek prehupne po pár meditáciách do najvyšších úrovní, ale toto sa stáva veľmi ojedinele.

  1. Dôležité je stanoviť si čas v minútach na návrat, kedy sa máme z meditatívneho stavu vrátiť. Stanovíme si ho v duchu, myšlienkach alebo nastavíme budík. Naučíme sa meditovať v čase, ktorý máme na meditáciu vyčlenený. Počas meditácie plynie čas inak ako sme zvyknutí. Po piatich minútach máme pocit, že prešla polhodina a po polhodine meditácie máme pocit, že prešlo päť minút. Praxou sa naučíme vnímať reálny čas počas meditácie a vždy budeme končiť v stanovenom čase aj bez budíka.
  2. Zaujmeme pohodlnú polohu, môžeme ležať, sedieť, neprekrižujeme ruky a nohy, aby energia v tele mohla voľne prúdiť. Odložíme všetko, čo by nás mohlo vyrušovať, mobil, tablet, a pod. Človek, ktorý pravidelne cvičí jogu, môže zaujať lotosový sed. Dôležité je, aby sa dokázal pri tom uvoľniť. Pre lepšiu koncentráciu máme zatvorené oči.
  3. Začíname s dýchaním, na začiatku sa minimálne trikrát zhlboka nadýchneme a vydýchneme. Pri výdychu uvoľňujeme všetko napätie, myšlienky, emócie a pocity. Počas meditácie je dôležité správne dýchanie. Pomalý a hlboký nádych a pomalý hlboký výdych, dýchame zľahka, vedomím sa sústreďujeme len na dýchanie.
  4. Uvoľňujeme telo, začíname vždy od nôh a postupne pokračujeme hore a nakoniec uvoľňujeme hlavu. Uvoľňovanie počas meditácie je lepšie začať od nôh a končiť hlavou. Podvedomie si zapamätá postup a akonáhle začíname uvoľňovať telo, uvoľňuje sa aj všetko ostatné. Čas potrebný na uvoľnenie sa bude skracovať. Pokiaľ cítime napätie v tele, predstavíme si, ako toto napätie postupne odchádza preč pri každom našom výdychu, predstavíme si, že sa z nášho tela stáva strom alebo kus kameňa a je čoraz ťažšie a ťažšie.
  5. Všetky myšlienky, ktoré prichádzajú na myseľ, je potrebné poslať preč, nerozoberať ich, upokojiť zmysly, pocity, emócie. Pokiaľ sa stále hrnú myšlienky, musíme sa od nich odpútať, môžeme si pomôcť predstavivosťou. Predstavíme si vietor, ako všetky naše myšlienky vyfúka z hlavy von. Predstavíme si myseľ ako hladinu pokojného jazera, kde sa nepohne ani vlnka na hladine. Všetky zvuky, ktoré počujeme, prestávame postupne vnímať. Čím viac sa budeme sústrediť na zvuk, tým lepšie ho budeme počuť. Môžeme si predstaviť, že zvuk cez nás len prechádza, nevnímame ho. Najlepšie je sústrediť sa na jednu vec, napríklad na dýchanie. Je potrebné robiť to s ľahkosťou. Čím viac sa budeme chcieť zbaviť myšlienok, tým menej sa nám to bude dariť. Môžeme ich zo začiatku len pozorovať, nerozoberať, nerozvádzať ich do myšlienkových dejov, naučiť sa pozorovať vlastné myšlienky a postupne ich prestaneme vnímať. Rovnako riešime emócie a pocity. Netrestáme sa za to, keď sa nám to nebude až tak dobre dariť. Prax a viera z nás robí majstrov v meditovaní.
  6. Spočiatku pri meditáciách človek nič nevidí, nevníma, necíti. Dôvodom je príliš veľké očakávanie, fyzické alebo psychické napätie. Počas meditácie je dobré nechať pracovať našu vizualizáciu. Po čase sa obrazce spustia. Tieto obrazce sú len predprípravou na skutočné meditácie, ktoré časom prídu. Pomáhajú nám pochopiť a čistiť svoje vnútro, uvoľňovať rôzne bloky. Môžeme vidieť alebo vnímať rôzne obrazce, príbehy, môžu pripomínať dej z rozprávky, filmu, knihy. Je to vizuálna výpoveď nášho vnútra, podvedomia. Obrazce majú pre nás výpovednú hodnotu. Každý symbol v sebe skrýva odkaz, ktorý potrebujeme správne vyložiť a pochopiť.
  7. Ukončíme meditáciu a začneme sa zaoberať tým, čo sme zažili, čo máme pochopiť, rozobrať obrazce a dej z meditácie. Môžeme si na tieto zážitky dať ďalšiu meditáciu. Na vysvetlenie si privoláme aj anjela strážneho na pomoc. Je potrebné sa úplne uvoľniť a netlačiť na výsledok, netlačiť na odpoveď. Nepotrebujeme hneď všetko pochopiť. Po čase, keď budeme lepšie pripravení, nám to začne dávať zmysel.

Uvedieme príklad na obrazce. Počas meditácie sme videli vo svojom vnútri púšť – naša duša, vnútro je vyprahnuté, vidíme cestu – je potrebné sa vydať na cestu. Plávať v špinavej vode – sme zaplavení negatívnymi emóciami. Vidieť zviera, hľadať, čo zviera symbolizuje, zajac – plachosť, líška – prefíkanosť, pes – poslušnosť.

meditacia

Keď sa posunieme ďalej a zažijeme skutočnú meditáciu, až vtedy pochopíme, čo je meditácia a čo nám prináša. Potrebné je zažiť skutočný stav bytia, úplné uvoľnenie, hlboké ticho a prázdno, obrovské prázdno bez dna a zároveň hlboké naplnenie. Vedomie je čisté, ničím nezaťažené, úžasný stav skutočnej meditácie. Aj tento stav môžeme časom ešte prehĺbiť, pracovať s ním, usmerňovať vedomie, učiť sa, prijímať vyššie poznanie. Meditatívne stavy môžeme potom zažívať kedykoľvek počas dňa. Samotné uvoľnenie trvá už len sekundy. Meditovať sa dá aj s otvorenými očami. Potrebné je odosobniť sa od zrakových vnemov.

Keď sa stane situácia, že počas meditácie uvidíme seba samého, znamená to len toľko, že máme schopnosť astrálne cestovať. Nemáme dôvod sa toho obávať, ale naučiť sa túto schopnosť správne používať. Vyššia forma tejto schopnosti je prenos vedomia, astrálne telo ostáva s fyzickým, ale vedomím sa pohybujeme na inom mieste, ktoré vôbec nemusíme poznať.

Počas meditácie sa prehlbujú schopnosti, môžeme komunikovať s naším anjelom strážnym, s bytosťami astrálneho sveta. My sami a naše energie určujú, kto sa na komunikáciu prihlási. Ak chceme komunikovať s bytosťami astrálneho sveta, musíme o komunikáciu požiadať. Ale ak chceme komunikovať s anjelmi svetla a naše osobné energie sú príliš nízke, nebude to možné. Môžu prísť iné, nízke bytosti, ktoré sa za anjelov budú vydávať. Ak budete od nich počuť príkazy, zákazy, nariadenia, manipuláciu, budú strašiť, nie sú to bytosti svetla! Samotná schopnosť nestačí. Vždy potrebujeme návod, ako túto schopnosť správne používať.

Máme slobodnú vôľu. Je na nás, akým smerom sa naše meditácie budú vyvíjať, či budeme chcieť počas meditácie komunikovať s duchovnými bytosťami, učiť sa, aktivovať vyššie formy vedomia alebo budeme meditácie používať len na celkové uvoľnenie, získanie energií, vitality, zdravia. Je to len na nás, naše rozhodnutie.

meditacia

Základná meditácia

Jednoduchá meditácia, ktorá nás učí správne meditovať, dosiahnuť úplne uvoľnenie, hlboké meditatívne stavy. Môže sa používať každý deň.

Text základnej meditácie:

Pohodlne sa posaď …. uvoľni všetky myšlienky …. uvoľni všetky svaly … .

Pomaly a zhlboka sa nadýchni …… a pomaly zhlboka vydýchni …. 3 x

Zatvor si oči …. uvoľni všetky myšlienky a sústreď sa len na dýchanie … .

Začni s uvoľňovaním tela:

uvoľni všetko napätie v prstoch na nohách …. postupuj hore a uvoľni lýtka …. uvoľni stehná …. uvoľni všetky vnútorné orgány ….. uvoľni žalúdok ….. uvoľni srdce ….. uvoľni pľúca ….. uvoľni celú chrbticu ….. uvoľni prsty na rukách ….. uvoľni celé ruky …… uvoľni krk ….. čeľusť ….. uvoľni tvár ….. oči ….. uvoľni celú hlavu ….. uvoľni všetky myšlienky …. uvoľni všetky emócie a pocity …. uvoľni všetky svaly …. celé telo máš úplne uvoľnené …. cítiš sa veľmi príjemne a uvoľnene … .

Pomaly a zhlboka sa nadýchni …… a pomaly zhlboka vydýchni … .

Teraz si predstav, že stojíš na prekrásnom mieste … celé miesto osvetľuje žiarivé svetlo ….. cítiš sa veľmi príjemne ….. počuješ prekrásnu hudbu …… cítiš príjemnú vôňu ….. máš veľmi príjemný pocit …. pocit lásky … harmónie … spokojnosti … .

Vnímaj a preciťuj celé svoje telo …. zameraj sa na napätie …. postupne uvoľňuj všetko napätie v tele …. uvoľni napätie …. uvoľni celé telo …. preciťuj a vnímaj, ako sa ti celé telo uvoľňuje … postupne oťažieva …. je celkom uvoľnené … .

Teraz sa zameraj na uvoľnenie psychického napätia …. uvoľni toto napätie …. vnímaj a preciťuj, ako sa toto napätie postupne uvoľňuje …. postupne sa uvoľňuje …. psychické napätie je dokonale uvoľnené … .

Teraz začni uvoľňovať emócie ….. uvoľni všetky nahromadené emócie … pocity … uvoľni ich zo svojho vnútra …. vnímaj a preciťuj, ako sa tieto emócie postupne uvoľňujú …. emócie sú dokonale uvoľnené … .

Teraz začni uvoľňovať myšlienky …. postupne uvoľňuj všetky myšlienky …. prichádzajúce myšlienky si uvedom … a hneď ich uvoľni …. uvoľni všetky myšlienky… postupne dosahuješ bezmyšlienkový stav … . Ak sa ojedinelá myšlienka objaví, ľahko ju pošli preč …. myšlienky sú dokonale uvoľnené … .

Uvoľni emócie …. uvoľni psychiku …. uvoľni telo … teraz cítiš a vnímaš dokonalé uvoľnenie … . Naplno vnímaj a preciťuj pokoj …. harmóniu …. uvoľnenosť … naplno vnímaj a preciťuj stav meditácie … .

Pomaly a zhlboka sa nadýchni a pomaly zhlboka vydýchni ….. teraz prišiel čas vrátiť sa …. začni vnímať svoje okolie ….. pohni prstami na nohách a na rukách …. pomaly spontánne otvor oči a vráť sa naspäť.

Meditácia srdca

Očisťuje srdce, uvoľňuje emočné bloky, citové zranenia, bloky prijatia a prejavenia lásky z tohto ako aj z minulých životov, ktorých máme za sebou väčšinou obrovské množstvo. Aj po úplnom očistení srdca sa môže otvoriť nová karmická citová záležitosť a čistiť srdce môžeme znova. Používať aspoň raz do týždňa do úplného očistenia srdca alebo podľa potreby.

Uvedené meditácie sú výhradne určené pre neziskovú, osobnú potrebu.

Podnikajúce straky upozorňujeme, že meditácie sú autorsky chránené!

Július a Vladimíra Lotoscentrum a Lotosmineraly

meditacia
Meditácia

Komentáre

O nás

Sme ľudia zaoberajúci sa duchovnou činnosťou, prácou s energiami, spoznávaniu zemských ako aj vesmírnych zákonitostí.

V roku 2007 sme založili Lotoscentrum, v ktorom sa venujeme poradenstvu, kontaktom s anjelskými bytosťami, bytosťami astrálneho sveta, očisťovaniu, spriechodňovaniu energií, liečeniu, diagnostike.

Svoj život sme zasvätili predovšetkým učeniu, odovzdávaniu duchovného poznania od základov až po vysoké duchovné poznanie.

Najnovšie články

Sledujte nás

Kontaktujte nás

Radi zodpovieme vaše prípadné otázky.