Duchovné kurzy

Duchovné kurzy

Načo sú kurzy a semináre, keď najlepší učiteľ je život sám? Je dôležité, aby sme lekcie života správne pochopili a po naučili sa z nich, inak si životné lekcie znova zopakujeme v ďalšom živote. Príliš často sa zaoberáme nepodstatnými vecami a tvrdohlavo opakujeme rovnaké chyby. Bolo vydaných veľa kníh o duchovne, ale skutočne dobrých kníh je málo. Dôležité je pri výbere zapojiť intuíciu srdce, aby ste našli to, čo vám skutočne pomôže.

Ak sa rozhodujete či sa vydáte na cestu duchovného rozvoja, zúčastniť sa kurzu odporúčame predtým prísť na anjelské písmo. Váš anjel strážny vám odpovie na otázky duchovného rozvoja, nebude prikazovať ani zakazovať to anjeli nerobia, ale ukáže vám vaše možnosti, aby sa prinavrátili duchovné schopnosti z minulých životov. Niektorým stačí málo iný musia študovať od základov, závisí to od karmy. Neurčujeme aký kurz máte absolvovať to je na každého slobodnej vôli. Keď človek nemá žiadne skúsenosti odporučíme základné kurzy, ak má človek otvorene vyššie formy vedomia môže ísť hneď na kurz anjelského písma. Kurz očisťovania odporúčanie ľuďom, ktorí majú schopnosť pracovať s energiou a majú spriechodnené potrebné energie. Na kurze je zasvätenie do vysokých foriem práce s energiou materializácie a dematerializácie. Človek, ktorý prejde týmto kurzom musí byť schopný očistiť čokoľvek s čím sa v živote stretne.

Kurzy sú výsledkom našich životných skúsenosti, vyššieho poznania a schopnosti, ktoré sme získali na našej duchovnej ceste. Pri každom kurze nám pomáhajú duchovné bytosti svetla, naši sprievodcovia. Učíme od základov až po vyššie poznanie, poznanie majstrov.

To, čo ovládame to aj učíme: práca s energiou, transformácia, liečenie, diagnostika, komunikáciu s anjelmi, archanjelmi, bytosťami svetla, so zosnulými, kreslenie a maľovanie s anjelmi svetla, očisťovanie osôb, priestorov, domácností, uzatváranie škodlivého pôsobenia geopatogénnych zón, práca s ľuďmi, poradenstvo vo vzťahoch, poradenstvo pri deťoch, poradenstvo športovcom, vyhľadávanie stratených osôb, práca s aurou, čistenie čakier, liečenie minerálmi.

Duchovno je cesta a duchovný učiteľ je sprievodca na tejto ceste to, čo si z učenia človek zoberie je len na ňom. Naši žiaci si zobrali len toľko na koľko boli pripravení a do akej miery mali otvorené vyššie formy vedomia. Sú ľudia, ktorí potrebujú kurz len na to, aby sa im spriechodnili energie a dokázali sa vyliečiť sami zo zdravotných problémov a sú šťastní. Niektorým stačia základy na to, aby pochopili duchovno a ďalej napredujú sami vlastným tempom. Ďalší absolvovali všetky naše kurzy a stali sa sami učiteľmi, otvorili si vlastné centrá, kde pomáhajú druhým. Sú medzi nimi výnimoční ľudia, ktorí dokázali na sebe pracovať tak, že uzatvorili zemskú karmu, cyklus reinkarnácií a získali nadpozemské schopnosti. Je to našim pričinením? Nie, len sme im ukázali tu správnu cestu.

Otázka neznie, čo vás dokážeme naučiť, ale, čo dokážete prijať do akej miery sa otvorili vyššie formy vedomia. Čo dokážete vy sami pre seba urobiť. Čo ste ochotní urobiť pre to, aby ste sa niečo naučili, aké zmeny ste ochotný urobiť vo svojom vnútri, myslení, konaní postojoch, aby ste sa stali duchovne vyspelejšími. Dokážete sa mať rád? Prijať svoje chyby a poučiť sa z nich? Dokážete sa na sebe pracovať aj v tedy, keď nevidíte žiadnu zmenu? Dokážete prijať a stotožniť sa s vlastným osudom, karmou? Duchovno nie je zložité ani ťažké, nie je o poučkách. Ťažké je sa zbaviť predsudkov, negatívnych blokov, vzorov správania, to, čo sme sa naučili nesprávne toho, čo nám ubližuje, rôznych strachov, obáv, fóbii, negatívneho myslenia, negatívnych emócií a pocitov, ktoré pramenia z toho, čo sme zažili, a to nielen teraz, ale aj v minulých životoch. Premôcť vlastnú pohodlnosť a lenivosť a dokázať urobiť pre seba niečo, čo nám prinesie pocit uspokojenia, šťastia, lásky a naplnenia.

V duchovne je najťažšia práca predovšetkým na sebe a uvedomenie si seba samého. Keď poctivo na sebe pracujeme schopnosti prichádzajú prakticky samé, keď ich vo svojom živote potrebujeme, ale aj tie, o ktoré požiadame a majú slúžiť vyššiemu zámeru. Veľa ľudí so schopnosťami pracovalo v minulých životoch a majú s nimi bohaté skúsenosti. Stačí im ich pripomenúť z minulých životov a aktivovať zasväteným.

Pri schopnostiach je najdôležitejší návod, ako s nimi pracovať a naučiť sa ich správne používať. Sú zákony vesmíru, energií, karmy a ďalšie, ktoré je potrebné poznať inak hrozí, že človek ublíži iným, ale predovšetkým sám sebe. Mať vysoké energie a schopnosti je predovšetkým o zodpovednosti, uvedomení si dôsledkov vlastného konania.

Ľudia sú často pohodlný mnohý aj povrchný a myslia si, že, keď majú peniaze môžu si kúpiť všetko. Odovzdajte mi vaše poznanie ja vám dobre zaplatím, ale nedokážu pochopiť, že vysoké duchovné poznanie sa nedá naučiť ako predmet na škole. Naučiť sa dajú základy práce s energiou, liečenie, sú cvičenia na získanie schopností, rozšírenie vnímavosti, vedomia, ale to všetko len do určitej úrovne. Do úrovne duchovnej cesty rozumu. Skutočná cesta vysokého duchovného poznania je cesta srdca, cesta lásky.

Poznáme mnohých liečiteľov, duchovných učiteľov, ktorí za celý svoj život nedokázali preklenúť hranicu duchovna rozumu na cestu srdca. Dosiahli svoj zenit a tam sa začali točiť dookola a ďalej sa vo svojom duchovnom vývine nepohli škoda. Poznáme však aj takých, ktorí na ceste srdca sa obetovali pre dobro iných na úkor seba samého a zablokovali sa rovnako. Keď sme pri diagnostike veľmi dobrej liečiteľky nenašli jediný zdravý orgán v jej tele je na zamyslenie či táto seba obeta má zmysel, a či je to ešte cesta srdca a lásky.

Nemám peniaze na kurzy nie je dôvod na sebe nepracovať, keď človek začne a má snahu zmeniť svoj život, tak to aj dokáže a všetko, čo k tomu potrebuje mu bude zoslané. Ale pokiaľ hľadá len výhovorky, tak ostane len pri výhovorkách, ako to nejde. Všetko, čo na začiatok potrebujeme máme k dispozícii a stačí sa len prinavrátiť k tomu, aby sme skutočne začali používať zmysly. Obmedziť pozeranie na televíziu, tablet a mobil. Utíšiť svoje myšlienky, pocity a emócie a začať vnímať okolitý svet zmyslami. Len vnímať nič iné, a to, čo najdlhšie a pravidelne, výsledok vás prekvapí. Dosť informácii sa dozviete z našich článkov sú v nich aj meditácie na osobný rozvoj.

Väčšina ľudí baží za zážitkami, aby zažili úžasne meditácie, vízie, dostali za hranice bežného vnímania. Potrebujú sa pochváliť, ako to prežili aké mali vnemy aké odkazy dostali, aký sú výnimoční a pod. Je to pekné, ale zbytočné pokiaľ za tým nebudeme vidieť vyšší zmysel a prácu na sebe. Sú to len prvotné zážitky, ktoré časom zo všednú, stanú sa úplne prirodzené ako dýchanie, ktoré si ani neuvedomujeme.

Kurzy, ktoré vedieme prispôsobujeme schopnostiam našich žiakov, preto sme sa rozhodli ich robiť, čo najviac individuálne alebo v malých skupinkách. Reagujeme počas kurzu na otázky a už nadobudnuté informácie, schopnosti a vedomie žiakov. Našimi kurzami prešli stovky ľudí s mnohými sme stále v kontakte, určití ľudia to vzdali, keď prišli na to, že duchovná cesta je predovšetkým o práci na sebe. Boli netrpezliví a čakali zázraky ihneď a nemožné do troch dní, a to bez toho, aby urobili pre seba to, čo je potrebné.

Duchovná cesta svetla prináša svoje ovocie ľuďom, ktorí sú trpezliví, pokorní, otvorení, uvedomelí. Kedy začať s duchovnom je veľmi individuálne, najstaršia naša žiačka mala 84rokov a svojim prístupom a životným elánom hravo prekonala 20ročných.

Duchovná cesta svetla a lásky je život sám, nie je to úloha, nie je to náhodilá činnosť, nie je to niečo, čo sa dá odložiť. Je to celý náš život, naša láska, náš vzťah, naša práca aj koníček a zároveň poslanie. Duchovná cesta je cesta uvedomenia a poznania seba samého, vlastného Ja.

Július a Vladimíra Lotoscentrum a Lotosmineraly

Duchovné kurzy

Komentáre

O nás

Sme ľudia zaoberajúci sa duchovnou činnosťou, prácou s energiami, spoznávaniu zemských ako aj vesmírnych zákonitostí.

V roku 2007 sme založili Lotoscentrum, v ktorom sa venujeme poradenstvu, kontaktom s anjelskými bytosťami, bytosťami astrálneho sveta, očisťovaniu, spriechodňovaniu energií, liečeniu, diagnostike.

Svoj život sme zasvätili predovšetkým učeniu, odovzdávaniu duchovného poznania od základov až po vysoké duchovné poznanie.

Najnovšie články

Sledujte nás

Kontaktujte nás

Radi zodpovieme vaše prípadné otázky.