strach

Strach je pocit, emócia aj myšlienka. Človek, ktorý má strach, ho v podvedomí priťahuje. Priťahuje si do života situácie, aby strach zažil. Je to duchovný zákon, ktorý súvisí s tým, že sa potrebujeme naučiť veci v živote zvládať a nie pred nimi unikať. To, čo nemáme spracované, čoho sa bojíme, čo nechceme to do života priam magneticky priťahujeme. Strach vyhľadávame podvedome aj tým, že sledujeme filmy o strachu, násilí, horory. Máme pocit, že ten strach už dokážeme vo fikcii prekonať, zvíťaziť nad ním, ale realita je iná. Človek, ktorý nemá strach, filmy takéhoto žánru sleduje len výnimočne, nebavia ho. Človek, ktorý sa bojí, že príde o prácu o ňu v skutočnosti môže prísť. Pritiahne si do života situáciu, ktorá to umožní. Nasleduje ďalší strach, že si prácu nenájde a situácia sa opakuje a nemôže si prácu nájsť.

Za strach sa nemáme hanbiť, máme ho študovať, poznať ako svojho najlepšieho priateľa a zároveň najhoršieho nepriateľa. Zistiť, prečo sa vlastne bojíme, čoho sa bojíme, kde a kedy strach vznikol a ako sa ho čo najskôr zbaviť. Strach je o sebapoznávaní a pochopení, prečo sa v určitých situáciách správame tak, ako sa správame. Spoznať, prečo sa sami trestáme a za čo sa trestáme. Naučiť sa mať sa rád a čo to v podstate znamená mať sa rád. Dokázať milovať seba samého. Upozorňujeme, že sebaláska nemá nič spoločné s narcizmom – sebaobdivovaním.

Sú medzi nami aj ľudia otupelí bežným životom, ktorí strach vyhľadávajú, aby ho dokázali prekonať. Vybudzuje v nich adrenalín a majú pocit, že len vtedy naozaj žijú. Sú to extrémni športovci, ktorí v podstate prekonávajú vlastné rekordy na hrane života a smrti. Tých menej uvedomelých zažívame na cestách na rýchlych autách, ako riskujú svoj život, ale neuvedomujú si, že ohrozujú aj ostatných. Na to ešte vo vedomí nedozreli.

Človek, ktorý má strach, má problém s egom. Má ho rozkolísané. Raz je majster športu a druhýkrát úplne na dne. Príkladom je manažér firmy, ktorý príde do práce a „po všetkých sa bezdôvodne vozí“. Len z dôvodu moci a postavenia, ktoré zastáva. Ale príde domov a z veľkého „mača“ je uzlík strachu z toho, čo povie jeho manželka. Ako únik pred strachom a realitou života sa často používa alkohol, ktorý otupí strach a posilní ego, ale nič nerieši, situáciu v podstate len zhoršuje.

Vznik strachu

Strach pramení z našich pudov, zážitkov aj predstáv. Najviac strachov vzniká v detstve počas výchovy. Začína to nevinným strašením detí. Nezješ jedlo, príde bubák a ten ti ho zje. Nebudeš poslúchať, príde policajt a zoberie ťa preč, príde kožkár, smetiar a pod. Strach sa vytvára po celý náš život z negatívnych zážitkov, z našich skúseností, ako aj znalostí získaných alebo prebraných od iných. Strach je nákazlivý. Môžeme ním nakaziť aj iných ľudí. Šíri sa ako lavína a všetko ničí. Strach preberáme neustále počas celého nášho života. Negatívna skúsenosť naša alebo sprostredkovaná môže spustiť strach z danej situácie. Strach povzbudzuje fantáziu a predstavivosť, zosilňuje negatívne myšlienky, predstavy, pocity a emócie. Rôzne strachy sa prenášajú z minulých životov, tieto strachy sú dosť silné a ťažšie sa ich človek zbavuje. Ak sa človek v minulom živote utopil, môže mať v tomto živote strach z vody a pod.

Vplyv a prejav strachu

Strach je silná deštruktívna energia, ktorá človeka rozkladá zvnútra, rýchlo sa šíri a nabaľuje na seba ďalšie strachy a obavy a neustále narastá. Strach vytvára bloky v myslení, konaní v postojoch, ovplyvňuje celý náš život v negatívnom smere, bráni nám v našom napredovaní, bráni nám v našom šťastí. Človek, ktorý má strach, je ľahko ovládateľný a manipulovateľný. Človek, ktorý má strach, si neverí v mnohých veciach, pochybuje. Človek žijúci v strachu nepozná, čo je láska. Strach človeka rozožiera ako rakovina, nedovolí človeku dýchať, žiť naplno, byť šťastný, cítiť lásku.

Strach sa prenáša do celého tela, vytvára napätie, tlak, úzkosť, stres, chvenie, búšenie srdca, zrýchlený dych alebo úplne spomalený dych. Narastá svalové napätie, môže sa pridať potenie rúk, studený pot na tele. Racionálne myslenie sa vypína a nastupuje pudové správanie, panika, príprava na útek, agresivita, prípadne aj útok. Strach človeka môže nabudiť alebo úplne paralyzovať. Silnejšie a opakujúce sa strachy prinášajú aj bolesť hlavy, migrény, bolesti brucha, problémy s hrubým črevom.

Psychika má obrovský dopad na fyzické telo, zdravie a vitalitu. Psychický problém dokáže znefunkčniť fyzické telo, a to v relatívne krátkom čase. Človek s veľkým strachom je v podstate obeť. Ľudia, ktorí jednajú pudovo, násilníci, vždy vycítia strach svojej obete a idú po nej ako po lovnej zveri. Ľudia s veľkým strachom sú obeťami prepadov, násilia. Čím väčší strach, tým väčšia obeť domáceho násilia.

Nepoznaný strach

Strach má veľa podôb. Býva skrytý a môžeme ho objaviť až keď nastane situácia, ktorá strach aktivuje. Pokiaľ žijeme na rovine, nemusíme poznať, že máme strach z výšok. Stačí vystúpiť na vysoký kopec, pozrieť sa z neho dole a zistíme, že máme strach z výšky. Strach, o ktorom sme doteraz nevedeli a nepoznali ho.

To, že necítime strach neznamená, že ho nemáme. Ľudia sa naučili strach rôznymi technikami potlačiť až do takej miery, že ho vedomím nevnímajú. To neznamená, že ho nemajú, že sa neprejavuje v podvedomí. Prejaví sa vtedy, keď to človek najmenej čaká. Neustále sa prejavuje v myslení, rozhodovaní, v konaní ako aj vo fyzickom tele. O to môže byť nebezpečnejší a nevyspytateľnejší, kedy a ako sa prejaví naplno.

Ako sa zbaviť strachu

So strachom nie je možné bojovať. Strach je vo vnútri človeka, je jeho súčasťou, je súčasťou bytosti. Bojovali by sme sami so sebou, a to nemá zmysel. Ak chcete zvládnuť strach, je potrebného najprv ho prijať, spoznať, pochopiť a začať riešiť, transformovať ho. Strach je len vlastnosť a ľudské vlastnosti sa dajú meniť, transformovať. Je dôležité v úsilí vytrvať, nestrácať vieru a nádej. Vždy prídu pochybnosti, vždy prídu skúšky. Je potrebné s týmito skúškami a pochybnosťami rátať, aby sme neboli zaskočení a nepripravení.

Človek, ktorý zvládne strach, sa stáva človekom slobodným, stáva sa uvedomelejším, stáva sa človekom, ktorý dokáže precítiť a pochopiť skutočnú lásku. Stáva sa dokonalejším a celkovo vnímavejším. Uvedomuje si, že určité jemné prejavy strachu sú nám dokonca nápomocné. Prejavujú sa formou rešpektu, uvážlivosti, obozretnosti.

Všetko, čo nám prichádza do života, nás niečomu učí. Nemáme tieto zážitky chápať len z negatívneho pohľadu, ale z pohľadu učenia, zdokonaľovania. Aj negatívna situácia sa môže z odstupu času javiť ako pozitívna. Umožnila nám urobiť nové rozhodnutie, ktoré nám pozitívne zmenila celý život. Všetko zlé je na niečo dobré, len to potrebujeme správne pochopiť.

strach

Na riešenie strachu máme k dispozícií dosť techník a terapií. Stačí si tu správnu vybrať, prípadne ich môžeme aj kombinovať.

Vlastná cesta

preprogramovanie podvedomia za pomoci afirmácií

pochopenie strachu, analýza vzniku a postupná transformácia

pohľad do minulého života, tam, kde vznikol strach a jeho uvoľnenie

Duchovný liečiteľ, ktorý pracuje s príslušnými terapiami – sú rôzne terapie na zbavenie sa strachu

Psychoterapeut – vybrať si človeka, ktorý prácu berie ako poslanie pomáhať druhým

Regres do minulých životov – pozor veľmi veľa ponúk, ale málo skutočných odborníkov

Hypnóza – vybrať si človeka, odborníka na vyššej duchovnej ako aj morálnej úrovni.

Stupne strachu

  1. Mierny až nepoznaný strach – prejaví sa až v určitých situáciách, inak si ho človek ani neuvedomuje
  2. Bežný strach – uvedomujeme si, že máme rôzne strachy z rôznych vecí
  3. Silnejší strach – silnejšie prejavy bežného strachu, ktorý postupne prerastá do neuróz a fóbií
  4. Strach chronický – dokáže ochromiť celého človeka, jeho myslenie, konanie, fyzické telo. Môže prerásť do odmietania života, ktorý žijeme a vo fyzickom tele sa spúšťajú autoimúnne ochorenia

Stupeň strachu jeden až tri dokážeme zvládnuť sami. Pri štvrtom stupni už potrebujeme čo najskôr vyhľadať odbornú pomoc, absolvovať terapie na uvoľnenie strachu.

Technika na uvoľnenie strachov, preprogramovanie podvedomia za pomoci afirmácií

Jednoduchá a pritom účinná technika kde sa dá preprogramovať min 80% všetkých strachov. Strachy, ktoré ešte ostanú, sa riešia a odbúravajú v priebehu života podľa toho, ako duchovne napredujeme, pracujeme na sebe. Na ich zvládnutie je potrebné viac úsilia a práce na sebazdokonaľovaní, prijatí vyšších foriem lásky. Nemusíme mať zvládnuté všetky strachy, dôležité je ich poznať, uvedomiť si ich dopad na náš život. Uvedomiť si, do akej miery im dokážeme podľahnúť. Poznať samých seba, poznať svoje reakcie. Tým dokážeme aj tieto strachy zvládnuť, nepodľahnúť im. Keď vieme, čo môže nastať, nedokáže nás to už prekvapiť, zaskočiť. Dokonca sme na to už pripravení, dokážeme tomu čeliť. Každou jednou situáciou, ktorá strach vyvoláva, sa zdokonaľujeme až do samotného uvoľnenia strachu.

Postup:

  1. Zistenie strachov

Zoznam našich strachov môžeme zistiť počas meditácie. Zoberieme si papier, pero, podložku. Privoláme si na pomoc anjela strážneho alebo svoje vyššie Ja. Je to jedno a zároveň to isté. Ľudí, ktorí dokážu skutočne komunikovať so svojím vyšším Ja je hŕstka na celom svete. Všetci ostatní pri komunikácii so svojim vyšším Ja komunikujú v podstate s anjelom strážnym a je jedno, či na anjelov veria, alebo nie. Poprosíme anjela strážneho, aby nám pomohol určiť všetky naše strachy z tohto, ako aj z minulých životov. Úplne sa uvoľníme, vyčistíme myseľ a začneme spisovať všetky strachy, ktoré prídu na myseľ. Zapíšeme všetky, aj tie, ktoré sa nám zdajú nezmyselné, nepochopiteľné. Ak máme všetky strachy spísané, meditáciu ukončíme a poďakujeme sa anjelovi strážnemu za jeho pomoc. Spísaný zoznam našich strachov uchovávame v tajnosti pred ostatnými ľuďmi. Hlavne pred najbližšími. Cez naše strachy nás ovplyvňujú a manipulujú najmä najbližší, ktorí ich poznajú a vedia ich použiť proti nám vtedy, keď to najmenej čakáme.

  1. Pretvorenie strachov na afirmácie

Spísaný zoznam strachov pretvoríme na pozitívne afirmácie. Afirmácie sú pozitívne tvrdenia v prítomnom čase a nesmú obsahovať zápor – nie, nebudem. Každý jeden zapísaný strach pretvoríme na pozitívne tvrdenie, hľadajme v tom presný opak toho, čo strach vzbudzuje. Afirmácia aby bola maximálne účinná, má byť jednoduchá a zrozumiteľná.

  1. Používanie afirmácií

Máme spísaných cca 30 afirmácií. Každú jednu afirmáciu 3x po sebe prečítame v duchu alebo nahlas tak, ako nám najlepšie vyhovuje. Neponáhľať sa, máme sa sústrediť a vedieť, čo čítame, nerobiť to povrchne alebo automaticky. Trikrát sme prečítali prvú afirmáciu, posunieme sa na druhú a postup opakujeme. Postupne prejdeme všetkých 30 afirmácií. Všetky afirmácie čítame minimálne dvakrát za deň po dobu, ktorú si určíme. Táto doba by nemala byť kratšia ako 2 mesiace. Čítať afirmácie môžeme ráno a večer, keď máme čas, tak aj cez obed. Pokiaľ nejaký deň vynecháme, nič sa nedeje, o ten deň budeme dlhšie afirmácie používať. Výsledky sa vždy po čase dostavia. Je potrebné mať trpezlivosť, vytrvať a veriť si. Nehovoriť ostatným ľudom počas používania afirmácií na čo slúžia a prečo to robíme. Dokážu nás spochybniť, o výsmechu ani nehovoriac. Je to čisto naša osobná vec. Keď ukončíme používanie afirmácií a dostavia sa výsledky, vtedy sa môžeme o skúsenosti podeliť s inými.

  1. Preskúšanie

V jednoduchosti je ukrytá sila ale nemáme to mať až také jednoduché, nevedeli by sme to správne oceniť. Preto príde preskúšanie, aby sme si to, čo pre seba robíme, viacej vedeli vážiť. Príde do nášho života nečakane skúška na konkrétny strach a čaká sa na to, ako zareagujeme. Ak dokážeme zvládnuť prvý nápor strachu, uvedomíme si, že to s nami prakticky už nič nerobí, zvládli sme skúšku a daný strach je preč. Ak počas skúšky zlyháme, zaplaví nás zmes pocitov, myšlienok a emócií, strach sa môže znova aktivovať, vrátiť naspäť do nášho podvedomia. Ak sa tak stane, pokračujeme v používaní afirmácií.

  1. Príklady na afirmácie

Strach z tmy – bojím sa tmy

Zlá afirmácia: Mám rád svetlo / Nebojíme sa predsa svetla!

Správna afirmácia: Mám rád tmu. V tme mám príjemný pocit. Tma vo mne vyvoláva pocit harmónie.

Strach zo smrti – bojím sa smrti

Zlá afirmácia: Nebojím sa smrti. / Afirmácia nesmie obsahovať zápor – nebojím.

Správna afirmácia: Som vyrovnaný so smrťou. Smrť je vykúpenie. Smrť je prirodzená súčasť života.

Strach z nedostatku, chudoby – bojím sa chudoby

Zlá afirmácia: Budem mať vždy dostatok všetkého, čo potrebujem. / Program do budúcnosti – budem.

Správna afirmácia: Mám vždy dostatok všetkého, čo potrebujem. Som bohatý, úspešný, zabezpečený.

Z jedného strachu je možné vytvoriť viac pozitívnych a správnych afirmácií, na používanie si vyberieme vždy len jednu, tú, ktorá sa nám najviac pozdáva alebo páči.

Strach zo smrti

Máme sa vôbec obávať smrti? Duša človeka je večná, nesmrteľná. Jeden ľudský život je pre dušu ako jeden deň pre človeka. Človek sa ráno zobudí, oblečie sa a ide do práce, po skončení dňa sa vyzlečie a ide spať. Duša si zoberie fyzickú podobu, telo a zrodí sa. Pracuje na svojom zdokonalení, na svojich úlohách a po skončení života telo odloží a ide domov. Duša má za sebou tisíce zrodení do tela, obrovské množstvo zážitkov vo fyzickom tele, obrovské množstvo skúseností. Neustále sa chodíme zdokonaľovať sem na zem. Sme tu ako deti, ktoré sa chodia zdokonaľovať do školy, učiť sa. A keď raz dostaneme na vysvedčení samé jednotky, môžeme postúpiť do vyššej školy. To vysvedčenie dostávame, keď splatíme a odčiníme karmu. Máme mať vôbec dôvod báť sa smrti? Strach zo smrti sú väčšinou zážitky z minulých životov, vtedy, keď smrť nebola prirodzená. Strach z bolestivého umierania, z utrpenia, choroby, strach z toho, čo nás čaká po smrti, strach z pekla. Máme sa báť návratu domov? Tam, kde je nám dobre, tam, kde sme skutočne šťastní, tam kde máme skutočnú rodinu a zažívame skutočnú lásku? Máme si počkať na ten správny deň a byť pripravení na odchod. Ľudia, ktorí nemajú strach zo smrti, vedia, kedy príde ich čas. Vedia to s odstupom času niekoľkých dní, týždňov, mesiacov, niekedy aj roky dopredu. Majú čas dať si svoje veci doporiadku.

strach

Čas odchodu zároveň neodporúčame urýchliť, samovražda iba všetko skomplikuje, sťaží na maximum. Ak má niekto predstavu, že ukončením života sa všetkých problémov zbaví, sa náramne prepočíta. Horší spôsob riešenia problémov pre človeka – dušu ani nepoznáme. Za samovraždou je vždy strach, strach riešiť svoje problémy, strach zo života, strach zo samoty, strach zo zodpovednosti, strach z ľudí, strach zo svojich činov, strach z utrpenia a bolesti.

Strach o iných

Strach o dieťa je veľmi silná negatívna psychická energia, ktorá sa prenáša aj na toho, o koho sa bojíme. Dieťa to zachytáva a reaguje inak ako očakávame. Nedáva si väčší pozor, nie je obozretnejšie, zdržanlivejšie. Naopak, túto energiu zachytáva ako tlak, napätie, nedôveru, na fyzické telo pôsobí ako stres, nepozornosť, rozladenosť, môže narastať výbušnosť, agresivita. Dieťa má potrebu sa viac odreagovať, zbaviť sa týchto energií, emócií, vyprázdniť si hlavu alebo to potlačiť. Náš strach neubližuje len nám, ale dokáže ubližovať aj tým, ktorých máme radi a snažíme sa ich od zlého ochrániť.

Strach z ľudí

Pri tomto strachu je potrebné rozlíšiť skutočný strach z ľudí alebo strach z negatívnej energie ľudí. Niektorí ľudia majú zvýšenú citlivosť na energie. Dokonale vnímajú pocity, emócie aj myšlienky v energetickej podobe u iných ľudí. Keď nie sú dostatočne energeticky silní, nedokážu negatívne energie spracovať. Nevedia ani túto schopnosť pozastaviť. Majú problém chodiť medzi ľudí, lebo negatívna energia ich zraňuje, oslabuje, môže im energia klesnúť na kritickú úroveň až do stavu mdlôb. Z týchto stavov vzniká strach z ľudí, ale nerieši sa strach, ale priamo dôvod, citlivosť a vnímavosť na energie. V niektorých prípadoch je možné túto citlivosť a vnímavosť ponížiť a človek je na druhý deň už zo strachu vyliečený. Ale vo väčšine prípadov je táto schopnosť daná karmicky a do karmy iných sa zasahovať nesmie. Tu je potrebné naučiť sa žiť s touto schopnosťou a postupne zosilňovať vlastné energie. Naučiť sa s touto schopnosťou pracovať, prijať ju ako dar. Keď túto schopnosť prijmeme, je potrebné požiadať o návod, ako s ňou správne pracovať. Potom dokážeme schopnosť kedykoľvek pozastaviť a používať ju len vtedy, keď je to potrebné pre nás alebo na pomoc iným ľuďom. Veľa ľuďom sa v súčasnej dobe spúšťajú schopnosti, s ktorými nevedia pracovať. Potrebné si je uvedomiť, že schopnosť je jedna vec a vedomie, ako s ňou správne pracovať, druhá. Ako jin a jang. Pozor na zneužívanie duchovných schopností. Vždy sa nám to karmicky vypomstí.

Strach z nepoznaného

Je prirodzený strach, ktorý pramení z minulých životov a je založený na pudoch sebazáchrany ako jedna z foriem prežitia. Prekonáva ho láska, kreativita, vynaliezavosť, snaha o prežitie, snaha niečo dokázať. Dosť ľudí má problém prekonať tento strach vybočiť z vyjazdených koľají vlastného života a začať niečo nové, niečo nepoznané. Ak máme problém sa rozhodnúť ísť či neísť do nových vecí z dôvodu strachu z nepoznaného, môžeme tento strach obísť. Urobíme si meditáciu, kde si predstavíme danú situáciu, ktorú riešime. Živo a reálne si to predstavíme a zapojíme do toho všetky možné varianty, ktoré môžu vzniknúť. Také, ktoré môžu nastať aj v reálnom živote. Prežijeme tieto možné varianty, situácie s emóciami, pocitmi, živo a reálne tak, ako keby v živote aj nastali. Prežijeme počas meditácie všetko to najhoršie, čo môže nastať a čo si vieme predstaviť. Po skončení meditácie sme získali prehľad o všetkých možných variantoch danej situácie, ktoré môžu nastať. Spoznali sme ich počas meditácie a už strach z nepoznaného nepôsobí a môžeme sa ľahšie rozhodnúť. Táto meditácia nás vždy vnútorne obohatí, dokáže nás posunúť v našom duchovnom raste.

Strach z tmy

Pod strachom z tmy môžu byť ukryté aj ďalšie strachy ako strach z prepadnutia, strach z nebezpečenstva, strach z úrazu, strach z negatívnych bytostí a pod. Je to hlboko zakorenený strach z minulých životov ako aj zo súčasného. V detstve vzniká u detí, ktoré majú spriechodnené schopnosti videnia alebo vnímania. Rodičov dieťa presviedča, že vidí niečo zlé, vidí to, keď je tma a má v izbe zhasnuté svetlo. Rodičia tomu prirodzene neveria a dieťa presviedčajú o opaku, že nič také neexistuje. Ale presvedčte dieťa o tom, že to, čo reálne vidí, že to neexistuje a že to nevidí. Dieťa akurát o tom čo vidí prestane komunikovať a začne sa toho báť. Báť toho, čo prichádza počas tmy a postupne sa začne báť samotnej tmy. Vnímavejší rodičia dajú príbytok očistiť, dieťaťu zmiznú problémy a prestane sa báť tmy. Väčšina rodičov nemá ani potuchy, že ich dieťa má nejaké schopnosti, ktoré sa vymykajú bežnému chápaniu a logickému mysleniu. Keď k nám príde rodič s dieťaťom a dieťa zistí po chvíli, že máme schopnosti, začne o tom, čo zažíva, komunikovať. Je rado, že našlo ľudí, ktorí ho v tomto smere vedia pochopiť. Reakcia rodiča je vždy rovnaká. Kladú si otázku: „Prečo ja o tom neviem, že moje dieťa má takéto schopnosti?“ Po čase, cca do siedmich rokov, schopnosti dieťa samé uzatvára, aby zapadlo do kolektívu, nebolo príliš odlišné, divné. Veľmi málo detí si schopnosti ponechávajú do dospelého veku. Pravidlo: ľudia, ktorí sa so schopnosťami narodili, sa ich chcú zbaviť a tí, čo ich nemajú, ich chcú získať.

Strach zo samoty

Strach zo samoty je deštrukčný nielen pre nás, ale aj pre iných. Pripútavame sa k blízkym ľuďom, pripútavame sa k partnerovi, rodičia si pripútavajú k sebe deti. Rodičia si zvyknú pripútavať deti k sebe aj z dôvodu strachu, kto sa o nich postará. Radšej si necháme ubližovať od partnera, ako by sme ho dokázali opustiť. Výhovorka – máme deti, kto sa o ne postará, je kruto cynická. Deti v takýchto rodinách veľmi trpia. Trpia psychicky, ako aj fyzicky. Žiadna výhovorka to nedokáže ospravedlniť. Tento druh strachu je veľmi rozšírený a púta k sebe ďalšie strachy, ktoré ho ešte posilňujú. Bližší popis strachu a jeho prejavov je na celú knihu.

Strach a duchovná cesta

Človek, ktorý sa vydá na duchovnú cestu a nerieši strach, stáva sa jeho obeťou. Obeťou nástrah a skúšok, ktoré na duchovnej ceste zákonite sú. Za duchovnom sa skrývajú aj negatívni ľudia, ktorí nosia masky pomoci a obetavosti. Vystupujú ako najväčší majstri duchovna, ale v skutočnosti ľudí využívajú, využívajú ich energiu a schopnosti. Človek v strachu im dokáže podľahnúť a má strach sa vymaniť. Bojí sa dôsledkov, pomsty. Veľa ľudí pre takéto zážitky duchovno zavrhne ako niečo zlé a negatívne. Ale takéto nástrahy na duchovnej ceste sú potrebné. Učia nás rozpoznávať ľudí, ich charakter, zámery, ich masky. Ten, ktorý takéto jednoduché skúšky nedokáže prekonať, musí prehodnotiť svoj postoj k sebe a začať konečne strach riešiť, pracovať na viere a pokore. Riešenie strachu je alfa a omega duchovnej cesty, nášho života, napredovania. Ak chceme mať vyrovnané ego, je potrebné riešiť strach. Zbavme sa strachov a ego sa zharmonizuje.

strach
Kom Ombo skúška strachu

Strach nás dokáže najviac blokovať v získavaní a používaní schopností, pri splácaní karmických podlžností. Strach nám bráni úplne sa otvoriť energiám lásky, vysokým duchovným energiám, energiám vyšších foriem vedomia. Môžeme sa na svojej duchovnej ceste dostať do štádia, že sa nedokážeme pohnúť ďalej, ostali sme stáť na určitej úrovni nášho vývoja. V podstate sme dostali priestor uvedomiť si znova seba samého, prehodnotiť naše ciele, plány, postoje, pocity a emócie. Hľadať skutočný dôvod, prečo sme tu na Zemi. Máme čas venovať sami sebe a uvedomiť si vnútorné bloky, strachy, ktoré ešte ostali ako stopy v podvedomí, ako semená, ktoré znova môžu vyklíčiť a rásť. Nahliadnuť do minulých životov, ísť čo najhlbšie a objaviť, vnímať a precítiť všetky nespracované strachy. Možno doteraz aj nepoznané, skryté, ktoré sme doteraz vo svojej povahe nevnímali. Hľadať to, čo nás učia, prečo ich máme, čo máme pochopiť, čo prijať a čo uvoľniť. Môžeme poprosiť o vyššie formy vedomia, aby sme si uvedomili, čo je pre nás skutočne dôležité. Uvedomiť si všetky životy ako jednu nepretržitú cestu nášho života a vývoja bez časových obmedzení a bariér.

Duchovná cesta má dva hlavné smery. Jeden je cestou rozumu a druhý cestou srdca. Ľahšia je cesta rozumu, kde si človek povie, to neriešim, to je karma. City a emócie odsúva ako niečo nepotrebné a zaťažujúce, uzatvára sa pred láskou a všetko sa snaží riešiť rozumom. Prichádzajú do stavu, kde sa už rozumom nedokážu pohnúť ďalej, ich duchovný vývoj zastal a nie je možné sa pohnúť ďalej. Prichádza čas na zmenu, prijať duchovnú cestu srdca. Duchovná cesta srdca je náročnejšia, prichádza čas na riešenie strachov, začať konečne riešiť seba samého v citovej a emočnej oblasti. Naučiť sa, čo je skutočná láska. Postupne sa otvoriť energiám univerzálnej lásky, bez strachu zo zranenia, bez strachu, že ľudia chcú len ubližovať. Strach ale môže byť už veľmi silný, podmanil si veľkú oblasť vedomia a ego už nedovolí žiadnu zmenu. Mnohým ľuďom sa to už prihodilo a musia si počkať na ďalší život, aby dostali novú šancu a mohli pokračovať na svojej duchovnej ceste.

Človek, ktorý sa v duchovnom smere podujme na očisťovanie iných a nemá pritom spracované strachy, má problém. V tých oblastiach, v ktorých má strach, nedokáže očistiť, transformovať negativitu a zároveň sa v tých oblastiach sám začne zanášať. Samotné čistenie je len čiastočné a neúplné. Samotný očisťovateľ sa potrebuje dať očistiť, aby táto nespracovaná negatívna energia nemala dopad na jeho psychický ako aj fyzický stav. Duchovný zákon o výmene a transformácii energií.

Strach z priberania na váhe

Strach z priberania spôsobuje ďalšie priberanie na váhe. Pôsobí to ako program, ktorý sme si zadali a strachom posilňujeme. Programy ako: zo všetkého, čo zjem, priberiem, priberiem aj z vody, priberám aj zo vzduchu. Sú to veľmi silné programy, ktoré sa premietajú do reality a človek doslova priberie aj z vody. Preto je dôležité tento strach uvoľniť, zmeniť programy a problém s váhou sa zastabilizuje a časom dorieši bez diét pri bežnej racionálnej strave. Potrebujeme transformovať všetky programy týkajúce sa stravovania, rátania kalórií v potrave, postojov na vzhľad, posilňovať sebalásku, sebaprijatie, vieru. Navštíviť odborníkov na stravovanie. Na preprogramovanie negatívnych programov v podvedomí môžeme použiť afirmácie.

Július a Vladimíra Lotoscentrum a Lotosmineraly

strach

Afirmácie

Afirmácie univerzálne

Dar druhým je darom aj pre mňa, kedykoľvek dávam, tak aj prijímam.

Úspech a šťastie každého človeka prispieva aj k môjmu úspechu a šťastiu.

Očakávam vždy len to najlepšie, a to sa aj stáva. Vždy som v pravý čas na pravom mieste.

Odpúšťam si, pretože viem, že som vždy urobil to, čo som najlepšie vedel.

Poznám sám seba, viem, čo chcem, viem sa presadiť, viem, čo mi prinesie lásku, šťastie a spokojnosť.

Nadšenie je základom pokroku a úspechu, som schopný sa správne nadchnúť a žiť svoj život naplno.

Mám čas na prácu, rodinu aj na zábavu, relax a odpočinok. Radosť, šťastie a úspech zažívam stále.

Milujem a som milovaný, milujem sám seba. Času mám vždy toľko, koľko práve potrebujem.

Cením si a vážim si sám seba vo všetkom, čo robím. Vždy mám čas na seba a svojich blízkych.

Mám sa rád a robím všetko pre to, aby som mal dosť času pre seba a svoju rodinu.

Som spokojný so svojím životom, žijem v láske a v harmónii.

Moja hodnota rastie každou pozitívnou myšlienkou, slovom i činom.

Svoj osud mám pevne vo svojich rukách, som tvorcom svojho života.

Viem, čo chcem, a to aj dostávam a prijímam. Milujem rovnako cestu ako aj dosiahnutie cieľa.

Odpúšťam a uvoľňujem zo svojej mysle a tela všetky negatívne postoje, myšlienky a posielam im lásku.

Otváram sa všetkým čistým a pozitívnym myšlienkam.

Všetky moje myšlienky sú pozitívne a nápomocné v mojom osobnom vývoji a raste.

Som zdravý, šťastný, spokojný, úspešný a obklopený hojnosťou.

Rozumiem sám sebe, svojim emóciám a pocitom, s láskou sa viem vždy správne rozhodnúť.

Každý nový deň je pre mňa úžasný, plný energií lásky, šťastia a radosti.

Vždy mám dostatok síl a energie fyzických ako aj psychických.

strach

Afirmácie na strach

Posielam svojim obavám a strachu lásku, sú to moje vnútorné miesta, ktoré čakajú na moju lásku.

Smrť je odmena, vykúpenie a nový začiatok, šanca na zmenu.

Budúcnosť je pre mňa veľmi zaujímavá, očarujúca, inšpirujúca a s radosťou sa na ňu teším.

Mám rád výšky, vo výške som maximálne uvoľnený, voľný ako vták.

Moja budúcnosť a budúcnosť mojich detí a rodiny je priaznivá a pozitívna v každom smere.

Zbavujem sa všetkého strachu, obáv a pochybností.

Život sa naplno začína až po smrti. Život i smrť milujem rovnako. Duša je večná a nesmrteľná.

Mám rád samotu, dokážem oceniť všetky jej výhody a povzniesť sa nad nevýhody.

Som prirodzený a uvoľnený pri každej komunikácii. Rád sa učím, všetko si rýchlo a ľahko zapamätám.

Rád spoznávam nových ľudí a nadväzujem priateľstvá.

Mám rád všetky stvorenia na Zemi, sú krásne a dokonalé.

Mám rád svoje deti, verím im, viem že sú neustále pod Božou ochranou.

Mám rád všetky zmeny, obohacujú môj všedný život.

Teším sa na každú novú zmenu, na nové výzvy, ktoré prekonám.

Moja budúcnosť je plná lásky, viery, úspechu a šťastia.

Mám rád všetky problémy, spestrujú život a sú pre mňa výzvou pracovať na sebe a zdokonaľovať sa.

Nechávam všetko voľne odchádzať. Verím, že môj život neopustí nič, aby neprichádzalo niečo ešte lepšie.

Všetko čo začnem, sa aj podarí, práve teraz žijem svoj ideálny život.

Mám sa rád, mám rád ľudí a aj ľudia ma majú radi.

strach

Afirmácie pre zdravie a krásu

Milujem svoje telo, milujem sám seba. Moje telo je zdravé, silné a vitálne.

Som duchovne, mentálne a psychicky vyrovnaný a silný. Som duchovne, fyzicky aj psychicky silný.

Moje zdravie je v mojich rukách. Zo dňa na deň som zdravší a vitálnejší.

Všetky moje orgány sú zdravé a výborne fungujú. Som spokojný, vyrovnaný a zharmonizovaný.

Som zdravý a štíhly, plný lásky, radosti, spokojnosti. Upevňujem svoje zdravie každým dňom.

Môžem zjesť a vypiť čokoľvek a stále som zdravý a štíhly. Mám rád svoje telo a s láskou sa oň starám.

Moja chuť na jedlo je obmedzená potrebou tela. Jem len toľko, koľko moje telo potrebuje.

Mám rád cvičenie, posilňuje moje zdravie, vitalitu a ohybnosť. Žijem svoj život naplno.

Robím pre seba a svoje telo len to, čo je zdravé a prospešné.

Mám sa rád a dovoľujem si mať toľko odpočinku, koľko potrebujem.

Som pokojný, vyrovnaný a zharmonizovaný. Svoje emócie mám plne pod kontrolou.

Uvoľňujem zo seba všetky negatívne emócie a myšlienky. Vždy, keď potrebujem spať, ľahko zaspím.

Spánok mám rád, posilňuje moje telo i dušu. Každú noc mám príjemné sny a kvalitný spánok.

Počas spánku som uvoľnený, zharmonizovaný a mám krásne sny.

Ráno, keď vstanem, mám dobrú náladu, veľa energie a cítim sa šťastný a spokojný.

Každým dňom sa cítim po každej stránke čoraz lepšie a lepšie.

Harmonizujem všetky vnútorné orgány, všetky bunky, všetky energetické pochody v tele.

Uvoľňujem zo svojho tela všetky negatívne bloky, všetky škodlivé a jedovaté látky, všetko negatívne a škodlivé a posielam im lásku.

Dávam príkaz cez energie svetla lásky všetkým negatívnym bunkám, ktoré škodia telu, aby previbrovali a zmenili sa na pozitívne, prospešné môjmu telu.

Mám rád svoje fyzické telo, správam sa k nemu s láskou a úctou.

Všetko čo zjem, mi pomáha schudnúť a udržať si dokonalú postavu.

Spaľujem vo svojom tele všetky prebytočné tuky.

Funkcia všetkých žliaz je v mojom tele vyvážená a v harmónii.

Moje trávenie, vstrebávanie a vylučovanie je vo výbornom stave, prijímam dostatok živín a vylučujem všetky škodlivé a odpadové látky.

Moje telo sa výborne zbavuje všetkých škodlivých a odpadových látok.

Postupne sa zbavujem všetkých prebytočných a škodlivých nánosov v celom krvnom systéme.

Môj zrak je každým dňom ostrejší a dokonalejší. Moje kosti, zuby sú pevné, silné a zdravé.

Môj imunitný a lymfatický systém pracuje výborne a zneškodňuje všetky negatívne vírusy, baktérie a ostatné škodlivé látky.

Očisťujem obličky a močové cesty, postupne uvoľňujem a rozpúšťam v nich všetky negatívne nánosy.

Obnovujú sa a posilňujú sa mi kostné chrupavky a väzivá v celom tele.

Sila a pružnosť končatín sa mi zlepšujú každým dňom.

Moje telo s láskou prijíma všetky potraviny a naplno ich dokáže stráviť a využiť.

Milujem sa, prijímam sa, odpúšťam si, moja alergia sa postupne zmenšuje a stráca sa.

Uvoľňujem a odstraňujem zo svojho tela všetky negatívne zhluky buniek, chápem svoje telo a milujem ho.

Moje pľúca a priedušky sú čisté a silné, prežiarené energiou svetla lásky, pri každom nádychu prijímam čisté energie svetla lásky a pri výdychu sa zbavujem všetkého negatívneho.

Prosím o pomoc Pána Boha, prosím o vyliečenie, prijímam liečivé energie lásky do svojho tela a vedomia.

Verím si, verím, že moje zdravie je v mojich rukách, verím, že dokážem byť zdravý.

Moje srdce je silné, plné lásky, milujem seba, milujem svojich blízkych, milujem všetkých ľudí.

Som pripravený na príchod dieťaťa, prosím o uvoľnenie blokov, ktoré tomu bránia.

Afirmácie na prácu a peniaze

Vážim si a cením si svoju tvorivosť a nápady. Vážim si sám seba vo všetkom, čo robím.

Mám rád svoju prácu, je pre mňa aj koníčkom, mám rád svojich kolegov aj nadriadených.

Som dôležitý a hodnotný, robím prácu, ktorá ma baví a napĺňa ma.

Som úspešný, ľudia si vážia moju prácu a cenia si ju. Dovoľujem si mať viac, ako som kedy sníval.

Dovoľujem si svoj úspech plne precítiť a podeliť sa s ním.

Verím si, vždy si viem nájsť ideálnu prácu. Každá práca, ktorú robím, ma obohacuje a učí novým veciam.

Každý môj neúspech ma učí byť úspešným človekom. Môj príjem a hodnota rastie každým dňom.

Peniaze a blahobyt ku mne voľne prichádzajú, pretože robím to, čo milujem.

Vždy ku mne prichádza viac peňazí, ako odchádza. Som finančne nezávislý a slobodný.

Všetky peniaze, ktoré utrácam, obohacujú spoločnosť a vracajú sa ku mne znásobené.

Všetky peniaze, ktoré zarábam a utrácam, mi prinášajú radosť a spokojnosť.

Moje dlhy sú vyjadrením mojej viery a viery ostatných v moju schopnosť zarobiť si peniaze teraz ako aj v budúcnosti.

Všetko, čo potrebujem, dostávam vo vhodnom čase a mieste.

Verím, že všetko, čo potrebujem, prichádza v pravý čas a tou najlepšou a najľahšou cestou.

Vždy mám dosť peňazí na všetky moje záväzky. Mám rád peniaze, viem ich zarobiť a rozumne ich míňam.

strach

Afirmácie duchovné

Láska vždy premôže všetko zlo. Žijem vo svete plnom lásky, radosti a hojnosti.

Som ochotný a pripravený meniť sa a zdokonaľovať sa. Vždy robím a dávam len to najlepšie.

Život je radosť a čistá láska. Svet okolo seba mením pozitívne tak, že mením sám seba.

Milujem a vážim si všetko, čo vytváram. Viem, že všetko, čo sa deje, je pre moje väčšie dobro.

Zaslúžim si lásku a prijímam lásku. Všetci ľudia sú rovnocenní ako na Zemi, tak aj v nebi.

Žijem vo svete plnom lásky, radosti a hojnosti, obklopený dobrými, láskavými a obetavými ľuďmi.

Milujem všetkých ľudí, všetci sme bratia a sestry, Božie deti.

Do všetkého, čo robím, vnášam lásku a pozitívny prístup. Všetko čo robím, mi prináša oživenie a rast.

Všetka negativita navôkol vo mne posilňuje vyžarovanie lásky.

Nechávam ľudí, aby robili chyby, viem, že sa potrebujú z vlastných chýb učiť a poučiť sa.

Riadim vždy len svoj vlastný život. Ľudia v okolí ma učia, ako byť lepším a dokonalejším.

Žijem svoj život v jednote s Božími zákonmi. Verím v seba, verím v Boha, verím v lásku a život večný.

Poznám sám seba a viem, čo chcem. Prijímam a akceptujem pravdu a spravodlivosť svoju ako aj iných.

Všetko to, čo mám vedieť, sa mi práve teraz odkrýva a sprístupňuje.

Všetky moje zážitky a skúšky ma posilňujú a podporujú môj pozitívny pohľad na svet.

Moja energia je sústredená a zameraná na rozvoj schopností a dosiahnutie stanovených cieľov.

Otváram sa príjmu neobmedzenej pozitívnej hojnosti v duchovne a v materializme.

Otváram svoje srdce láske, lásku prijímam aj dávam.

Otváram sa prijatiu pozitívnej životnej energie, čistej energie stvorenia, nekonečnej energie lásky.

Zažívam vnútornú lásku, harmóniu, silu a energiu každým okamihom.

Upevňujem svoju vieru a lásku dňom i nocou. Moja viera a láska je zo dňa na deň silnejšia a pevnejšia.

Každá moja myšlienka je pozitívna a umožňuje mi dosiahnuť vnútornú aj vonkajšiu harmóniu.

Všetky životné skúsenosti prijímam s pokorou, pomáhajú mi zosilnieť a duchovne rásť.

Prijímam s pokorou všetky negatívne skúsenosti, pretože pokora je cestou lásky.

Všetko zlo ma učí k väčšej láske, láske k sebe, láske k ľudom, láske k Bohu.

Uvoľňujem vo svojom tele všetky negatívne energetické bloky a posielam im lásku.

Posilňujem svoju komunikáciu, vonkajšiu aj vnútornú, rozumiem tomu, čo mi chce telo povedať.

Prosím o pomoc anjelov, archanjelov, duchovných učiteľov, som pripravený zmeniť sa, učiť sa a napredovať.

strach
Strach

Komentáre

O nás

Sme ľudia zaoberajúci sa duchovnou činnosťou, prácou s energiami, spoznávaniu zemských ako aj vesmírnych zákonitostí.

V roku 2007 sme založili Lotoscentrum, v ktorom sa venujeme poradenstvu, kontaktom s anjelskými bytosťami, bytosťami astrálneho sveta, očisťovaniu, spriechodňovaniu energií, liečeniu, diagnostike.

Svoj život sme zasvätili predovšetkým učeniu, odovzdávaniu duchovného poznania od základov až po vysoké duchovné poznanie.

Najnovšie články

Sledujte nás

Kontaktujte nás

Radi zodpovieme vaše prípadné otázky.