Liečenie

liecenie

Liečenie základy

Každý človek má v sebe dané liečebné schopnosti, schopnosť prijímať energiu. Použitie je jednoduché. Stačí sa na energiu napojiť a liečiť. Na použitie energie nie sú potrebné žiadne znalosti. Ale na správne používanie energií je potrebných veľa znalostí a skúseností. Energia ako taká je neutrálna. Polaritu pozitívnu alebo negatívnu určuje ten, kto ju používa, dá sa ňou liečiť, ale aj ublížiť. Ľudí môžeme rozdeliť do siedmich skupín podľa toho, ako pristupujú ku schopnosti liečenia.

Prvá skupina ľudí dokáže liečivú energiu používať pre svoju potrebu, vedia ju intuitívne používať, keď majú zdravotné problémy. Neuvedomujú si, čo sa deje, stačí im, keď ich bolí noha, priložiť si ruky na nohu a po pár minútach bolesť ustúpi. Nevnímajú, čo sa pri tom deje, sú radi, že bolesť ustúpila. Nemajú potrebu pomáhať a liečiť iných. Matky dokážu výborne liečiť svoje deti, len sa potrebujú upokojiť, zbaviť stresu a strachu.

V druhej skupine si ľudia túto schopnosť zablokovali v minulých životoch, keď boli cez túto energiu manipulovaní a využívaní. Majú strach z používania energie, strach zo schopností, strach zo zodpovednosti. Tu je dôležité najprv sa zbaviť strachu, naučiť sa správne používať energie a schopnosti. Zákonite príde do života skúška na zneužitie energií a schopností, či jej človek odolá, alebo podľahne. Je o tom, ako sme sa predtým na túto skúšku pripravili.

Tretia skupina ľudí schopnosť liečenia potlačila v tomto živote logikou. Uverili tomu, čomu boli učení, že nič ako energie a schopnosti neexistujú. Prijali čisto racionálny svet, nedokážu pripustiť, že sami dokážu disponovať liečivými energiami. Nedokážu prijať duchovný svet ani vtedy, keď sú očitými svedkami zázračného vyliečenia.

liecenie

Štvrtá skupina sú ľudia, ktorí potrebujú na spriechodnenie energie zasvätenie. Navštívia rôzne kurzy na to, aby sa im spriechodnili liečivé energie a dúfajú, že dostanú aj správny návod na používanie. Mnohí učitelia sami toho veľa nevedia, iní si povedia, že život ťa naučí. Sú aj takí, ktorí to berú poctivo a zodpovedne, chcú nás naučiť všetko, ale narážajú na nepochopenie u svojich žiakov, ktorí si myslia, že už všetko vedia a nepotrebujú sa ďalej učiť. Jednoducho povedané najviac žiakov majú tí, ktorí to najviac flákajú. Dôvod je jednoduchý. Životné tempo je príliš rýchle na to, aby sa ľudia pokorili a brali duchovné učenie zodpovedne. Preto prevládajú tí, ktorí chcú všetko ihneď, naraz, rýchlo a bez zbytočných starostí a učiť sa zdĺhavý návod je zbytočné a zaťažujúce. Väčšine stačí pocit mám to a nad ostatným sa netrápia. Chcú všetko ihneď a naraz, nechcú čakať. Nevedia pochopiť, že učenie prebieha v postupnosti vývoja daného človeka. Ešte nič poriadne nevedia, ale už sú nachystaní spasiť svet.

Piata skupina sú ľudia, ktorí energie používali v minulých životoch. Im stačí o spriechodnenie energií požiadať Boha a stane sa. Potrebujú ale požiadať aj o návod. Môžeme požiadať o zasvätenie duchovných majstrov svetla. Návod: „Prosím, Pane Bože, o zoslanie duchovných majstrov svetla. Prosím vás, duchovní majstri o zasvätenie do liečivých energií svetla lásky a prosím aj o návod, ako správne s energiou svetla lásky pracovať. Ďakujem.“

Šiesta skupina sú tí, ktorí dostanú spriechodnenie energií ako dar. Ale aj Boží dar je potrebné vedieť správne pochopiť a naučiť sa ho používať. Veľa ľudí, ktorí sa so schopnosťami narodí, sa ich chcú zbaviť, sú pre nich príťažou. Dôvod je jednoduchý. Chcú byť normálni, zapadnúť do kolektívu, netrápiť sa a nezaťažovať. Ak človek bojuje so schopnosťami, odmieta ich prijať, nedostane k ním návod a trpí. Až keď schopnosť príjme, dostane návod, až potom môže schopnosť ovládať, pozastaviť, používať len vtedy, keď je to potrebné. Veľa detí sa rodí so schopnosťami, ale dokážu ich do cca siedmeho roku aj uzatvoriť, prispôsobujú sa svetu, do ktorého prišli. Tie deti, ktoré to nedokážu, majú cez schopnosti ťažké karmické zaťaženie a potrebujú sa naučiť s tým vyrovnať.

Siedma skupina je zriedkavá, ale o to zaujímavejšia. Sú ľudia, ktorí sem na Zem prichádzajú s určitým poslaním. Sú to vyspelé duše, ktoré majú za sebou veľké množstvo vtelení a veľké skúsenosti. Spočiatku žijú bežným spôsobom života, ale v určitom období sa zaktivujú schopnosti a relatívne v krátkom čase dokážu v sebe prebudiť majstra. Dokážu mať schopnosti, ktoré sú v mnohých smeroch výnimočné. Dokážu vyliečiť človeka v priebehu sekúnd, čerpať informácie z minulých životov, komunikovať s vyšším Ja, majstrami, Bohom. Vyznačujú sa skromnosťou, láskou, používajú vyššie formy vedomia. Môžu žiť aj vo vašej blízkosti a nikto o tom nebude vedieť. Schopnosti, ktoré majú, používajú tak, aby neboli poznaní a vtedy, keď je to skutočne potrebné.

Liečiteľ

Liečiteľom sa nazýva človek, ktorý pracuje s energiami, ale v skutočnosti celý akt liečenia je závislý od klienta. Výstižnejší názov je sprostredkovateľ energie. Samotné liečenie je v rukách klienta, má slobodnú vôľu a je len na ňom, ako túto energiu využije. Ak má telo dostatok energie, rýchlo a jednoducho sa regeneruje – lieči. Stačí dodať energiu a v tele začnú prebiehať samoliečebné procesy. Je to jednoduché, ale človek to vie vždy skomplikovať svojou tvrdohlavosťou, nepochopením, ignoranciou, egom. Potrebné je vždy riešiť aj duchovnú príčinu ochorenia. Energia toho dokáže skutočne veľa, ale dokáže aj problém odsunúť. Väčšina ľudí choroby nerieši, ale ich odsúva. Telo si všetko pamätá. Neriešime ľahké ochorenia, prídu ťažšie, neriešime ani tie, len ich odsúvame. Nakoniec príde také ochorenie, ktoré sa už odsunúť nedá a nič už nezaberie. Stačí pritom si uvedomiť duchovnú príčinu ochorenia, odstrániť problém, na ktorý poukazuje a choroba sama ustúpi, a to bez liekov, liečenia a energetických zásahov. Telo má veľmi silné samoliečebné schopnosti. Dodanie energie, terapie sú pomôcky, ktoré uvoľnia bolesť, uľahčia a urýchlia samotný priebeh liečenia. Dodanie liečivej energie dokáže skrátiť dobu liečenia o cca 20-40%, ale napríklad Lotosterapia  môže dobu liečenia skrátiť o 40-70%. Potrebné si je ale uvedomiť, že ľudské telo má pri závažnom ochorení svoje limity, hranicu návratu. Ak sa tato hranica prekročí, už niet návratu a telo svoje samoliečebné schopnosti vyčerpalo. V tom prípade sa môžeme spoliehať už len na zázrak.

Liečivá energia

Základ je nepoužívať na liečenie iných ľudí vlastnú energiu, ale vždy sa napojiť na liečivú energiu Stvoriteľa. Každé liečenie nás má energeticky dobíjať. Pravidlo pri prijímaní liečivej energie: 80% ide na liečenie a 20% ostáva pre nás na naše posilnenie a ďalší rozvoj. Môže sa stať, že s človekom, ktorého liečime, máme silnú karmu a po liečení sa budeme cítiť veľmi vyčerpaní. Potrebovali sme splatiť dlh vlastnou energiou, stáva sa to len výnimočne. Pokiaľ sa to deje pravidelne, tak pri liečení robíme chybu. Chyba môže byť v tom, že sme sa nenapojili na energie Stvoriteľa a dávame vlastnú energiu, čo môže byť pre nás nebezpečné. Alebo sme napojení, ale aj tak pri liečení dávame aj vlastné energie. Stáva sa to pri priveľkom súcite, emočne nás pohltil stav klienta, chceme klienta vyliečiť za každú cenu, chceme si niečo dokázať. Stáva sa to pri liečení vlastných detí, rodičov. Dokonca môžeme cez súcit a emočné prepojenie preciťovať bolesť alebo aj prevziať zdravotné problémy toho, koho liečime. Pri liečení je potrebné sa od zdravotných problémov klienta odosobniť. Najlepšie je liečiť cudzích ľudí a vždy pred liečením si urobiť ochranu.

Ochrana

Vždy pred liečením si v duchu povedať: „Nech sa deje počas liečenia len to, čo je v súlade s Božím a karmickým zákonom dovolené.“ Je to ochrana pre nás samotných. Nám neprináleží rozhodovať o tom, či sa klient vylieči, alebo ostane chorý. Je to v Božích rukách. Po druhé nevstupujeme do karmicko-osudového plánu klienta. Pokiaľ matka svojho dieťaťa pri liečení prevezme karmickú chorobu, povie, že radšej nech je ona chorá, väčšinou na chorobu zomrie. Dieťa napriek tomu ostane choré. Človek, ktorý prišiel na tento svet s karmickou chorobou, s ňou dokáže žiť celý život, ale iný človek nie.

Súhlas s liečením

Na liečenie potrebujeme vždy súhlas daného človeka. Nesmieme liečiť človeka bez jeho súhlasu! Nesmieme zasahovať do slobodnej vôle človeka! Slobodnú vôľu máme danú od Boha a je potrebné ju rešpektovať u všetkých ľudí. Porušovaním tohto zákona si človek vytvára ťažké karmické zaťaženia. Za deti do 21 rokov rozhodujú ich rodičia. Z duchovného hľadiska je dospelosť až po dosiahnutí 21. roku.

Očistenie

Pred samotným liečením je dobré klienta očistiť základným spôsobom. Samotné očistenie urobí veľa práce, uvoľní energetické prepätie, nespracované myšlienky, emócie a pocity, ktoré narúšajú auru, energetické telo. Dobré je, ak má klient hĺbkovo očistené čakry. Liečenie bude efektívnejšie, dodaná energia bude dlhšie pôsobiť. Môže sa stať že základný spôsob očistenia nebude stačiť a bude potrebné profesionálne očistenie na uvoľnenie blokov a mágie.

Po skončení liečení je potrebné, aby sa aj liečiteľ očistil. Stačí na to základný spôsob. Očisťuje sa všetká prebraná energia od klienta, uvoľňujú sa emócie, pocity, myšlienky ako aj prepojenosti na klienta. Uvoľňujeme tým samých seba, aby sme sa ku klientovi nevracali v myšlienkach. Samozrejme sa očisťuje stôl, na ktorom klient ležal. Každý človek zanecháva energetickú stopu a môže nás to pomýliť pri diagnostike ďalšieho klienta. Priestor sa očisťuje podľa pocitu a podľa množstva klientov.

Uvoľnenie

Pri liečení potrebujeme byť vždy v uvoľnenom stave, v pohode, mať pozitívne energie. Je potrebné sa postupne naučiť uvoľniť všetky emócie, pocity, myšlienky, všetky starosti a problémy, ktoré riešime a venovať sa len klientovi. Naučiť sa počúvať ľudí. Potrebné si je uvedomiť, že pri liečení vstupujeme do najosobnejšej aury. Prepájame sa s klientom, vnímame jeho energie, emócie, pocity aj myšlienky. Ak je vnímavý aj klient, vie to isté o liečiteľovi. Keď dosiahneme úplný uvoľnený stav, dokážeme robiť výbornú diagnostiku.

Liečenie

Energia pri liečení vychádza z dlaní. Túto energiu necháme vždy voľne prúdiť. Stačí priložiť ruky priamo na telo alebo ich držať vo vzdialenosti 10-20cm od tela. Nesnažíme sa o usmerňovanie energie myšlienkami, emóciami a pocitmi. Liečenie ľudského tela a jeho harmonizácia je inteligentný proces a pokiaľ ho nepochopíme, nesmieme do neho vedome zasahovať. Môžeme narobiť viac škody ako úžitku. Pokiaľ necháme energiu voľne prúdiť do tela, telo ju vie správne rozložiť, nasmerovať a transformovať. Smerovanie energie pri liečení patrí do rúk odborníkom, ktorí vedia, vnímajú alebo vidia, čo robia.

liecenie

To, ako prikladáme ruky, nie je až tak dôležité. Pri liečení celého tela začíname vždy u hlavy, pokračujeme trupom, rukami, postupne pokryjeme každú jednu časť tela a končíme pri nohách. Na jednom mieste sa zdržujeme podľa potreby tak, ako to energeticky precítime, cca 2-5 min. Liečenie celého tela má trvať do 60min. Môžeme liečiť len určité oblasti tela, problematické oblasti, ale vždy začíname hlavou. Tam je zdroj všetkých problémov.

Energia, ktorú dokážeme prijať a odovzdať pri liečení, sa bude postupne zosilňovať. Je to úplne prirodzený vývoj a záleží len na nás, na našom tele, koľko energie dokážeme spracovať. Ako často a intenzívne pracujeme s energiou. Práca s energiou neznamená len liečenie! Môžeme to nechať na voľnosti alebo si pomôcť zasvätením do vyššieho energetického stupňa. Mnohí sa snažia tento proces urýchliť, ale nič tým nezískajú. Telo má svoje energetické obmedzenia a musí sa silnejším energiám postupne prispôsobiť, a to chce čas, vytrvalosť a pokoru. Postupne sa telo prispôsobí na maximálnu energiu a energia sa začne frekvenčne meniť. Bude sa posúvať do vyšších frekvenčných vibrácií, vysokých energií lásky. Zmeny sú postupné a v našom tele ich budeme fyzicky preciťovať, pocit mravčenia, energetického napätia a pod. Pri silnejších energiách sa čas liečenia skracuje.

Precítenie energií

Pôsobenie energií väčšina ľudí vie zachytiť, precítiť alebo vnímať. Klient má príjemný pocit tepla, tlaku, mravčenia, jemného hladenia, ale môžu byť aj menej príjemné ako pocit chladu, mrazenia, závrate, tŕpnutia, pichania. Telo vždy reaguje na dodanú energiu. Nepríjemné pocity sa dostavia pri zdravotných problémoch. Prejavy ochorenia sa spočiatku zosilnia a budú ustupovať, je to prirodzený prejav organizmu na liečenie. Môžu sa prejaviť aj emócie, ktoré súvisia s minulými životmi.

Liečiteľ zase preciťuje energie, ktoré vychádzajú z tela klienta. Ak sa ich naučí vnímať a identifikovať, môže na ich základe robiť základnú diagnostiku. Najľahšie sa zachytáva zápal v tele, spôsobuje pichanie až bodavú bolesť v dlani. Ak diagnostikujeme zápal, tak priamo do oblasti zápalu energiu nedávame, energiu dodávame do širšieho okolia.

Zodpovednosť

Človek, ktorý pomáha inému v liečení, nie je zodpovedný za jeho vyliečenie. Pokiaľ chce liečiteľ za každú cenu niekoho vyliečiť, stáva sa spasiteľom. Je pekné chcieť spasiť celý svet, chcieť ho zmeniť, napraviť. Poukazuje to na nepochopenie duchovnej cesty, nespracované ego, nepochopenie duchovných zákonov, karmy, Božieho zámeru. Každý človek je strojcom svojho vlastného šťastia. Potrebujeme prevziať zodpovednosť sám za seba. Príde človek k liečiteľovi a povie: „Prosím, vyliečte ma.“ Skutočný liečiteľ musí odpovedať: „Nedokážem vás vyliečiť!“ Nie je možné vyliečiť človeka, ktorý posúva svoju zodpovednosť za vlastné zdravie na iného človeka. Na tomto systéme pracuje naše zdravotníctvo, ale aj veľa liečiteľov. Naordinujú lieky alebo prírodné preparáty, bylinky, liečivú energiu a tým celé ich liečenie končí. Pokiaľ sú to jednoduché choroby, tak prichádza k vyliečeniu, ale ak sa nezmení postoj, emócie, pocity, myšlienky, ktoré nám chorobu spustili, tak sa v podstate nič nezmenilo. Choroba len dočasne ustúpila a človek ostal chorý, len o tom nevie, prejavy choroby boli potlačené. Pokiaľ sa chce skutočne vyliečiť, musí riešiť aj duchovnú príčinu ochorenia. Uvoľniť skutočný dôvod. Choroba je len signál toho, že vo svojom živote robíme chyby. Dáva nám čas a priestor na zamyslenie sa nad sebou, nad naším životom, napredovaním.

Pri vážnejšom ochorení prenášať zodpovednosť na iných býva smrteľnou chybou. Aký má dôvod doktor alebo aj liečiteľ na tom, aby sme boli zdraví – žiaden. Čím viac majú chorých ľudí, tým viac zarábajú. Všimnime si len ich prístup. Môžeme ich prirovnať k robotníkom v závode, ktorí stoja za výrobným pásom a mechanicky pracujú. Stratili cit a mnohí aj záujem pomáhať. Dávno zabudli na to, prečo sa stali doktormi alebo liečiteľmi. Spoliehať sa na takýchto ľudí, že nás vyliečia, je utópia. Jediné, čo skutočne dokážu, je chorobu oddialiť. Je načase sa zobudiť z tohto sna a začať žiť v realite. Chceme byť zdraví? Musíme sa sami o zdravie postarať, prijať zodpovednosť samých za seba, za svoje zdravie a šťastie. Návšteva doktora alebo liečiteľa má byť určená na diagnostiku duchovnú a fyzickú, určenie liečebných postupov. Lieky, preparáty, bylinky a pod. sú len doplnkom samotného liečebného procesu.

Samotná viera je omnoho silnejšia ako napríklad liek. Preto účinkuje placebo, ktoré neobsahuje žiadnu liečivú látku. Viera je násilnejším liečebným prostriedkom, ak budeme skutočne veriť, že tento liek nás vylieči, stane sa. Ak budeme veriť, že nás vyliečia bylinky, stane sa. Ak budeme mať pochybnosti o liečení, tak aj bežné ochorenie sa skomplikuje.

Emócie a súcit

Veľký súcit s klientom môže byť pre liečiteľa nebezpečný. Stráca sa objektivita, nestranný pohľad. U liečiteľa môže nastať emočné zaťaženie, prebratie príznakov choroby a v najhoršom prípade aj choroba. Je to karmická skúška a čaká sa na to, či podľahneme. Učí nás to zosilnieť v emočnej rovine, vedieť sa vyrovnať s rôznymi situáciami. Vcítenie do klienta jeho starostí a problémov sa používa len ako forma diagnostiky. Samotné vcítenie pri diagnostike prebieha veľmi rýchlo a trvá len pár sekúnd. Potrebné si je uvedomiť, že každá choroba má svoju príčinu, dôvod, prečo vznikla. Dôvody vzniku hľadáme v tomto, ako aj v minulých životoch. Keď príčinu nájdeme, dôvod na emócie a súcit väčšinou zmiznú samé.

Karma a liečenie

Žiadne stretnutie nie je náhodné. Za všetkým sa skrýva karmická prepojenosť a splatenie dlhu. Potrebujeme sa naučiť byť nad vecou, vedieť odpustiť a pomáhať aj ľuďom, ktorí nám ublížili. Prvoradé je to, že nás o pomoc požiadali. Pokiaľ to nedokážeme, zablokujeme si sami ďalší rast a duchovný rozvoj. Neriešiť to, ako sa budú správať po vyliečení, neriešiť cudzie emócie a pocity.

Sebaliečenie

Práca s energiou začína vždy u seba. Na sebe spoznávame účinky energie a ich pôsobenie v organizme. Postupne sa naučíme vnímať, čo sa deje pri liečení, ako sa energia mení, kam je smerovaná. Učíme sa od tela, ako narába s energiou. Pri sebaliečení sa naučíme vnímať energie, ktoré sú pocitovo slabšie, ako keď vnímame energiu od iného liečiteľa, čo je úplne prirodzené. Naplníme svoje telo liečivou energiou a pozorujeme vplyv energie. Ako a čím túto energiu ovplyvníme, postupne vedome zapojíme dýchanie, emócie, myšlienky a vnímame pôsobenie. Pozorovaním sa veľa naučíme. Prípadné otázky nám môže zodpovedať anjel – duchovný učiteľ.

Sebaliečenie prebieha jednoducho. Napojíme sa na liečivé energie, očistíme sa základným spôsobom. Priložíme ruky na miesto na tele, kde pociťujeme bolesť, alebo kde máme zdravotné problémy. Necháme pôsobiť energie min 10 minút alebo podľa potreby. Po skončení sa poďakujeme za liečivé energie. Keď potrebujeme posilniť celkový zdravotný stav, priložíme ruky na hrudník a brucho, necháme pôsobiť energiu min. 20 minút. Môžeme sa takýmto spôsobom liečiť aj počas spánku. Celú noc necháme pôsobiť energiu na naše telo. Veľmi sa nevyspíme, ale ráno je už oveľa lepšie. Ak zachytíme samotný počiatok ochorenia, pri takejto samoliečbe choroba vôbec neprepukne.

Liečenie ako poslanie

To, že chceme pomáhať, je pekné. To, že vieme pomôcť, je dobré. Výborné to bude až vtedy, keď sa naučíme a pochopíme duchovné zákony, ktoré riadia tento svet. Naučíme sa pracovať s energiou pre blaho celého sveta. Prestaneme sa trápiť nad ľuďmi, ktorí energie odmietajú, volia si radšej trápenie a bolesť. Sústreďme sa na podstatu energie, ktorú dokážme pochopiť len tak, že ju budeme vnímať, preciťovať, pozorovať. Samotná energia nás učí, ako s ňou pracovať. Meditujme a vnímajme energiu.

Ako osloviť ľudí na liečenie? Zastavovať ľudí na ulici a presviedčať ich o tom, že ich dokážete vyliečiť je nemorálne a v podstate nepravdivé. Je to obťažovanie ľudí a ponižovanie svojej vlastnej hodnoty, málo sebalásky. Ak je človek pripravený na to, aby pomáhal energiami iným, budú mu ľudia zoslaní bez toho, aby sa o to snažil. Sú nachystaní ľudia na karmické splatenie podlžností, ktorí budú postupne chodiť a my máme možnosť si odčiniť dlhy našou pomocou. Začína to vždy postupne a môže to prerásť aj do davov ľudí.

Sebaobetovanie

Zvládnuť nápor ľudí je veľmi dôležité. Učí nás to väčšej sebaláske, aby sme dokázali povedať aj nie. Keď človek robí od rána do večera šesť-sedem dní v týždni, vytratí sa to, prečo to vlastne robí. Začína robiť mechanicky, aby sa dokázal odpútať od množstva negatívnej energie a problémov klientov, ale vždy to zanechá stopy. Poznáme liečiteľov, ktorí majú zničené vlastné zdravie, lebo sa nechali pohltiť prácou a zabudli sami na seba. Ako môžeme liečiť iných, keď máme sami problém so zdravím? Poukazuje to na nezvládnutie energií, nepochopenie duchovných zákonov, málo sebalásky. Ako môžeme rozdávať lásku, keď ju sami nemáme? Ako môžeme rozdávať energiu, keď nám samotným chýba? Sebaobetovanie nie je cesta k Bohu, poukazuje akurát na to, že sa nemáme radi. Boh je pritom čistá láska. Chceme sa zapáčiť Bohu tým, že mu ukážeme, ako sa nemáme radi??? Je potrebné sa nad tým zamyslieť. Je ilúziou myslieť si, že naše poslanie je obetovať sa pre druhých. Pomáhať druhým je naša karma, ktorú potrebujeme splatiť. Pokiaľ sme neprecítili skutočnú lásku vo svojom vnútri, nemyslíme tým partnerskú, tak stále nevieme, o čom to je. Je načase aktivovať energiu skutočnej lásky vo svojom vnútri.

liecenie

Liečenie zvierat, rastlín, prírody, Zeme

Liečivou energiou môžeme pomáhať celému svetu. Ale predtým nás čaká ešte veľa učenia a práce na sebe. Začať môžeme s rastlinami, vnímať, ako na energiu reagujú, koľko jej potrebujú, ako sa vyvíjajú. Liečiť môžeme domáce zvieratá, ak majú dosť energie, samy odídu. Psy majú veľmi rady liečivú energiu a vedia sa ju aj dožadovať. Môžeme posielať energiu celej úrode, ale vždy len toľko, koľko potrebuje, koľko dokáže využiť. Stáva sa občas, že zažijeme energetický pretlak v tele. V tele sa nahromadí veľké množstvo energie, ktorú nevieme využiť. Môže spôsobovať až napätie. V tom prípade stačí dlane obrátiť k zemi a prebytočnú energiu poslať matke Zemi.

Postup liečenia

 Zapáliť bielu sviečku, kahanec, meditačná hudba, vôňu – silice do odparovača

Príprava na liečenie: uvoľniť všetky myšlienky, emócie a pocity – dýchacie cvičenie, uvoľniť telo, stres a napätie – krátka meditácia

Pomodliť sa, poprosiť o zoslanie liečivej energie. Povedať v duchu:

„Nech sa deje počas celého liečenia a diagnostiky len to, čo je v súlade s Božím a karmickým zákonom dovolené.“

Môžeme si privolať anjelov a archanjelov liečenia na pomoc a nechať sa nimi riadiť

Privítanie a komunikácia s klientom, zdravotné problémy, diagnostika, pôsobenie energií, preciťovanie, súhlas s priložením rúk priamo na telo alebo liečenie bez dotyku – v aure

Očistenie klienta, uloženie na stôl – najvhodnejší je masérsky stôl

Zvolíme spôsob liečenia: celé telo, cez čakry, daný orgán, kombinácia

Liečenie začíname vždy od hlavy, končíme pri pätách nôh

Komunikácia s klientom, vysvetlenie duchovnej príčiny ochorenia, doporučenia, stanovenie liečebných procedúr

Sebaočistenie, očistenie masérskeho stola

Každá choroba má svoj priebeh. Prvé náznaky, začiatok, vyvrcholenie, postupný ústup a uzdravenie. Pri liečení je potrebné s tým rátať a klientovi vysvetliť, že liečivá energia nezastaví chorobu. Dokáže čas liečenia skrátiť, zoslabí mnohé problémy a prejavy ochorenia, posilní celkovú regeneráciu organizmu. Každá choroba musí vyvrcholiť, až potom môže ustúpiť a nastať uzdravenie.

Neexistujú nevyliečiteľné choroby, existujú len nevyliečiteľní pacienti.

Július a Vladimíra Lotoscentrum a Lotosmineraly

liecenie
Liečenie

Komentáre

O nás

Sme ľudia zaoberajúci sa duchovnou činnosťou, prácou s energiami, spoznávaniu zemských ako aj vesmírnych zákonitostí.

V roku 2007 sme založili Lotoscentrum, v ktorom sa venujeme poradenstvu, kontaktom s anjelskými bytosťami, bytosťami astrálneho sveta, očisťovaniu, spriechodňovaniu energií, liečeniu, diagnostike.

Svoj život sme zasvätili predovšetkým učeniu, odovzdávaniu duchovného poznania od základov až po vysoké duchovné poznanie.

Najnovšie články

Sledujte nás

Kontaktujte nás

Radi zodpovieme vaše prípadné otázky.