Dýchanie

Dýchanie

Ľudia väčšinou podceňujú dýchanie, neuvedomujú si jeho dôležitosť a význam. Základom je pri dýchaní získať energiu. S energiou má veľa ľudí problém a stačí sa pritom len naučiť správne dýchať. Dýchanie môžeme použiť aj na uvoľnenie negativity, napätia a emócií. Dobre je naučiť sa vedome dýchať vtedy, keď to potrebujeme, spôsobom, ktorý v danom okamihu potrebujeme. Dýchame nielen pľúcami, ale celým telom, kožou. V zime sme viac naobliekaní, a tým máme aj zhoršený príjem kyslíka. Tento deficit potrebujeme kompenzovať vedomím dýchaním.

Ak sme energiu už získali, môžeme dýchanie posunúť na vyššiu úroveň. Existujú rôzne spôsoby dýchania, od základných až po veľmi vyspelé spôsoby dýchania určené na rozvoj fyzických ako aj duchovných schopností. Je to jednoduchý a ľahký spôsob, ktorý môžeme používať počas celého dňa.

Základné dýchanie

Nadychujeme a vydychujeme nosom. Pomalý hlboký nádych do druhej čakry, pomalý hlboký výdych z druhej čakry. Predstavíme si a precítime ako sa vzduch z pľúc posúva hlbšie až do oblasti pôsobenia druhej čakry. Je určené na celodenný spôsob dýchania.

Čakrové dýchanie

Čakrovým dýchaním rýchlo a efektívne rozprúdime a dodáme energiu do celého tela. Nadychujeme a vydychujeme nosom. Pri čakrovom dýchaní sa sústreďujeme na pocity, predstavíme si, ako vzduch vchádza do nášho tela čakrou a vychádza čakrou. Sústredíme sa na prvú čakru. Vedome sa nadychujeme do prvej čakry a vydychujeme prvou čakrou. Pokračujeme druhou čakrou, treťou, štvrtou, piatou, šiestou, siedmou. Do jednej čakry dýchame maximálne trikrát po sebe, potom sa musíme posunúť na ďalšiu čakru. Podľa potreby celé dýchanie viackrát opakujeme.

Čakrové dýchanie na uvoľnenie blokov

Nadychujeme a vydychujeme nosom. Nadychujeme do tretej čakry a vydychujeme cez prvú čakru, pri výdychu uvoľňujeme bloky v príslušnej čakre. Pokračujeme ďalej ostatnými čakrami, nadychujeme vždy treťou čakrou. Môžeme si otestovať priechodnosť čakier. Pomaly a hlboko sa nadýchneme do tretej čakry a vydýchneme cez všetky čakry naraz.

Čakrové dýchanie na aktiváciu energií

Nadychujeme do štvrtej čakry a vydychujeme cez prvú, nadychujeme do štvrtej čakry a vydychujeme cez siedmu, nadychujeme do štvrtej čakry a vydychujeme cez čakry na nohách – pätách nôh, nadychujeme do štvrtej čakry a vydychujeme cez čakry na rukách – dlaniach rúk. Aktivuje sa osobná energia, energia na liečenie.

Čakrové dýchanie na rozprúdenie a získanie energií

Nadychujeme a vydychujeme nosom. Rýchlosť dýchania si určujeme sami.

 • nádych do čakry č. 1 a výdych cez 2. čakru
 • nádych do čakry č. 2 a výdych cez 3. čakru
 • nádych do čakry č. 3 a výdych cez 4. čakru
 • nádych do čakry č. 4 a výdych cez 5. čakru
 • nádych do čakry č. 5 a výdych cez 6. čakru
 • nádych do čakry č. 6 a výdych cez 7. čakru
 • nádych do čakry č. 7 a výdych cez 1. čakru
 • pokračujeme v dýchaní a prejdeme všetky čakry 5x po sebe a podľa potreby opakujeme

Dýchanie na doby

Dýchanie na doby je určené pre ľudí ktorý majú záujem o osobný rozvoj. Týmto spôsobom dýchania sa vieme zbaviť rôznych psychických problémov, závislostí a na opak získať to čo potrebujeme pre svoj osobný a duchovný rozvoj.Nadychujeme a vydychujeme nosom. Dĺžku doby si určujeme sami. Dĺžku doby sa snažíme dodržať rovnakú pri nádychu, zadržaní ako aj výdychu. Z troch druhov si zvolíme ten ktorý je pre nás pocitovo najvhodnejší. Môžeme ich aj striedať.

 • Dýchanie na doby 7-9 nádych, zadržanie na 3 doby, 7-9 dôb výdych
 • Dýchanie na doby 3 nádych, zadržanie na 3 doby, 9-12 dôb výdych
 • Dýchanie na doby 9-12 nádych, zadržanie na 3 doby, 3 dôb výdych

Dýchanie pravou a ľavou nosnou dierkou

Používa sa na vyváženie pravej a ľavej mozgovej hemisféry, vyváženie mužskej a ženskej energie. Zapcháme si prstom ruky ľavú nosnú dierku a pravou sa nadýchneme. Zapcháme si pravú nosnú dierku a ľavou vydýchneme. Nadýchneme sa ľavou a ľavú nosnú dierku zapcháme a vydýchneme pravou. Pokračujeme v dýchaní 3-5minút, podľa potreby zopakujeme.

Dýchaním vieme ovplyvniť pocity, emócie, myšlienky, našu náladu, psychické rozpoloženie, strach. Dýchaním vieme uvoľniť napätie, stres, hnev. Dýchanie je aktívna meditácia nášho života. Prináša nám pokoj, vyrovnanosť, harmóniu, energiu, svetlo, lásku. Prinesie nám všetko, o čo sa pri dýchaní budeme usilovať. Uvoľní všetko, čo chceme pri dýchaní uvoľniť. Dýchanie je len v našich rukách. Každé dýchanie môžeme vedome ovplyvniť, naprogramovať. Pri nádychu si povieme, čo chceme získať a pri výdychu to, čoho sa chceme zbaviť. Príklad: „Pri nádychu prijímam čisté energie a pri výdychu uvoľňujem všetko negatívne.“

Základ všetkého bytia, existencie a života je energia. Energiu vieme získať a ovládať dýchaním.

Július a Vladimíra Lotoscentrum a Lotosmineraly

Dýchanie

Komentáre

O nás

Sme ľudia zaoberajúci sa duchovnou činnosťou, prácou s energiami, spoznávaniu zemských ako aj vesmírnych zákonitostí.

V roku 2007 sme založili Lotoscentrum, v ktorom sa venujeme poradenstvu, kontaktom s anjelskými bytosťami, bytosťami astrálneho sveta, očisťovaniu, spriechodňovaniu energií, liečeniu, diagnostike.

Svoj život sme zasvätili predovšetkým učeniu, odovzdávaniu duchovného poznania od základov až po vysoké duchovné poznanie.

Najnovšie články

Sledujte nás

Kontaktujte nás

Radi zodpovieme vaše prípadné otázky.