Dimenzie

dimenzie

Život v dimenziách

Dimenzia je fiktívny svet, ktorý si vieme vytvoriť vždy, keď máme pochybnosť, či sme sa dobre rozhodli, chceme vedieť, aké by to bolo, keby sme si vybrali iný životný smer, inú školu, prácu, partnera a pod. Každý z nás si tieto dimenzie vytvára počas celého života. Máme dimenzie pozitívne, ale aj negatívne, ktoré nás stoja príliš veľa energie a dokážu ovplyvňovať aj reálny život. Môžeme mať súčasne otvorených aj niekoľko desiatok dimenzií. Zážitky a skúsenosti z nich obohacujú náš život, v mnohých smeroch sú pre nás prospešné. Dimenzie slúžia na to, aby sme si uvedomili, čo vlastne chceme, čo v skutočnosti potrebujeme, aby sme si zjednotili rozpoltenosť nášho myslenia, emócií a pocitov. Prijali seba samého, svoj život, svoje poslanie.

Na reálnu prácu v dimenziách je potrebné mať vyššie vedomie. Počas meditácie je potrebné si najprv uvedomiť tieto dimenzie, pozrieť sa, koľko ich je otvorených, čo všetko v nich riešime a dôvod otvorenia. Ak ich správne pochopíme, máme možnosť ich aj uzatvoriť. Uzatvárame ich zmenou postoja k svojmu životu, uvedomením si, čo je v skutočnosti dôležité. Pozitívnu dimenziu môžeme postupne transformovať do reálneho života, ale na to je potrebné vyššie poznanie.

Dokážeme si vytvárať silné dimenzie, ak nie sme stotožnení s realitou nášho života. Bežný život prežívame mechanicky, nedokážeme nič zmeniť, vo všetkom sa prispôsobujeme. Vo fantázii si môžeme vytvoriť dimenzionálnu fikciu dokonalého života. Väčšia časť našich energií ide na vytváranie a budovanie fikcie. Ľudia, ktorí sa nechajú pohltiť svojimi dimenziami, prestávajú žiť tento život, neustále unikajú z reality a nemajú už dostatok energie na zmenu. Väčšinu energie venujú svojim fiktívnym svetom, dimenziám, do ktorých unikajú pred šedou realitou tohto sveta. Tam im je dobre, tam niečo znamenajú, majú partnerov, lásku, šťastie. Stávajú sa hlavnými hrdinami svojho vlastného dimenzionálneho seriálu. Takáto dimenzia je už negatívna. Dokonca pri kontakte s anjelom strážnym už prichádzajú odpovede, ktoré sa týkajú dimenzionálneho sveta, ale nebudú súhlasiť s realitou života. Väčšia časť života sa predsa už odohráva v dimenzii! Anjeli v tomto smere nepotrebujú rozlišovať realitu a dimenzie. Pozerajú na náš život ako na jednu ucelenú zážitkovú formu, ktorou sa my učíme a zdokonaľujeme.

Július a Vladimíra Lotoscentrum a Lotosmineraly

dimenzie
Dimenzie

Komentáre

O nás

Sme ľudia zaoberajúci sa duchovnou činnosťou, prácou s energiami, spoznávaniu zemských ako aj vesmírnych zákonitostí.

V roku 2007 sme založili Lotoscentrum, v ktorom sa venujeme poradenstvu, kontaktom s anjelskými bytosťami, bytosťami astrálneho sveta, očisťovaniu, spriechodňovaniu energií, liečeniu, diagnostike.

Svoj život sme zasvätili predovšetkým učeniu, odovzdávaniu duchovného poznania od základov až po vysoké duchovné poznanie.

Najnovšie články

Sledujte nás

Kontaktujte nás

Radi zodpovieme vaše prípadné otázky.