Anjelské kresby

Kreslenie a maľovanie s anjelmi je výborný relax, terapia a meditácia zároveň. Dokážeme vytvoriť pôsobivé a energeticky silné obrazy, ktoré túto energiu vyžarujú do priestoru. Pri maľovaní a kreslení s anjelmi nemusíme vedieť maľovať alebo kresliť. Stačí mať kontakt s anjelom, ktorý nám pomôže viesť ruku a myseľ k tvorbe. Kontakt s anjelmi majú určití ľudia vrodení, iní ho môžu získať počas života svojou láskou, myslením a konaním. Väčšina ľudí k tomu potrebuje absolvovať kurz komunikácie s anjelmi – anjelské písmo, aby si spriechodnili vnímanie.

Postup pri kreslení a maľovaní je jednoduchý. Na začiatku stačí ceruzka a čistý papier. Po čase môžeme začať s farbami a s maľbou na plátno. Nerozmýšľame nad tým, čo budeme maľovať. Necháme sa viesť anjelom. Výber štetca aj farieb, s ktorými budeme maľovať, necháme na anjela. Štýl maľovania určuje anjel a býva u každého iný. Nesnažme sa kopírovať to, čo sme niekde videli. Svoj výtvor dokážeme ovplyvniť myšlienkami, emóciami a pocitmi. Preto je dôležité pred maľovaním sa úplne uvoľniť, očistiť a naladiť sa na pozitívne energie, energie lásky, šťastia a harmónie. Privoláme si anjela svetla na kreslenie. Komunikujeme s anjelom, aký typ obrázku chceme zakresliť. Energetický, ochranný, očistný a pod. Zľahka položíme ceruzku na papier, jemne ňou pohneme a ostatné už nechávame na anjela. Po skončení kreslenia anjela odvoláme a poďakujeme sa.

Spočiatku môžu byť pohyby neisté a výsledok pre laika rozpačitý. V kreslení je potrebné pokračovať, rozkresliť sa, aby sme získali väčšiu istotu. Ak sme už nadobudli väčšiu istotu, vymeníme ceruzku za pastelky a papier za výkres. Obrázky vo farbe sú omnoho pôsobivejšie, energeticky silnejšie. Po čase môžeme začať s maľbou na plátno. Vyberieme si veľkosť plátna, olejovú alebo akrylovú farbu. Každý typ farby má svoje výhody aj nevýhody. Postup je rovnaký, len si privolávame anjela svetla na maľovanie. Z astrálneho pohľadu to môže byť ten istý anjel ako pri kreslení, ale môže prísť aj iný.

Ak maľujeme pre iných, ktorých nepoznáme, potrebujeme vedieť meno, priezvisko aj dátum narodenia na presné určenie energií, ktoré má obraz vyžarovať. Platí pri tom pravidlo: aké energie  svetla a lásky dokážeme sami prijať, také dokážeme preniesť na plátno. Určité anjelské obrazy môžu vyžarovať veľmi silné energie. Je to aj podľa toho, pre koho sú určené. Deti veľmi pozitívne reagujú na anjelské obrazy. Anjelskými obrazmi u nich môžeme posilniť ich fyzický ako aj psychický vývoj, ochranu, harmonizáciu. Na osobnú ochranu alebo na ochranu motorového vozidla zakresľujeme malý obrázok veľkosti kreditnej karty, ktorý si môžeme dať aj zalaminovať.

S praxou prichádza k zdokonaleniu maľovania, ale aj samotného kontaktu, môžeme získať aj schopnosť anjelského videnia. Dopredu budeme vidieť obraz, ktorý máme namaľovať a komu má aj patriť.

Autori manželia Valiašekovi