Lotoscentrum

Július Valiašek a Vladimíra Valiašeková sa zaoberajú duchovnou činnosťou, prácou s energiami, spoznávaniu zemských ako aj vesmírnych zákonitostí. Založili v roku 2007 Lotoscentrum v ktorom sa venujú poradenstvu, kontaktom s anjelskými bytosťami, bytosťami astrálneho sveta, očisťovaniu, spriechodňovaniu energií, liečeniu, diagnostike. Svoj život zasvätili predovšetkým učeniu, odovzdávaniu duchovného poznania od základov až po vysoké duchovné poznanie. Vedú svojich žiakov k postupnému vymaneniu spod vplyvu karmického zaťaženia, aby dokázali spojiť materiálny život s duchovným do jednoty a dosiahli úplnú slobodu a voľnosť. Bohaté životné skúsenosti odovzdávajú v jednoduchej forme tak, aby boli čo najlepšie použiteľné v bežnom živote, ale aj profesionálnej duchovnej činnosti na pomoc iným.
Vladimíra sa venuje umeleckej činnosti, maľovaniu energicky veľmi silných a pôsobivých obrazov. Július sa zaoberá zbieraním a spoznávaním minerálov. Obrazy a mineráli si klienti môžu aj zakúpiť.

ELTM – Energetická Lotos Terapia Minerálmi

Minerálna terapia ELTM vznikla na podnet našich klientov. Boli sme príliš vyťažení na to, aby sme sa mohli viac venovať zdravotným problémom našich klientov. Hľadali sme jednoduchý a efektívny spôsob regenerácie ľudského tela. Študovali sme rôzne technológie, možnosti liečenia, zaujímavé projekty. Začali sme sa viacej venovať spoznávaniu energií a duchovných zákonov. Nápomocní nám boli duchovní učitelia, veľa sme sa naučili z minulosti, z predchádzajúcich civilizácií, kde sa voľná energia bežne používala. Postupne sme spoznávali liečivé vlastnosti minerálov. Mali sme výborné ohlasy od ľudí, ktorým sme minerály odporučili. Minerály sú ozajstným pokladom, darom zeme. Málo ľudí vie skutočne oceniť ich prínos pre ľudstvo. Liečenie minerálmi potrebuje svoj čas, čas, ktorý ľudia v súčasnej dobe nemajú. Prišiel nápad na skombinovanie voľnej energie s liečivými účinkami minerálov. Vznikla prvá minerálna terapia. Spočiatku bola energia pre organizmus veľmi silná. Bolo potrebné naučiť sa energiu ovládať a usmerňovať v priestore. Hľadali sme a testovali vhodné minerály a ich vzájomné kombinácie. V súčasnosti na minerálne terapie používame cca 100 druhov minerálov z celého sveta. Od základných, bežne dostupných v obchodoch, cez drahokamy používané v šperkoch, až po minerály, ktoré poznajú len zberatelia. Roky sme testovali účinky a terapiu sme priebežne zdokonaľovali až do dnešnej podoby. Vytvorili sme viac druhov minerálnej terapie nielen pre ľudí, ale aj pre zvieratá.

Vydavateľská činnosť

Svoje skúsenosti s minerálmi spísali v prvej knihe Liečenie s minerálmi, vydanej pre klientov Lotoscentra v roku 2012. Pre úspech, ktorý kniha dosiahla, bola prepracovaná, doplnená a vydaná v roku 2015 pod názvom Liečenie minerálmi a daná do voľného predaja vydavateľstvom Slovart.
V druhej vydanej knihe pod názvom Duchovná cesta boli spísané meditácie pre potreby žiakov Lotoscentra, ktorí sa vydali na cestu učiteľov duchovna.
Pre potreby klientov boli zostavené a nahrané meditácie.