Informacie

kristal

Aktuality

Predaj minerálov, obrazov a terapii na:

https://www.sashe.sk/Lotoscentrum

Prenájom minerálnej terapie ELTM na súkromné a podnikateľské účely.

 

Popis služieb

Kontakt s Anjelom strážnym

Kontakt je potrebný pri riešení životných problémov s ktorými si nevieme dať rady, problémoch vo vzťahoch, v rodine, v práci, v škole a pod. Keď máme pocit že sa nič nedarí, beznádeje, úniku energie, energetických útokov a mágií. Je dôležité pripraviť si otázky.

Dĺžka trvania kontaktu max. 2 hodiny, cena 25€

 

Kontakt s anjelom, archanjelom, duchovným učiteľom

Kontakt je určený pre duchovný rast, nájdenie životnej cesty, poslania, uvoľnenia blokov z minulých životov, spriechodnenie schopností a vnemov.

Dĺžka trvania kontaktu max. 2 hodiny, cena 25€

 

Očistenie anjelského písma

Nadväzuje priamo na anjelský kontakt, písmo. Očisťujú, uvoľňujú a odpájajú sa negatívne energie a sily, bloky, entity, programy, mágie, neprajnosti a iné negatívne vplyvy z tohto, ako aj z minulých životov, ktoré majú priamy dopad na vzťahy, osobný, rodinný aj pracovný život, majetok, spriechodňujú sa zablokované energie. Očistenie sa robí po anjelskom kontakte.

Cena očisťovania 25€

dscf0715-pn

Očistenie osôb a predmetov

Je potrebné v prípade energetických útokov, mágií, urieknutia urobených v súčasnom alebo v minulých životoch, ktoré sa môžu prejavovať nedostatkom energie, apatiou, bolesťami hlavy, kŕčmi v solar plexe, chorobami a pod.

Očistenie predmetov sa väčšinou týka osobných vecí, šperkov, ktoré môžu byť negatívne naprogramované za účelom škodiť, odoberať energiu.

Cena očisťovania 30€

 

Očistenie príbytkov a nehnuteľnosti

Očisťujú sa byty, domy, pozemky, novostavby, budovy, kancelárie, firmy aj celé podniky a stavby od negatívnych programov, energií, mágií, neprajnosti, závisti. Odpájajú sa duchovia, duše a ostatné negatívne vplyvy. Budovy aj pozemky sú mnohokrát zanesené negatívnymi energiami, ktoré sú zámerne vsadené neprajníkmi, môžu byť pozostatkom predchádzajúcich obyvateľov príbytku ako aj daného miesta z minulosti. Spolu s očisťovaním sa uzatvárajú aj geopatogénne zóny a prieniky, ktoré majú negatívny dopad na zdravie a psychickú pohodu obyvateľov, spriechodňujú sa energie.

Cena očistenia a uzatvorenia GPZ na diaľku od 50€

achat-cerveny-pn1

Odstránenie negatívneho pôsobenia geopatogénnych zón

Geopatogénne zóny ( GPZ ) škodlivo pôsobia na celkové zdravie a vitalitu človeka, oslabujú imunitný systém, posilňujú napätie, stres, depresie, migrény, podráždenosť, psychickú nestabilitu, apatiu, narúšajú koncentráciu, spôsobujú výpadky pamäte, problémy s učením, hyperaktivitu, nespavosť. Geopatogénne zóny sa nachádzajú v zemi sú to zemské praskliny, pukliny v horninách, jaskyne, geologické náleziská, podzemná a spodná voda, močariská, energetické prieniky, pohrebiská, katakomby, banské diela, archeologické náleziská a ďalšie iné škodlivé žiarenia. Uzatvorenie týchto negatívnych geopatogénnych zón prebieha na základe pôsobenia energií, prírodných a duchovných zákonov. Uzatvorenie negatívneho pôsobenia zón je trvalé. Poskytujeme poradenstvo pri odrušení elektromagnetizmu.

Cena očistenia a uzatvorenia GPZ na diaľku od 50€

 

Hĺbkové očistenie a harmonizácia čakier

Čakry je potrebné udržiavať v čistote z dôvodu prísunu energie do tela, správnej funkčnosti jednotlivých orgánov, ako aj celého tela. V duchovnej oblasti pomáhajú pri duchovnom raste, napredovaní, prijímaní vyšších foriem vedomia. Pri hĺbkovej očiste sa odstraňujú negatívne energetické nánosy a bloky nielen v čakrách, ale aj v energetických dráhach a meridiánoch. Súčasťou čistenia je doplnenie energie a zharmonizovanie čakier. Po očistení prichádza k naštartovaniu samoliečebných procesov v tele, posilňuje sa celková regenerácia a vitalita.

Dĺžka trvania cca 1 hodina, cena 30€

 

Očistenie motorového vozidla

Očisťujú sa motorové vozidlá hlavne jazdené, uvoľňujú sa energie od pôvodných majiteľov, vodičov, ktoré sa prejavujú zvýšenou poruchovosťou a nehodami. Informácie o technickom stave vozidla.

Cena: 25€

 

Očistenie pozemkov, úrody, zvierat + GPZ

Očisťujú sa od negatívnych energií, zásahov, prepojeností, útokov, neprajností. Uvoľňujú sa negatívne vplyvy predchádzajúcich majiteľov a obyvateľov pozemkov.

Cena: 40€

karneol-a542-pn

Poradenstvo partnerské, vzťahové, pracovné, výchova detí

Problémy v komunikácií a porozumení medzi partnermi, manželmi, vzory správania a chovania zdedené a prebraté, priority, problémy vo výchove detí, pochopenie ich správania, pomoc pri riešení konfliktov.

Dĺžka trvania max. 2 hodiny, cena 30€

 

Diagnostika, určenie fyzických a duchovných príčin ochorenia

Určenie zdravotných problémov existujúcich aj budúcich, fyzickej a duchovnej príčiny ochorenia, prognóza vývoja ochorenia.

Dĺžka trvania max. 2 hodiny, cena 30€

 

 Duchovný rast, práca s energiou

Pochopenie pôsobenia duchovných princípov, zákonov karmy, zeme, vesmíru a ich vplyv a začlenenie do bežného života. Uvoľnenie blokov na spriechodnenie schopností.

Dĺžka trvania max. 2 hodiny, cena 30€

 

Poradenstvo podnikateľské, firemné, investičné

Problémy so zamestnancami, obchodnými partnermi, pracovné vzťahy, investičné zámery, projekty, finančné bloky.

Dĺžka trvania max. 2 hodiny, cena 50€

DSC_1256

Minerálna terapia ELTM

Minerálna terapia ELTM je veľmi účinná, prírodná a bezdotyková forma regenerácie. Terapia aktivuje vzájomné prepojenie a zosilnenie komunikácie medzi jednotlivými bunkami, ich revitalizáciu a obnovenie plnej funkčnosti. Prírodné minerály majú širokospektrálne vibrácie, ktoré prenikajú celým telom, všetkými bunkami, očisťujú, posilňujú a vylaďujú celý organizmus na správnu frekvenciu pôsobenia. Organizmus naladený na správne frekvencie sa začne prirodzeným spôsobom liečiť, regenerovať, očisťovať, zbavovať sa toxínov, škodlivých látok a poškodených buniek. Postupne dosiahne vytúžené zdravie, vitalitu, energiu a harmóniu. Dostupné terapie:

Univerzálna terapia cena 20€, dĺžka trvania do 30min.

      Duchovná terapia cena 20€, dĺžka trvania do 30min.

      Športová terapia cena 25€, dĺžka trvania do 30min.

      Beauty terapia cena 20€, dĺžka trvania do 20min.

      Viac informácii o minerálnej terapii na: www.eltm.sk / www.mineralnaterapia.sk

 

Neplodnosť, problémy s otehotnením

Určenie príčiny neplodnosti, odporučenie vhodnej terapie, uvoľnenie fyzických, psychických a emočných blokov.

Dĺžka trvania max. 1 hodina, cena 30€

 

Liečivá terapia na uvoľnenie psychických a emočných blokov

Terapia slúži na uvoľnenie rôznych blokov, ktoré vzniky v detstve, v priebehu tohto života, ako aj v minulých životoch. Blokov, ktoré majú dopad na súčasný citový a emočný život, psychickú stabilitu, adaptáciu a zaradenie sa do bežného života.

Dĺžka trvania max. 1 hodina, cena 30€

 

Lotosterapia minerálmi

Minerálna terapia na domáce liečenie, rôzne druhy, cena 185€

796-hurgada